SVT frias för artiklar och inslag om en läkares behandlingsmetoder

december 16 2021


Såsom läkare åtnjuter man ett förtroende från patienterna, vilket medför att man får tåla viss medial granskning i frågor gällande läkares yrkesutövning som är av stort allmänintresse. Etiknämnden delar MO:s bedömning att den skada anmälaren drabbats av inte utgör en oförsvarlig publicitetsskada. Det finns därmed inte grund för klander av Sveriges Television.

Sveriges Television, exp.nr 55/2021 dnr. 21144

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till pressetiskt klander av Sveriges Television.Genom beslut den 24 augusti 2021 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Sveriges Television.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Sveriges Television (SVT) för följande publiceringar:

SVT Nyheter publicerade den 13 februari 2021 två artiklar på sin webbplats, svt.se/nyheter/lokalt/Y [kommun angiven], med rubrikerna A [namn angivet]trodde på läkaren: ”Lovade mig guld och gröna skogar” (publicering 1) och Hård kritik mot Y läkaren – tar 50 000 för sprutor under huden (publicering 2). Respektive publicering innehöll en nyhetstext och ett eller flera klipp.

SVT Lokala Nyheter Y sände den 14 februari 2021 kl. 18.10 och kl. 19.55 ett inslag som rapporterade om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktat kritik mot läkaren NN [namn angivet] vid Kliniken [klinik angiven] i Y. Inslagets rubrik var Hård kritik mot Y läkaren (publicering 3).

VAD SVT PUBLICERADE

Publicering 1

Artikelns ingress

A hade hoppats på att han äntligen skulle bli av med smärtan som plågat honom i många år. Men mirakelbehandlingen, som Kliniken utlovat, gav inga resultat.

” – Jag tycker det är båg. Man kan väl räkna på händerna hur många som har blivit hjälpta av honom”, sa X-åringen.

Artikeltexten

Y läkaren NN hade tidigare drivit en klinik i Z [kommun angiven], som numera lagts ned. SVT Nyheter Y hade varit i kontakt med flera patienter som besökt kliniken och blivit besvikna.

” – Han lovade mig guld och gröna skogar, att allt skulle bli bra. Han körde in bedövningsmedel i ländryggen, och mer än så var det inte. Och det vart inge bättre, jag kände då ingen skillnad”, sa X-åriga A.

A hade inte betalat några större summor för behandlingen, eftersom priset varit lägre på kliniken i Z än i Y. Där hade besöken nämligen varit finansierade av Region [angiven], via det nationella ersättningssystemet. Z-Tidningen hade tidigare rapporterat att regionen betalat ut nästan 2,4 miljoner kronor till Kliniken under 2017. A skrattade när SVT:s reporter berättade vad samma behandling kostade i Y.

” – Att han tar 50 000 kronor för att ge bedövning i ryggen, det tycker jag inte är rimligt.”

En annan patient, som ville vara anonym, berättade att behandlingen var mycket simpel.

” – Hans ’hemliga knep’ var att vila varje timme så att musklerna får återhämta sig. Och sen att man fick sprutor i spända muskler. Jag kände att det gjorde ondare än att det gjorde gott”, sa personen och tillade:

” – Det känns förjäkligt att utnyttja dem som redan är på botten på grund av smärtor och sjukdomar.”

En tredje patient som SVT pratat med hade varit på Kliniken ett 20-tal gånger under fyra års tid. Behandlingen hade inte hjälpt, utan i stället gett obehagliga biverkningar.

” – Jag har bara blivit dålig. Illamående. Alldeles kallsvettig. Känselbortfall och pirr i ansiktet. Jag var lite godtrogen så jag kollade aldrig upp exakt vad det var han injicerade”, sa kvinnan.

Hon ansåg också att det personliga bemötandet från NN varit oprofessionellt, då han bland annat skulle ha visat henne Facebookbilder på fester och älskarinnor. Själv tyckte NN inte att det var problematiskt att prata om sitt privatliv med patienter.

” – Jag vet att inom sjukvården ska man vara som en stenstod, man ska inte visa någon personlighet. Men jag tror inte på det, jag tror patienterna mår bättre av att se vem jag är. Jag lär känna patienten, vi ska ju ändå ha kontakt i resten av livet.”

Han tillfrågades om vad han hade att säga till de patienter som betalat 50 000 kronor och kände att de inte fått något för pengarna.

