Skrev om dödsfall innan anhöriga blivit underrättade

april 15 2014


Exp nr 32/2014, Aftonbladet, 2014-04-15


Aftonbladet skrev om ett dödsfall i Alanya och trots att de utpekande uppgifterna var knapphändiga förstod de anhöriga vem det gällde och fick på så vis vetskap om vad som hade inträffat. PO skriver bl.a.: ”Av pressetiken följer att de närmast anhöriga till en omkommen person inte ska behöva få reda på dödsfallet genom tidningen. Innan en tidning publicerar sådana uppgifter ska den därför säkerställa att de anhöriga är underrättade”.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

__________

Genom beslut den 18 december 2013 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Aftonbladet till Pressens Opinionsnämnd.

Vad tidningen publicerade

Den 22 juli 2013 publicerade Aftonbladet på sin hemsida, Aftonbladet.se, en artikel med rubriken Ung kvinna dog på Alanyasemestern. I ingressen stod att den 18-åriga svenskan inte skulle komma hem efter semestern i Alanya. Hon dog efter att hon hade matförgiftats. – Hennes liv gick inte att rädda, sade reseföretagets Sverigechef.

I artikeln stod att tre vänner från en västsvensk ort hade åkt på semester till det populära resmålet Alanya i Turkiet förra veckan. Under resan skulle den 18-åriga kvinnan ha insjuknat under helgen, enligt uppgift till Aftonbladet. Hon skulle ha drabbats av matförgiftning och fått kraftiga kräkningar efter att ha ätit dålig mat.

Vid 14-tiden dagen före publiceringen hade 18-åringen avlidit efter att hennes hjärta stannat. – Flickan togs till sjukhus. Den enda information jag har fått är att hennes liv inte gick att rädda, sade Sverigechefen. Kvinnan skulle ha haft diabetes, men det var ännu oklart om detta kunde ha spelat in.

Nu arbetade researrangören med att få hem både vännerna och deras döda vän.

– Om det tar ett, två eller tre dygn att få hem flickan till Sverige kan jag inte svara på. Jag vet att destinationen och våra medarbetare gör allt de kan för att hjälpa till, sade Sverigechefen.

Enligt UD skulle 18-åringens anhöriga vara underrättade.

– Det är extra tragiskt när det händer en sådan här ung människa, sade Sverigechefen.

Anmälan

Den omkomna flickans pappa anmälde den 14 oktober 2013, genom ombud, publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Ombudet anförde att artikeln publicerades innan föräldrar och anhöriga var underrättade. Efter att föräldrar och släkt hade läst artikeln ringde de till både UD och polis. Ingen av dessa myndigheter kunde bekräfta eller namnge personen ifråga.

Föräldrarna fick dödsbeskedet den 23 juli. Då hade artikeln redan funnits på nätet under hela natten och dagen efter. Flera i familjen hade läst artikeln. Föräldrarna hade ännu tre månader senare inte fått veta dödsorsaken. I artikeln skrev Aftonbladet om matförgiftning, tidpunkt för dödstillfället och hur flickan tagits till sjukhus. Inga av dessa händelser hade föräldrarna fått bekräftade ännu, då ingen information kommit från turkiska myndigheter.

Tidningens yttrande

Aftonbladet anförde, genom sin stf ansvariga utgivare, att artikeln handlade om en oerhört tragisk händelse. En 18-årig kvinna avled under en semester i Turkiet där hon var med två väninnor. Enligt researrangörens Sverigechef hade hennes liv inte gått att rädda.

Centralt i anmälan var att föräldrar och anhöriga skulle ha fått kännedom om dödsfallet genom Aftonbladet. På tidningen var man ytterst noga med att inte publicera uppgifter om dödsfall innan anhöriga var underrättade. Det tog tidningen inte reda på genom att ringa de anhöriga utan genom att fråga relevant myndighet, i det här fallet UD.

Från UD fick reportern beskedet att anhöriga var underrättade. Tidningen såg då inget hinder från att publicera den anonyma berättelsen om den 18-åriga kvinnans död.

Enligt anmälaren fick Aftonbladet uppenbarligen felaktiga uppgifter av UD. Om så var fallet var utgivaren den första att beklaga det. Det var inte den gång informationen skulle ha.

Utgivaren ville dock påpeka att UD enligt hennes vetskap aldrig tidigare kommit med felaktiga uppgifter i liknande fall. Det hade därför inte funnits anledning för tidningen att ifrågasätta informationen.

Anmälarens kommentar

Anmälaren ifrågasatte i en kommentar om tidningen verkligen hade pratat med UD.

PO:s bedömning

De utpekande uppgifterna i artikeln är knapphändiga. För anmälaren, pappan, har dock uppgifterna, om dotterns ålder och att hon hade rest med två vänner från en västsvensk ort till Alanya vid den aktuella tidpunkten, uppenbarligen varit tillräckliga för att han skulle förstå att det var hon som hade omkommit.

Av pressetiken följer att de närmast anhöriga till en omkommen person inte ska behöva få reda på dödsfallet genom tidningen. Innan en tidning publicerar sådana uppgifter ska den därför säkerställa att de anhöriga är underrättade.

Det normala sättet för en tidning för att säkerställa att en underrättelse har skett är att kontakta polisen, eller vid dödsfall utomlands, UD. Kontakt tas som regel inte direkt med de anhöriga av respekt för deras sorg.

Tidningen har också anfört att den kontaktade UD för att få en sådan försäkran om att de anhöriga var underrättade och att tidningen då fick beskedet att så var fallet.

Anmälaren har dock anfört att de anhöriga inte hade fått något dödsbesked av UD eller någon information om dödsorsaken vid den aktuella tidpunkten. Jag har inte anledning att ifrågasätta vad anmälaren anfört.

Enligt min mening ligger det närmast till hands att uppfatta saken som att någon form av missförstånd måste ha uppkommit vid kontakten mellan tidningen och UD.

Tidningen torde således ha gjort vad som i regel kan krävas av den, men ändå har det blivit fel. Familjen fick i detta fall dödsbudet genom tidningen.

Frågan är om tidningen ska bära det pressetiska ansvaret för detta. Jag konstaterar att uppgiften om ett dödsbud är ytterst allvarlig för de anhöriga. Även om tidningen följt sina ordinarie rutiner, är det ingen annan än tidningen som bär ansvar när dessa rutiner brister.

I det här fallet har de närmast anhöriga genom publiceringen tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada. För det bör Aftonbladet klandras.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Både tidningen och anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.