Rubrik exponerade barn

april 1 2008


Exp nr 25/2008 ExpressenEn rubrik utformades så att barnet till två i Sverige kända personer blev utpekat som dödshotat. Barn är särskilt skyddsvärda och förtjänar extra omtanke vid publiceringar. Rubriken ansågs inte pressetisk godtagbar och klandrades av PON.


Publiceringen

På förstasidan i Expressens söndagsbilaga Hallå!, den 18-19 mars 2007, fanns rubriken: A (för- och efternamn angavs med versaler) chockad över ny bok med falska uppgifter om DÖDSHOT MOT SIN DOTTER. Inne i tidningen berättades om en aktuell bok i vilken A och hennes dotter utsattes för dödshot. A sade att det kändes olustigt att hennes barn var med i boken. Boken utspelade sig i kulisserna på ett TV-företag. Enligt författaren, som skrev under pseudonym, var boken helt uppdiktad och alla likheter med verkligheten helt slumpartade. Men många av karaktärerna var kändisar och TV-profiler och nämndes vid sina rätta namn.

Anmälan

Förstasidans rubrik anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av barnets pappa, B. Han anförde att rubriken var uppbyggd av stora versaler och små, små gemener i anslutning till en bild på A där hon såg bekymrad ut. A hade bara en dotter. Dottern var 8 år och väldigt bra på att läsa versaler. Det kunde inte vara förenligt med god publicistisk sed att dottern på ett tidningsomslag i affären skulle behöva läsa om ett dödshot mot henne. Att det rörde sig om ett hot i en bok kunde man inte begära att dottern snabbt skulle förstå – och också ett hot i en bok gjorde henne naturligtvis orolig och uppskrämd. Flera barn i hennes klass hade på måndagen frågat henne om varför hon var hotad till livet. Det var naturligt att A blev föremål för publicitet, men dottern skulle inte behöva bli indragen på detta sätt.

Tidningens yttrande

Expressen anförde att utgivningen av boken var nära förestående. A var en känd person som öppet intervjuats om de uppdiktade dödshoten mot henne och dottern samt hennes reaktion inför dessa. Dottern hade hållits anonym i publiceringen. Förstasidan innehöll ett korrekt budskap och låg enligt tidningen inom ramen för god publicistisk sed. Expressen kunde dock förstå varför B hade reagerat mot den dramatiska utformningen; tidningen tyckte inte heller att redigeringen och anslaget hade blivit bra.

PO:s bedömning

I beslut den 27 november 2007 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Barn är särskilt skyddsvärda och förtjänar extra omtanke vid publiceringar. Det gäller även barn till kända personer. Genom att A bara har en dotter blev flickan entydigt utpekad genom rubriken på förstasidan. Utformningen med stora versaler gjorde att dödshotet mot dottern kom i fokus vid en första anblick.

Jag ifrågasätter inte vad anmälaren har anfört om att rubriken lett till frågor från flickans klasskompisar om hoten mot henne. Att flickan själv kan ha uppfattat rubriken som skrämmande står klart. Även om man vid en närmare genomläsning av rubriken kunde förstå att det rörde sig om uppdiktade uppgifter, var det enligt min mening pressetiskt oförsvarligt att exponera flickan på detta sätt.

Publiceringen motsvarar inte de krav som ställs på god publicistisk sed.

Expressen bör därför klandras.

Tidningens yttrande till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har bl.a. anfört att B inte tydligt uttryckt att flickan tagit del av publiceringen och inte heller påstått att hon blev orolig eller rädd. Det behövdes inte någon närmare analys av rubrikens innehåll för att konstatera att hoten var uppdiktade.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Som PO uttalat är barn värda särskilt skydd vid publiceringar. I detta fall har rubrikens utformning gjort att A:s och B:s dotter exponerats på ett sätt som inte kan anses pressetiskt godtagbart. Tidningen skall därför klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.