Svepande och allvarliga anklagelser mot kommunchef

februari 8 2011


En artikel innehöll svepande och allvarliga anklagelser mot en avgående kommunchef som inte fått möjlighet att bemöta uppgifterna. Vissa av uppgifterna var också av sådan art att de svårligen hade kunnat bemötas adekvat. Tidningen klandrades för att ha brutit mot god publicistisk sed.


Exp nr 10/2011, Kalmar Läns Tidning/ Nybro Tidning, 2011-02-08

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 8 december 2010 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan från H till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Allmänhetens Pressombudsman (PO) hänskjuter ärendet till Pressens Opinionsnämnd (PON).

Vad tidningen publicerade

Den 9 april 2010 rapporterade Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning att Nybros kommundirektör slutat sin tjänst. Rubriken var Kommundirektören får närmare en miljon och underrubriken Efter bara ett år slutar H ”på egen begäran”.

I ingressen stod att det hade börjat med ett byte av kommunchefstiteln till en direktörstitel, sedan hade det blivit diskussioner om nya lyxiga möbler och inköp av värstingdatorer. Ganska omgående hörde de förra arbetskamraterna i Skåne av sig och menade att Nybro kommun köpt grisen i säcken och att man snart skulle vara i kris. H:s inträde i kommunen kunde inte ha börjat sämre och nu såg det ut som om belackarna fått rätt.

H anställdes som kommundirektör i Nybro i november 2008. Genast började hans gamla arbetskamrater bombardera kommunen med synpunkter på rekryteringen. —

Det dåvarande kommunalrådet som rekryterade H hade också blivit varnad. Han sade då att han tyckte att det liknade en kampanj och att han kände sig trygg med rekryteringen av H. Kommunalrådet hade också tittat på H:s referenser och de flesta han kontaktat var positiva till H och hade ansett honom mycket handlingskraftig.

H var 44 år gammal men hade redan arbetat i chefsställning i drygt 20 år och arbetsplatserna hade varit många. Nu lämnade han Nybro kommun mer eller mindre i kaos med många ledsna och en del nästan mobbade tjänstemän samt en omorganisation som lett till flera oacceptabla nyanställningar. Enligt flera oberoende säkra källor var situationen på kommunen lika kaotisk nu som när H slutade på länsstyrelsen i Skåne drygt ett år tidigare. En väl insatt kommunpolitiker sade till tidningen att det man sett nu bara var toppen på ett isberg och att man snart skulle få se mer. Personliga tjänster hade tillsatts som inte rymdes inom ramen för de fastslagna personalkostnaderna. H skulle ha låtit kommunen betala en av de nya tjänstemännens lägenhet som kompensation för att hon inte fått lön som hon ville ha. Ett rent lagbrott alltså, sade kommunpolitikern.

En annan politiker menade att det räckte med att gå ett år tillbaka och läsa de artiklar som tidningen skrivit innan H tillträdde sin tjänst, så fick man det exakta svaret hur han skött sitt jobb under året som gått. Det som då rapporterats stämde exakt in på hur det gått till i Nybro.

Flera ledande kommunpolitiker hade fått nog och ställt H mot väggen och sagt att han var tvungen att sluta med omedelbar verkan. H hade tagit det hela lugnt utan att ifrågasätta varför och ett pressmeddelande om att han slutat på egen begäran hade sänts ut. H fick även ett avgångsvederlag på drygt 950 000 kronor. Kommunalrådet sade att kommunstyrelsen haft en annan syn på hur kommunen skulle skötas. Vidare sade kommunalrådet att redan ett par dagar efter att H slutat hade hon märkt att ett visst lugn sänkt sig över kommunhuset.

Jan Lagerkvist som genom den nya organisationen under en tid fått stå tillbaka tog nu över rodret. Tidningen skrev: Kanske hade det blivit betydligt billigare för skattebetalarna om han hade fått förtroende att bli kommundirektör redan för ett år sedan!

H hade sökts för en kommentar men inte gått att nå.

Anmälan

H PO-anmälde tidningen. Han anförde att artikeln var partisk. Ett antal anonyma källor hade tillåtits att onyanserat spy galla över honom och hans 20-åriga karriär. Han hade haft 5 anställningar på 22 år. Artikeln hade näst intill omöjliggjort för honom att få ett liknande arbete och var en katastrof för honom och hans familj.

Anmälaren kommenterade specifikt vissa avsnitt i artikeln. Vad gällde diskussionerna om hans nya lyxiga möbler och värstingdatorer så hade inget av detta köpts in. De som hade hört av sig till kommunen då han rekryterats till tjänsten som chef var 2-3 medarbetare av de hundratals kolleger han haft genom åren. Dessa hade dessutom fått vara anonyma. Vidare hade han under 20 år med liknande anställningar aldrig lämnat ett budgetunderskott efter sig. Det var en lögn från tidningens sida. — Anmälaren påpekade också att alla anställningar gjorts efter politiska beslut. Det var också påhittat att flera ledande kommunpolitiker ställt honom mot väggen.

Tidningens yttrande

Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidnings ansvariga utgivare anförde följande.

Tidningen hade hänvisat till anonyma källor eftersom de som tidigare arbetat nära anmälaren och som valt att uttala sig inte ville gå ut med namn och bild. Det som rapporterades var känsligt. Flera av varandra oberoende källor hade dock bekräftat uppgifterna. Källorna var tillförlitliga och hade varit med på mötet då anmälaren ställts mot väggen.

Uppgifterna i den anmälda artikeln hade tidigare publicerats i november 2008, när anmälaren skulle tillträda tjänsten som kommunchef. Anmälaren fick då möjlighet att kommentera uppgifterna. Någon kritik mot artikeln i november 2008 hade inte riktats mot tidningen. Det var först nu när fakta presenterades ännu en gång som han reagerat på uppgifterna.

Anmälarens kommentar

Anmälaren anförde att han inte klagat på den tidigare publiceringen eftersom han bedömt att detta skulle göra med skada en nytta. Men uppgifterna var lika osanna då som nu. Dessutom hade flera påståenden tillkommit och han kunde inte få någon ny anställning med dessa lögner oemotsagda. En arbetsgivare hade redan backat ur i sista stund.

PO:s bedömning

Anmälaren var kommunchef i Nybro kommun och således en offentlig person som från pressetisk utgångspunkt får tåla en långtgående granskning av förhållanden som kan ha betydelse för hans uppdrag.

Den anmälda artikeln innehåller emellertid svepande och allvarliga anklagelser mot anmälaren om att han ska ha uppträtt klandervärt i allmänhet samt påståenden om att han begått lagbrott då han skulle ha låtit kommunen betala för en kvinnlig tjänstemans lägenhet. — Anmälaren har inte fått tillfälle att samtidigt bemöta uppgifterna. Vissa uppgifter är också av sådan art att de svårligen hade kunnat bemötas adekvat.

Min bedömning blir således att Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning genom publiceringen av artikeln har brustit i ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. Tidningen bör därför klandras.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd (PON).

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Ingen av parterna har yttrat sig hos nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden delar PO:s bedömning. Tidningen ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.