Personangrepp i kommentar

november 9 2016


Länstidningen Södertälje skrev om en rättegång mot en bloggare som bedragit människor på pengar. I en kommentar förknippades mamman med åtalet och PO skriver: Anmälaren blir uthängd som lika klandervärd som sin dotter i kommentaren. Då anmälaren inte har något med de omskrivna åtalen att göra, eller i övrigt är involverad i det som tidningen skrivit om, är det uppenbart att angreppet på henne var oförsvarligt att publicera.

Länstidningen Södertälje, exp. nr: 70/2016, dnr: 44/2016

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Länstidningen Södertälje för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 21 september 2016 hänsköt Pressombudsmannen (PO) en anmälan från A genom ombud till Pressens Opinionsnämnd.

Vad tidningen skrev

Den 18 april 2016 publicerade tidningen en artikel på sin hemsida med rubriken Bluffande bloggare erkände i rätten.

Artikeln handlade om en rättegång mot en x-årig kvinna som stod åtalad i Södertälje tingsrätt för att ha bedragit ett 20-tal personer på tusentals kronor. Kvinnan var en bloggerska som skrivit om mode, resor och shopping.

I kommentatorsfältet till artikeln hade en person skrivit följande kommentar:

Hon fortsätter även nu!!! När blir rättegången för det hon gjort 2015?!?!? Hon har satt detta i system! Reser utomlands varannan vecka med det ena barnet veckan efter med barn nr 2. Äter ute dagligen, inte bara middag, bor på hotell nästintill varje helg! Polisen borde hålla koll på hennes blogg och sociala medier för hon är så korkad att hon delger ALLT där! Sverige har ett så slappt rättsystem så hon kan fortsätta i många många år innan hon blir straffad ordentligt. Hon skrattar bakom ryggen för innerst inne är hon SÅ stolt att hon har lurat så många människor!!! Även hennes mor är i samma kaliber! Hon ångerfull?! Kan grisar flyga?

Kommentatorsfältet förmodererades av tidningen.

Anmälan

A anmälde tidningen till Allmänhetens Pressombudsman, PO, genom sitt ombud.

Hon var den mamma som hade blivit omskriven i kommentaren. Kommentaren låg ute en kort period, enligt tidningen cirka tre timmar. Att den inte låg ute längre berodde på att ombudet hade anmält kommentaren. Oavsett den korta publiceringstiden hade hon drabbats svårt. Hon hade tidigare fått elaka brev och telefonsamtal. Publiceringen av kommentaren innebar att hon ytterligare drabbats enbart för att hon var mamma till den åtalade vuxna kvinnan. Hon hade under många år fått ta emot elaka påhopp för sin dotters handlingar, nu även via tidningens publicering.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin chefredaktör, Anna Liljehag. Kommentaren om anmälaren låg ute mellan kl. 18.47 och 21.39 och togs bort efter att den hade anmälts.

Tidningen höll med om att den inte borde ha publicerats. Tidningens kommentarsregler innebar att läsare ska skriva i respektfull ton och inte skriva kränkande uttalanden om individer.

Den anmälda kommentaren var inte skriven med hänsyn till tidningens regler. Men varken bloggerskan eller anmälaren var möjliga att identifiera genom tidningens texter. Dottern var benämnd som bloggerska och tidningen hade utelämnat att hon bodde i Y. Den hade endast skrivit ut Södertälje. Tidningen utelämnade även att dottern var en ”känd” bloggerska, vilket hon var (tidningen hade gjort ett reportage om henne tidigare). Tidningen beskrev vidare innehållet i bloggen utan att redovisa detaljer.

Tidningen hade ansträngt sig för att varken bloggerskan eller hennes barn, som var exponerade på bloggen, skulle bli igenkända.

Kommentar från anmälaren

Anmälaren kommenterade tidningens svar och anförde då, bland annat följande:

Tidningen erkände i sitt svar att publiceringen inte följde de kommentarsregler som man tillämpade. Kommentaren var tydligt kränkande, både för henne och hennes dotter. Den innehöll hårda personangrepp och kopplade henne till samma slag av löst och brottsligt leverne som dottern.

Publiceringen var kortvarig tack vare att ombudet hade anmält den. Men den var tillräcklig för att utsätta henne för andra personers ringaktning. Uppgifter som detta spreds fort då det fanns många av dotterns offer som skrev mycket om henne på sociala medier.

Det stämde inte att varken hon eller hennes dotter varit möjliga att identifiera. Att utelämna att dottern var en ”känd” bloggerska och bosatt i Y var i detta fall inte tillräckligt för att säkert avidentifiera dottern eller hennes familj. Som tidningen uppgav publicerade tidningen en helsidesartikel om dottern tidigare. Dottern var därmed känd för läsekretsen och även bland Södertäljebor i övrigt. Det fanns inte särskilt många som förtjänade epitetet bloggerska i dotterns ålder i kommunen. Via åtal och förundersökning kunde dottern dessutom identifieras med säkerhet. Mot denna bakgrund blev varje familjemedlem tydligt identifierbar.

PO:s bedömning

Eftersom alla inlägg förmodereras har utgivaren pressetiskt ansvar för det som framförs ikommentatorfälten på tidningens hemsida.

Syftet med en kommentatorsfunktion är att läsarna ska kunna uttrycka sin åsikter i olika frågor. Därav följer att det måste få vara högt i tak. Det finns dock gränser för vad en omskriven person ska behöva tåla.

I det här fallet innehåller den anmälda kommentaren nedsättande utläggningar om den omskrivna bloggerskan. Den mest kränkande uppgiften är den om att bloggerskan skrattar bakom ryggen på sina offer och att hon är stolt över sina bedrägerier.

Anmälaren blir uthängd som lika klandervärd som sin dotter i kommentaren. Då anmälaren inte har något med de omskrivna åtalen att göra, eller i övrigt är involverad i det som tidningen skrivit om, är det uppenbart att angreppet på henne var oförsvarligt att publicera.

Som tidningen framfört är dock bloggerskan anonymiserad. Genom de uppgifter som framgår av artikeln kan hon visserligen identifieras av närstående och andra med insyn i saken, till exempel brottsoffren. Att hon är en välkänd bloggare vidgar kretsen ytterligare. Det är dock svårt för den breda allmänheten att förstå vem det handlar om.

Det är därmed inte en omfattande krets av personer som kan identifiera anmälaren utifrån de uppgifter som tidningen publicerat. Den publicitetsskada som anmälaren utsätts för är därmed relativt begränsad i omfattning.

Det finns dock inget allmänintresse överhuvudtaget av att anmälaren dras in i den händelse som tidningen rapporterat om. Den kritik som framförts mot henne är fullständigt ovidkommande för läsarna och borde inte ha getts utrymme i kommentatorsfältet med risk för att hon blir kränkt inför den krets av personer som känner till bloggerskans identitet och familj.

Kommentaren har varit synlig i knappt tre timmar. Syftet med förhandsmoderering är dock att se till att kränkande kommentarer som denna inte publiceras från första början. Då tidningen brustit i sin kontroll, och därmed utsatt anmälaren för andras ringaktning, kan tidningen inte undgå klander för brott mot god publicistisk sed.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.