Pekades ut som lesbisk

oktober 28 2014


Exp. nr: 58/2014, dnr: 51/2014

I april publicerade Amelia en bild som illustration till en artikel om lesbisk kärlek. I centrum finns en kvinna som tittar rakt in i kameran. Bredvid hennes huvud texten: 36 år och plötsligt lesbisk. PO skriver att läsaren lätt kunde få uppfattningen att texten gällde henne och vidare att frågor om människors sexualitet är mycket integritetskänsliga.

Sammanträdesdatum 2014-10-28

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Tidningen Amelia för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 11 september 2014 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan från X till Pressens Opinionsnämnd.

Publiceringen

I aprilnumret av Amelia 2014 fanns en artikel som illustrerades av en bild där flera kvinnor syntes när de gick i en parad. Mellan två igenkännbara kvinnor på bilden, en i svart tröja och en i rosa, fanns en infälld textplatta som löd: 36 år och plötsligt lesbisk… Längre ned på bilden fanns också en infälld text: – Ska jag gå i Prideparaden nu?

Vad tidningen skrev

Den publicerade bilden med tillhörande text anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av kvinnan med svart tröja på bilden. Anledningen till att hon anmälde var att tidningen hade placerat texten ”36 år och lesbisk” precis invid hennes huvud. På bilden syntes samtidigt hennes vän, i rosa tröja, när hon tittade på anmälaren.

Utifrån bild med bildtext verkade det som att artikeln handlade om henne, men hon hade inget med artikeln att göra.

Hon kände sig kränkt över texten, hon var varken 36 år eller lesbisk.

Tidningens yttrande

Amelia svarade, genom sin chefredaktör, att bilden var tagen från Aftonbladet bild och att det inte hade funnits några modellförbehåll för den. Inga som syntes på hemsidan eller när man beställde den. Tidningen köpte många bilder för att använda i redaktionellt syfte och var generellt sett noga med att följa förbehåll när sådana fanns.

När det gällde ”plattan” med texten ”36 år och plötsligt lesbisk” fungerade den som en överrad, och var inte specifikt placerad intill någon person, utan var en ingång i texten/artikeln. Den saknade pratminus och tidningen ansåg inte att den skulle uppfattas som relaterad till någon person på bilden.

Publiceringen hade följts av en mejlväxling mellan anmälaren och tidningen. Tidningen hade erbjudit rättelse/förtydligande i nästkommande nummer. Ett förslag som tidningen gav var: ” XX eller en person på bilden har känt sig uthängd på bilden och vi ber om ursäkt för det och ingen av dessa personer har med artikelns innehåll att göra”.

Anmälaren hade inte antagit erbjudandet.

För tidningen var inte heller Prideparaden och de som medverkar i den (vilket många gör) inte särskilt kontroversiellt. Pridefestivalen besöktes av många människor.

Tidningen brukade i anslutning till publicerade genrebilder skriva att personerna på bilden inte hade med saken att göra. Denna gång hade tidningen missat det, vilket var slarvigt. En förklaring till det var möjligen att tidningen inte hade uppfattat sammanhanget som så känsligt.

Bilden var en journalistisk reportagebild och inte ett porträtt, publicerad i ett sammanhang som inte kunde uppfattas som stigmatiserande.

Chefredaktören förstod dock att saken kunde vara känslig för anmälaren och beklagade att tidningen inte hade kunnat lösa saken så att anmälaren blev nöjd.

PO:s bedömning

Att tidningen har hämtat bilden från Aftonbladets bildbank saknar betydelse vid den pressetiska bedömningen. Det är den tidning som publicerar bilden, i detta fall Amelia, som bär ansvaret för den publicitetsskada som kan drabba den enskilde.

Genrebilder måste väljas med stor omsorg. Tidningen bör noggrant överväga om det på en sådan bild finns igenkännbara personer som kan uppfatta sammanhanget som känsligt eller integritetskränkande.

Frågor om människors sexualitet är mycket integritetskänsliga.

I detta fall var textplattan på fotot infälld precis intill anmälaren huvud och hon tittade rakt in i kameran vilket gjorde henne till bildens huvudperson. Läsaren kunde lätt förstå saken som att texten gällde henne. Uppgiften i textplattan var felaktig i förhållande till anmälaren, och hon uppfattade saken som känslig och integritetskränkande.

Vid den pressetiska bedömningen vägs allmänintresset mot den hänsyn som bör tas till den enskildes integritet. Eftersom det rör sig om en genrebild fanns det inte något särskilt allmänintresse som motiverade att anmälaren exponerades i sammanhanget.

Det obehag anmälaren har upplevt av bilden har tillfogat henne en oförsvarlig publicitetsskada.

Det var bra att tidningen erbjöd anmälaren en rättelse, men inte tillräckligt för att Amelia ska undgå klander.

Min bedömning är att Amelia ska klandras för brott mot god publicistisk sed.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.