” – Om de hör av sig till mig så ser jag till att det blir bra i alla fall, för man kan upprepa behandlingen. Det är så enkelt att man kan göra det gång på gång tills smärtan är borta.”

Nu i efterhand konstaterade en av de tidigare patienterna att människor med kronisk smärta var en grupp som var lätt att utnyttja.

” – Från början tänkte jag ’Gud vad skönt, här finns det någon som äntligen kan hjälpa’. Då var jag i en period där jag hade väldigt väldigt ont. Jag tror att många är beredda att betala ganska mycket för att få hjälp, och han är väldigt övertygande.”

Uppdatering

Den 18 februari 2021 uppdaterade SVT det första citatet av NN i artikeln enligt följande:

” […] kontakt i resten av livet. Men jag har varken gått på fester eller haft någon älskarinna.”

Publicering 2

Artikelns ingress

Kliniken i Y sa sig kunna bota kronisk smärta på bara några veckor med en egenutvecklad metod. Nu hade IVO kommit fram till att läkaren NN varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning och att hans legitimation borde återkallas. Själv slog han ifrån sig alla anklagelser.

Artikeltexten

Redan 2018 hade IVO påbörjat sin utredning av Y-läkaren, efter anmälningar från både patienter och läkarkåren. Med hjälp av en extern expert hade man tittat närmare på 17 patientfall hos NN:s smärtklinik, och hittat en lång rad oegentligheter. Exempel angavs på flera omständigheter som IVO beaktat vid bedömningen att NN:s legitimation skulle återkallas.

När SVT träffade NN på hans klinik i Y hade det gått en dryg vecka sedan IVO meddelat sitt beslut.

” – De hittar ju inte så mycket fel. Det var att jag inte hade journalfört alla samtal, och det ska man inte heller. Jag tycker det är tramsigt.”

Metoden som NN menade kunde bota kronisk smärta gick ut på att man sprutade in lokalbedövning under huden för att mjuka upp musklerna.

I artikel fanns ett klipp där NN förevisade metoden som IVO ansåg var ovetenskaplig. Han hade lärt sig metoden i USA och sedan utvecklat den vidare på egen hand.

B [namn angiven] var verksamhetschef på Q [namn angivet] vid Sjukhuset [sjukhus angivet]. Han ville inte kommentera NN:s verksamhet men sa att kronisk smärta hade mängder av orsaker som inte kunde botas med en och samma metod.

NN hade en annan teori om varför sjukvården i Sverige inte tagit till sig metoden.

” – Om man botar patienterna så kan man inte få forskningsanslag, det är det största problemet tror jag. Tråkigt nog. Om de lär sig hur enkelt det är så hade ju fler blivit hjälpta.”

Den kritiserade Y-läkaren berättade också att han brukade ge kostråd till sina patienter. Bland annat rekommenderade han att endast äta choklad för att gå ned i vikt – en metod som han experimenterat fram på sig själv. NN höll inte med om att han utsatt människor för fara, varken med kostråden eller läkemedel.

” – Absolut inte. Det har inte varit någon risk, för man använder så låga doser. Om jag ser att det kan komma till riskabla nivåer så minskar jag doserna.”

SVT Nyheter hade varit i kontakt med flera tidigare patienter som berättade att de inte fått någon effekt alls av NN:s behandling. Men det fanns också en del som uppgav att metoden fungerat. NN själv medgav dock att det kunde handla om inbillning.

” – Placebo är bland det viktigaste vi har. Kan man få patienten optimistisk och tro att det ska lösa sig så är det halva jobbet.”

NN hade kunnat bedriva sin verksamhet på olika platser i Sverige i över 35 års tid. Redan 2000 hade han anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) av en patient som uppgett att han blivit otrevligt bemött och trakasserad av NN. HSAN hade dock bedömt att det hela inte gick att bevisa, och därför inte utdelat någon disciplinpåföljd.

Kliniken hade under åren varit en lukrativ verksamhet. 2019 hade bolaget omsatt över 2 miljoner kronor.

NN tillfrågades om vad han hade att säga till de patienter som betalat 50 000 kronor och kände att de inte fått något för pengarna?

” – Om de hör av sig till mig så ser jag till att det blir bra i alla fall, för man kan upprepa behandlingen. Det är så enkelt att man kan göra det gång på gång tills smärtan är borta.”

Nu var det upp till HSAN att ta ställning till IVO:s kritik och besluta om man skulle dra in NN:s läkarlegitimation eller inte. Själv planerade han att fortsätta sin verksamhet på ett eller annat sätt, även om legitimationen drogs in.

