Rykten som borde ha fått kommenterats

november 17 2009


Exp nr 11/2010 Avesta TidningDet rapporterades om att en tränare skulle ha varit alkoholpåverkad under en match. Publiceringar om alkohol och idrott äger allmänintresse. Beskyllningar om alkoholkonsumtion i olämpliga sammanhang är dock allvarliga. Det fanns anledning för tidningen att vara försiktig med att sprida ryktena om tränaren. I vart fall borde tränaren ha fått kommentera uppgifterna före publicering.


Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd finner att Avesta Tidning genom sin publicering brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 17 november 2009 hänsköt PO en anmälan från S till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Onsdagen den 1 april 2009 handlade en av artiklarna i Avesta Tidnings sportbilaga om att matchen mellan A (laget angavs) och J (laget angavs) på fredagen, varit orolig. Rubriken löd Turbulens i A (laget angavs).

Det som orsakat turbulensen var bl.a. att hemmalaget A:s tränare skulle ha uttalat ord som ”nu åker vi ut och krossar näsorna på dem” före matchen. Lagets reservmålvakt hade dessutom betett sig på ett sådant sätt under spelet, att lagkaptenen hade fått lugna ner honom. Artikeln, i sig, var en längre intervju med klubbens styrelseordförande. Han sade att spelarna kallat till ett möte utan att tränaren visste om det. Enligt personer som tidningen hade pratat med stod allt inte rätt till med huvudtränaren S (namnet angavs). Ingen ville säga det rakt ut till tidningen men det verkade som om att han varit alkoholpåverkad under matchen. En av spelarna i spelarrådet ville inte tro att så var fallet. Matchen hade ännu inte diskuterats, han höll dock med om att allt inte varit sig likt.

Klubbens ordförande hade fått kännedom om alkoholanklagelserna sent under fredagskvällen. Han sade att styrelsen skulle bygga sitt beslut på fakta och inte rykten eftersom det kunde finnas andra förklaringar till tränarens beteende.

Flera personer i och runt laget hade ställt sig frågande till S:s uppträdande och styrelsemötet hade därför flyttats för att beslut skulle kunna fattas i tränarfrågan. Ordföranden sade att det tyvärr fanns en risk att det kunde bli en ny tränare nästa säsong, trots att S hade gjort mycket positivt och utvecklat laget. Det var först i fredags som bottennappet kom.

Tidningen hade sökt S för en kommentar men inte lyckats nå honom.

På samma sida fanns ytterligare en artikel av kröniketyp om A, rubriken löd En skandal skakar A. Där stod bl.a. om S:s beteende under matchen. J:s tränare hade varit mycket besviken på S och påtalat det för honom, varpå S sagt ”jag skiter i vad du tycker”. Vidare sade skribenten att ingen skulle dömas ohörd, men att om nu alkohol var med i bilden så var det förödande. Det stod också att S förmodligen inte skulle vara kvar nästa säsong.

Den 6 april 2009 fortsatte rapporteringen under rubriken ”A ska upp i ettan”. Artikeln handlade till viss del om A:s tränare S. Enligt styrelseordföranden var sannolikheten att S fick stanna liten. Han poängterade det inte handlade om någonting negativt från förra säsongen, utan endast om det som hänt under matchen mot J. Spelarna hade en önskan om att tränaren skulle stanna och ordföranden menade att en djupt olycklig situation nu uppstått.

Artiklarna den 1 april hade också publicerats på tidningens hemsida.

Anmälan

A:s tränare anmälde tidningen till Allmänhetens Pressombudsman (PO).

Han ansåg att publiceringen inneburit en oerhörd kränkning av honom och hans anhöriga. Han anförde att han borde ha fått möjlighet till kommentar, han hade varit på en planerad semester. Tidningen borde inte ha publicerat hans namn.

Tidningens yttrande

Avesta Tidning anförde att intresset för sport var stort på orten och att meningsutbytet mellan läsare, idrottsföreningslivet och tidningen var betydande och av hävd präglat av högt i tak.

Tidningen hade under 2000-talet fyra gånger skrivit om idrottare och alkohol utan anonymisering. Därför hade tidningen i någon mening etablerat en norm att inte anonymisera händelser i dessa sammanhang och att tidningens läsekrets hade en viss vana för denna ordning.


Likväl gjorde tidningen en noggrann bedömning inför varje enskilt publiceringsbeslut. I det aktuella fallet ansågs att det fanns tillräckligt med underlag för att publicera på det sätt som skedde.

Tidningen menade att anmälaren var van vid att hantera medierna och att han själv hade kunnat kontakta tidningen för en uppföljande publicering om han ansett artikeln vara bristfällig. Anmälaren hade emellertid inte heller påtalat några sakfel i sin anmälan till PO.

PO:s bedömning

Vid tiden för publiciteten var anmälaren huvudtränare i A, som sådan får han enligt pressetisk praxis tåla att bli omskriven i sammanhang som kan ha betydelse för hans uppdrag. Frågor som rör idrott har dessutom ett stort allmänintresse. Om anmälaren verkligen hade yttrat sig på det sätt som påstods i artikeln var det fullt berättigat av tidningen att skriva om saken. Emellertid hade det varit bra om anmälaren fått kommentera tidningens påståenden innan de gick i tryck.

I övrigt rapporterades bl.a. att anmälaren skulle ha varit påverkad av alkohol under matchen mot J. Händelsen omskrevs med formuleringar som ”att allt inte stod rätt till” och ”att man inte ville säga vad som hänt rakt ut” samt ”att om det nu funnits alkohol med i bilden så var det förödande”.

Idrottsrörelserna har sedan länge arbetat för linjen att alkohol och idrott inte hör ihop, bl.a. som ett led i att stävja ungas alkoholkonsumtion. Publiceringar om alkohol och idrott äger således allmänintresse. Likväl är beskyllningar om alkoholkonsumtion i olämpliga sammanhang allvarliga. I förevarande fall fanns således anledning att vara försiktig med att sprida de om anmälaren obekräftade ryktena. Under alla omständigheter bör en person som är föremål för sådan ryktesspridning få kommentera uppgifterna innan de publiceras.

Mot denna bakgrund är min uppfattning att Avesta Tidning genom sin publicering åsamkat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada som inte kunde avhjälpas med ett genmäle eller annan uppföljande publicitet. Avesta Tidning bör således klandras.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl tidningen som S har yttrat sig till nämnden. De har framför allt uppehållit sig kring frågan om tidningens försök att få kontakt med S innan publiceringen skedde.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed