Spekulativt intrång i kända personers privatliv

januari 25 2011


En rubrik på tidningens löpsedel och förstasida kunde uppfattas som att två kända personer väntade barn tillsammans genom IVF, vilket inte var sant. Publiceringen utgjorde ett spekulativt och oönskat intrång i anmälarnas privatliv som de inte behövde acceptera.

Exp nr 2/2011 Anmälan mot Hänt Extra, 2011-01-25

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt Extra för att ha brutit mot god publicistisk sed.

____________

Genom beslut den 29 november 2010 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Hänt Extra till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

I nr 17 den 20 april 2010 av Hänt Extra toppades förstasidan med rubriken TV4-Jenny som nu blir sambo: ”Jag har blivit provrörsbefruktad!”. Texten var lagd över en bild av Niklas Strömstedt och Jenny Östergren. Samma text och bild fanns också på tidningens löpsedel.

Inne i tidningen låg artikeln under vinjetten: Jenny och Niklas blir sambor! rubriken var ”Det känns underbart!”. Jenny Östergren och Niklas Strömstedt hade varit särbos i tre år men nu skulle de flytta ihop. Paret hade köpt en lägenhet tillsammans på Södermalm i Stockholm. – Det känns helt rätt, vi är jättelyckliga sade Jenny. Vid artikeln fanns en bild vars bildtext löd: ”Niklas Strömstedt och Jenny Östergren har nu hittat en gemensam lägenhet. På sid. 14 berättar Jenny om sin provrörsbefruktning”. Även i texten hänvisades till nämnda artikel.

Artikeln på sid 14 hade överskriften: Jenny Östergren tog till provrörsbefruktning och rubriken ”Jag försökte få barn i fem år och varje månad var ett misslyckande”. Jenny Östergren berättade bl a att hon hade haft ätstörningar och att kraven på tjejer som arbetade med tv var höga.

Anmälan

Hänt Extra anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman av Niklas Strömstedt och Jenny Östergren.

I anmälan berättade Niklas Strömstedt att hans dotter kommit hem från skolan och undrat om hon skulle få ett småsyskon. Hennes skolkamrater hade nämligen frågat och på vägen hem hade hon läst på tidningen Hänt Extras löpsedel: TV4-Jenny som nu blir sambo: ”Jag har blivit PROVRÖRSBEFRUKTAD!” Citatet låg över en stor bild av anmälaren och dennes flickvän Jenny Östergren. Det var inte konstigt att anmälarens dotters klasskompisar frågat ut henne i skolan.

Citatet var taget ur luften. Jenny Östergren hade aldrig uttryckt sig på det sättet. För ca 10 år sedan skrev Jenny Östergren i antologin ”Längta barn”. Hennes text hade handlat om de upplevelser och erfarenheter hon fått av att kämpa med att bli gravid och hur hon lyckats med hjälp av IVF. Det var sorgligt att nyanserade tankar om livets väsentligheter så lättvindligt och cyniskt kunde förvandlas till det som nu publicerats. Det fanns ingen tvekan om att Hänt Extra ville få sina läsare, och andra som tog in budskapet på löpsedeln och förstasidan, att tro att anmälarna väntade barn tillsammans.

Tidningens yttrande

Hänt Extra svarade genom sin ansvarige utgivare. Han anförde i huvudsak följande.

Det anmälda numret av Hänt Extra hade innehållit en artikel om Jenny Östergren och hennes provrörsbefruktning och en artikel om att Niklas Strömstedt och Jenny Östergren skulle flytta ihop. Det hade blivit två artiklar av produktionstekniska skäl.

Artikeln om Jenny Östergren berörde att hon ansåg att ofrivillig barnlöshet var ett tabubelagt ämne. Detta ville hon ändra på genom att berätta om sin egen situation.

Den andra publiceringen handlade om att Niklas Strömstedt och Jenny Östergren skulle flytta ihop. I artikeln hänvisades tydligt till artikeln som handlade om Jenny Östergren. Enligt tidningen var anmälarna att anse som offentliga personer och saken hade allmänintresse.

Artiklarna sammanfattades på omslaget, därav rubriken. Den ansvarige utgivaren ansåg att rubriken var korrekt. Om någon tolkat denna som att anmälarna väntade barn tillsammans, var uppgiften i sig ändå inte nedsättande eller integritetskränkande. Att informera de närmaste måste vara en bagatell.

Anmälarens kommentar

Anmälarna gick i svaromål och anförde bl a att tidningens redigering av förstasidan och löpsedeln fått allmänheten att tro att anmälarna nyligen genomgått en IVF-behandling och att de väntade barn. Det var ingenbagatell att informera de närmsta om en sådan sak och det var ingen småsak att anmälarnas barn ”kom i vägen” för publiceringen.

Tidningen hade inte kontaktat anmälarna inför publiceringen.

PO:s bedömning

Anmälarna är välkända för allmänheten genom sina respektive yrken som musikartistoch programledare i tv. Kända personer får acceptera viss medieuppmärksamhet även kring sina privatliv. Men också offentliga personer har rätt till en fredad sfär.

Anmälarna har främst vänt sig mot att tidningens löpsedel och förstasida gav intrycket att de väntade barn tillsammans genom provrörsbefruktning. De pressetiska reglerna stadgar att löpsedel och rubrik ska ha täckning i texten. Min bedömning är att rubriken på löpsedeln och förstasidan kunde uppfattas som att anmälarna väntade barn tillsammans genom IVF. Budskapet var osant. Publiceringen utgjorde ett spekulativt och oönskat intrång i anmälarnas privatliv som de inte ska behöva acceptera.

Mot ovan tecknade bakgrund anser jag att publiceringen inte motsvarar de krav som ställs på god publicistisk sed. Hänt Extra bör därför klandras.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att Hänt Extra ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.