Publicering 3

Nyhetsinslaget presenterades på följande sätt:

Kliniken i Y sade sig kunna bota kronisk smärta på bara några veckor med en egenutvecklad metod som kostade 50 000 kronor. Nu hade IVO kommit fram till att läkaren NN varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning och att hans legitimation borde återkallas. Själv slog NN ifrån sig alla anklagelser.

Inslaget åtföljdes därefter av delar av en intervju med NN. Han ombads att kommentera IVO:s utredning som kom fram till att hans legitimation borde återkallas. NN anklagades av IVO bland annat för att använda en behandlingsmetod som saknade vetenskapligt stöd, att ge samma behandling till alla patienter oavsett symptom och att skriva ut läkemedel i kombinationer och doser som kunde orsaka allvarliga biverkningar.

B, verksamhetschef vid Q på Sjukhuset, fick därefter kommentera fallet. Han menade bland annat att behandlingsmetoden var förlegad och att en metod inte funkade för samtliga patienter.

NN fick bemöta det som B sagt.

ANMÄLAN

Du kände dig kränkt och mobbad av SVT. Artiklarna var varken sanna, opartiska eller relevanta. Du var inte anklagad eller dömd för något. Din verksamhet hade granskats av IVO, något som myndigheten emellanåt gjorde. IVO hade av okunnighet underkänt dina smärtläkarutbildningar, vilket kunde leda till att din läkarlegitimation drogs in.

På 1980-talet hade du genom landstinget gått utbildningar som var obligatoriska för amerikanska smärtläkare. IVO:s expert var narkosläkare och menade att amerikansk forskning inte gällde i Sverige. Hon hade då inte vetat att utbildningarna och metoden byggde på svensk forskning som råkade vara okänd för svenska läkare. Det var inte längre lika troligt att din legitimation skulle dras in.

Det angavs inget om att du hade överklagat valet av expert till förvaltningsrätten, eftersom en narkosläkare inte har samma utbildning som en smärtläkare skulle ha. IVO hade överlåtit ärendet till HSAN.

Du ställde dig frågande till om SVT Nyheter Y skulle rapportera lika rikstäckande och stort om HSAN sedan konstaterade att allt var i sin ordning.

Tidigare IVO-anmälningar, som inte lett till något, omnämndes och du undrade varför. Du såg inget problem med att bli anmäld till och granskad av IVO. Du höll dig till vetenskap och beprövad erfarenhet, samt hade patientens hälsa som ditt främsta mål.

Andra medier hade rapporterat om IVO-granskningen, utan att publicera ditt namn.

Det hade återgetts vad tre missnöjda och delvis anonyma patienter sagt, men inte något från de ungefär 250 patienterna som varje år var nöjda. Granskningen var inte opartisk.

Du var utbildad läkare och specialist inom området kronisk smärta. Du hade gått adekvat utbildning och arbetat heltid sedan 1988, helt inriktad mot kroniska smärtor.

I artiklarna fick man intrycket av att det priset, 50 000 kronor, gällde för varje besök, när det i själva verket var för resten av livet. Det framgick inte heller vad Q vid sjukhuset tog betalt för samma behandling – att ange det hade varit en mer rättvis och opartisk jämförelse.

SVT hade i förväg meddelat att intervjun skulle handla om IVO:s granskning. Du visste inte vad patienterna sagt till journalisterna. Sedan skrevs en artikel med uppgifter från tre patienter, varav två varit anonyma. När du efteråt påtalat att det som stod i artiklarna var felaktigt – du hade varken varit på fester eller haft älskarinnor – hade du fått veta att du hade kunnat kommentera det under intervjun. Du kunde på grund av sekretess inte kommentera vad patienter sagt.

Det fanns orsaker till att enstaka patienter inte ville att smärtor skulle försvinna så att de blev arbetsföra. Det fanns till exempel patienter som både var sjukskrivna och arbetade samtidigt, men du fick inte anmäla brott som kunde ge mindre än två års fängelse.

Du tyckte att artiklarna kunde tas bort eftersom de inte gav någon sann och rättvisande bild av dig. Du upplevde artiklarna kränkande, det var fråga om ren mobbning, och uppgifterna var helt omöjliga att försvara sig emot.

SVT Nyheter Y försökte även att förlöjliga en enkel metod för viktreduktion. För mer än 25 år sedan hade du upptäckt att vikten minskade om man åt enformigt. Journalisten hade bara skrivit om choklad, sannolikt för att förlöjliga metoden.

