Södermanlands Nyheter frias för publicering av fastighetsöverlåtelse

maj 10 2022


Anmälaren anförde att publiceringar som denna är problematiska eftersom de avslöjar privata förhållanden. Nämnden delade dock MO:s bedömning att det finns ett allmänintresse kring köp och försäljning av fastigheter och en etablerad tradition inom svensk press att publicera offentliga uppgifter om lagfarter och fastighetsöverlåtelser.

Södermanlands Nyheter, exp. nr. 30/2022, dnr. 21519

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till pressetiskt klander av Södermanlands Nyheter.MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot en artikel med rubriken Nya ägare till villa i Oxelösund – prislappen: 3 310 000 kronor som Södermanlands Nyheter (SN) publicerade den 18 december 2021 på sn.se.

Du har även anmält motsvarande publicering i den tryckta tidningen. MO har dock inte funnit att sådan publicering hade skett i tryck vid tiden för anmälan, varför prövningen hos MO enbart avser nätartikeln.

Vad mediet publicerade

Av publiceringen framgick i huvudsak följande.

Försäljningen av fastigheten på adressen X (adress angiven) i Oxelösund var nu klar. Nya ägare var AA och AB, båda Y år (ålder angiven). Byggår för huset var XY och boarean var XZ kvadratmeter. Ägarbytet hade blivit klart i (tidpunkt angiven) och priset blivit 3 310 000 kronor. I publiceringen fanns en bild på huset.

Anmälan

Tidningen hade publicerat era personuppgifter utan tillåtelse och vägrat att ta bort publiceringen trots er vädjan om det. Du bifogade en korrespondens med tidningen.

Medieombudsmannens bedömning

Jag prövar om du genom den anmälda publiceringen har drabbats av en oförsvarlig publicitetsskada. En sådan skada förutsätter dels att du pekats ut, dels att negativa eller kränkande uppgifter om dig publicerats på ett sätt som varit oförsvarligt.

Det finns ett allmänintresse kring köp och försäljning av fastigheter och en etablerad tradition inom svensk press att publicera offentliga uppgifter om lagfarter och fastighetsöverlåtelser.

Medieombudsmannen anser inte att sådana publiceringar är av den negativa art att de når upp till nivån för klander – det vill säga att det är fråga om en oförsvarlig publicitetsskada – även om det är förståeligt att du som privatperson reagerar på att förekomma i tidningen i ett sammanhang som du inte hade tänkt dig.

Mot denna bakgrund skrivs ärendet av.


Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har sammanfattningsvis anfört att publiceringar som den nu aktuella är problematiska eftersom de avslöjar förhållanden, sexuella läggningar och ekonomi för personer som man inte avsiktligt vill ska ha sådan information.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta pressetisk kritik mot Södermanlands Nyheter.

I beslutet har deltagit, Stefan Johansson, ordförande, Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Lisa Sennerby Forsse, Robert Hårdh och Marika Markovits, representerande allmänheten.