Publicering om dödsorsak klandrad

november 11 2008


Exp nr 95/2008 aftonbladet.seTidningen skrev att en man hade avlidit under mystiska omständigheter. Publiceringen innehöll påståenden som grundades på lösa antaganden. Varken den avlidne eller dennes anhöriga hade visats tillräcklig hänsyn.


Publiceringen

Den 12 december 2007 publicerade aftonbladet.se en artikel som hade rubriken Anhöriga: Han giftmördades. Artikeln handlade om en svensk man som varit bosatt på en namngiven ort i Thailand. Hans ålder angavs. Det stod att mannen hade avlidit under mystiska omständigheter.

Enligt tidningen hade mannen några månader tidigare vunnit flera miljoner på ett thailändskt lotteri. När han skulle åka för att hämta pengarna blev han plötsligt sjuk och lades in på sjukhus. En diagnos angavs.

Vänner till mannen var övertygade om att han giftmördats. Svensk polis hade begärt ut sjukjournalerna från Thailand. Mannens kropp flögs sedermera till Sverige för obduktion. Det angavs vilken dag begravningen skulle hållas. Enligt vad aftonbladet.se erfor stod den thailändska kvinna som mannen träffade för några år sedan i fokus för polisens intresse. Det skrevs att paret hade gift sig år 2007.

En bekant berättade för tidningen om mannens relation till kvinnan. Det stod att kvinnan inte väntades komma till begravningen.

Vidare redogjordes för mannens yrkesverksamhet och tidigare bostadsort i Sverige samt vilket år han flyttade till Thailand. Det berättades om hans verksamhet i Thailand och gavs viss beskrivning av hans anhöriga och frekvensen av deras besök hos fadern.

Anmälan

Mannens båda söner inkom med en gemensam anmälan till Allmänhetens Pressombudsman (PO). De anförde att tidningen hade agerat ytterst oetiskt i rapporteringen om händelsen. Det var mycket lätt att identifiera fadern med ledning av uppgifterna i artikeln. Att fadern skulle ha giftmördats var spekulationer och familjen kände ännu inte till dödsorsaken. Bröderna visste inte hur de skulle förklara tidningens uppgifter för alla på begravningen. aftonbladet.se hade förstört deras sista farväl till fadern. Det fanns heller inget nyhetsvärde i att tala om när begravningen skulle äga rum. Bröderna hade under publiceringsdagen fått ett antal samtal och fick mitt i sorgeprocessen och förberedelserna inför begravningen svara på frågor kring vad som hänt. På grund av rubriken var det också flera släktingar och vänner som trodde att det var bröderna som gått till pressen. De mådde oerhört dåligt och kände sig djupt kränkta.

I en komplettering till anmälan anförde bröderna att ingen anhörig hade påstått att deras far hade giftmördats och de hade ännu inte fått svar om dödsorsaken. Det hade inte heller bekräftats att fadern vunnit pengar på lotteri eller hur mycket. Den sjukdomsdiagnos som tidningen angett hade inte ställts av läkare. Även i övrigt innehöll artikeln många felaktiga uppgifter.

Tidningens yttrande

aftonbladet.se hade full förståelse för att anmälarna reagerat på artikelns felaktiga rubrik. Den ansvarige utgivaren bad om ursäkt. Samtidigt som de felaktiga uppgifterna uppmärksammats togs hela artikeln bort från nätet. Tidningen hävdade dock att när en person som vunnit en stor summa pengar hade avlidit under mystiska omständigheter och polisen hade inlett en förundersökning så hade det ett allmänintresse.

I övrigt hänvisade den ansvarige utgivaren till Aftonbladets svar i PO:s ärende 304/07 vilket var följande:

Aftonbladet svarade att mannen inte var lätt att identifiera med hjälp av uppgifterna i artikeln. När artikeln publicerades hade han varit avliden i över en månad och omständigheterna kring hans död var kända bland hans närmaste. Att en bredare allmänhet skulle kunna identifiera honom med ledning av artikeln var inte troligt. Det stämde dock att rubriken inte hade täckning i texten, eftersom det var vänner som misstänkte giftmord och inte anhöriga. Den uppgiften rättades två dagar efter publiceringen.

Aftonbladet tillbakavisade de flesta av sakfelen som anmälarna påpekat. Tidningen hade sökt anmälarna och deras mor före publiceringen. De avstod dock från att medverka. Artikeln byggde på ett flertal trovärdiga källor i mannens närhet. Källorna hade bl.a. berättat om vinsten och sjukdomsdiagnosen. Tidningen hade fel på två månader när det gällde mannens ålder. Uppgiften om dödsdatum var fel angiven med en dag.

aftonbladet.se underströk att den suddade bilden inte hade publicerats på nättidningen.

Ytterligare korrespondens

Anmälarna vidhöll att pappan varit fullt identifierbar i artikel. Han hade haft en stor umgängeskrets. Självfallet hade de allra närmaste informerats om vad som hänt. Många i den stora umgängeskretsen hade dock kunnat sluta sig till vem publiceringen handlade om och trodde dessutom att det var bröderna som gått till pressen. Anmälarna framhöll att aftonbladet.se borde ha visat dem större hänsyn i deras svåra stund. Anmälarna ingav vissa handlingar för att understödja påståendet om felaktiga uppgifter i artikeln.

aftonbladet.se inkom med en uppföljande artikel som publicerades på sajten den 20 februari 2008. Av notisen framgick att man inte kunnat fastställa att mannen vunnit på lotteri.

PO:s bedömning

I beslut den 15 augusti 2008 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Uppgiften om att en svensk man som var bosatt i Thailand avlidit under mystiska omständigheter, vilka föranlett en polisutredning i Sverige, kan anses ha ett visst allmänintresse. Thailand är ett populärt resmål och många svenskar har valt att bosätta sig i landet. Samtidigt kan jag inte finna att de mer detaljerade uppgifterna om mannensväl och ve, exempelvis mannens tidigare bostadsort i Sverige, vem han var gift med och att han skulle ha vunnit på lotteri hade ett sådant nyhetsvärde som motiverade den ingående rapporteringen.

Av vikt för den fortsatta bedömningen är emellertid graden av utpekande. Enligt min mening var mannen åtminstone utpekad inför den krets som hade kännedom om att han flyttat till Thailand. I och med att den döde förefaller ha varit en person med ett stort kontaktnät på orten där han bodde ligger det nära till hands att anta att även de som inte hade full inblick i förhållandena fick sådan insyn att de kunde räkna ut vem publiceringen handlade om. Därmed fick allmänheten också uppfattningen om att mannens söner trodde att han mördats.

Att mista en förälder i förtid är en tung upplevelse där chock blandas med sorg. Att sedan se det inträffade skildrat som ett mord på löpsedel och nyhetssidor i en stor tidning, varvid i stort sett allt stoff visar sig grundat på lösa antaganden och spekulationer, måste vara svåruthärdligt, särskilt som det står klart att den omskrivne döde är möjlig att identifiera bland dem som kände honom. aftonbladet.se:s slarviga artikel visade lika litet hänsyn till det påstådda brottsoffret som till hans anhöriga. Därför bör aftonbladet.se klandras för den anmälda publiceringen.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att aftonbladet.se ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.