Uppgiften om ditt företags omsättning var ovidkommande. Som privatläkare behövde du själv betala till exempel sociala avgifter, till skillnad från regionen.

Du ifrågasatte varför det angavs att metoden du använde var egenutvecklad. Det var den vanligaste behandlingen för kronisk smärta i USA på 1980-talet, kanske tidigare.

Formuleringen ”NN har kunnat bedriva sin verksamhet på olika platser i Sverige i över 35 års tid.” uppfattade du som misstänkliggörande och nedvärderande.

Ansvarig utgivare Daniel Legue skrev efteråt: ”Det var en granskning av din verksamhet där vi berättade om de anmälningar som kommit in och där du fick svara på kritiken men även visa hur dina behandlingar går till.”.

Det låg inte på SVT:s bord att granska läkarverksamheter och ”granskningen” var inte heller neutral; den hade nedvärderande och kränkande formuleringar.

Man måste skilja mellan sak och person. Om utbildningar som du gått hade lärt ut en dålig metod blev inte du inte en dålig och klandervärd människa för det.

Du hade stammat hela livet och varit utsatt för mobbning, men var varken skum eller oskicklig på något sätt. Artiklarna kändes som en oacceptabel diskriminering eller lyteskomik. Du krävde en förklaring till publiceringarna.

Din särbo hade lämnat dig på grund av att det i en artikel angavs att du skulle haft ”älskarinnor”. Dina vuxna barn ville nog inte heller veta av dig längre.

MEDIEOMBUDSMANNENS BEDÖMNING

MO prövar om du genom de anmälda publiceringarna har drabbats av en oförsvarlig publicitetsskada. En sådan skada förutsätter dels att du pekats ut, dels att nedsättande eller kränkande uppgifter om dig publicerats på ett sätt som inte har varit försvarligt. MO kan inte besluta att visst innehåll i en publicering ska ändras eller tas bort.

Frågor som gäller förutsättningarna för läkares yrkesutövning har ett allmänintresse, bland annat eftersom läkare har en förtroendeställning i förhållande till sina patienter. Allmänintresset är särskilt stort när det som i detta fall gäller utövningen av en kontroversiell behandlingsmetod.

Du har pekats ut med namn och bild i publiceringarna. Ditt yrke som läkare medför att du åtnjuter ett förtroende från patienterna, och du får därför tåla viss medial granskning i frågor som kan påverka förtroendet för dig. Du är ägare och ansvarig för kliniken, vilket innebär att namngivningen är medieetiskt acceptabel.

Det förekommer en rad uppgifter i publiceringarna som är negativa för dig. MO:s uppgift är inte att bedöma vad som är sant eller falskt, utan om tidningen haft tillräckliga belägg för att publicera uppgifterna. Tidningen har genom att ta del av IVO:s utredning och att ha talat med tidigare patienter redovisat ett tillräckligt publiceringsunderlag.

Du har fått utrymme att bemöta uppgifterna och lämna din version. SVT har även uppdaterat artikeln med ett förtydligande från dig.

Det är förståeligt att du har reagerat på publiceringarna eftersom de innehållit skarp kritik mot dig och din verksamhet. Den skada som du drabbats når dock inte upp till nivån av vad som utgör en oförsvarlig publicitetsskada.

Ärendet skrivs därför av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Såväl mediet som anmälaren har yttrat sig i nämnden. Yttrandena kan sammanfattas på följande sätt.

Anmälaren:
I MO:s bedömning står det att behandlingsmetoden är kontroversiell, så är emellertid inte fallet. Anmälaren fick vidare inte möjlighet att utveckla bakgrunden till den metod som används. Det framkom heller inte i publiceringarna att IVO:s anlitande av en narkosläkare som expert överklagats till förvaltningsrätten. SVT lägger sig i tvisten och tar parti för narkosläkarna/IVO gentemot Socialstyrelsen. SVT är inte opartisk och inte tillräckligt insatt i frågan.

Sveriges Television:
SVT har inte använt sig av formuleringen ”kontroversiell behandlingsmetod” utan det som sades i videoklipp och artikeln var att anmälaren ”använder en metod som saknar vetenskapligt stöd”. Anmälaren gavs goda möjligheter att bemöta kritiken och berätta om sin metod. Det framkom även tydligt att frågan om anmälarens läkarlegitimation ska dras in eller inte nu ligger hos HSAN.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta pressetisk kritik mot Sveriges Television.