Snatterimisstänkt pekades ut

april 12 2005


Exp nr 37/2005 Blekinge Läns TidningEn kvinna misstänkt för det ringa brottet snatteri visades på bild. Det gavs även uppgifter, utan tillräcklig grund, att hon skulle ha begått andra brott. Detta orsakade henne en allvarlig publicitetsskada.Publiceringen

Den 24 juni 2004 publicerade Blekinge Läns Tidning en artikel med rubriken ”Polis hjälte på fritiden”. Bilden vid artikeln visade bakifrån en kvinna som belagd med handfängsel fördes bort av en polisman.

I artikeln stod att hundratals personer blivit vittnen tillhur en semesterledig polisinspektör brottade ner en känd brottsling på torget på en namngiven ort. Det berättades att två kända brottslingar, en man och en kvinna, hade stoppat på sig matvaror i en butik och gått ut ur butiken utan att betala. Enligt artikeln var den kvinnliga brottslingen tidigare dömd för både misshandel och stöld. Det beskrevs hur polisinspektörens ingripande mot kvinnan utanför affären hade gått till. Den gripna kvinnan släpptes senare men var enligt artikeln fortfarande misstänkt för snatteri.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A. Hon var kvinnan på bilden och menade att den fick henne att framstå som en farlig brottsling. Uppgiften om att hon var dömd för misshandel och stöld var felaktig, hon hade inte ens varit anklagad för något sådant.

Samma dag som artikeln publicerades ringde hennes chef och sade att hon inte behövde komma till arbetet på eftermiddagen såsom det var planerat. Arbetsgivaren trodde att han hade med en farlig brottsling att göra. Det hade tagit många år för henne att utbilda sig och få ett arbete. Genom publiceringen hade detta nu raserats på några minuter.

Tidningens yttrande till PO

Personerna på bilden var anonyma och torde vara omöjliga att identifiera i en större krets. Bilden var en dokumentär återgivning av vad som hade utspelats i ortens centrum. Anmälaren hade inte berört sakfrågorna runt händelsen som beskrevs i artikeln, med undantag för uppgiften om tidigare brott. Detta eventuella sakfel hade naturligtvis kunnat rättas om anmälaren tagit kontakt med tidningen. Artikeln var en korrekt beskrivning av en faktisk händelse med stort allmänintresse.

PO:s beslut

I beslut den 1 december 2004 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Den omskrivna händelsen bevittnades enligt tidningen av flera hundra personer. Dessa, och troligen andra i anmälarens närmaste bekantskapskrets, har kunnat identifiera henne genom den publicerade bilden.

De människor som på detta sätt kände igen anmälaren fick genom artikeln uppgift om att hon var en känd brottsling tidigare dömd för misshandel och stöld.

Anmälaren var misstänkt för snatteri, ett ringa brott. Identifieringen i kombination med uppgifterna om tidigare brottslighet, sanna eller osanna, har orsakat henne en allvarlig publicitetsskada. Något uppvägande allmänintresse för dessa uppgifter fanns inte. Blekinge Läns Tidning bör därför klandras.

Yttranden till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har anfört bl.a. följande. Publiceringen utgår från det övergripande allmänintresset för tidningens läsare. De som fanns på torget hade redan sett vad som inträffade, oavsett publiceringen. Anmälarens närmaste bekantskapskrets utgör en mindre grupp som kunde antas få information om händelsen på annat sätt. Uppgifterna om tidigare brottslighet lämnades från en säker källa.

A har anfört bl.a. följande. Den skada som artikeln förorsakade henne är av grövsta slag. Hon har förlorat sitt jobb och hennes vänner vill inte veta av henne eftersom de tror att hon är en farlig brottsling.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen skall klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.