SVT frias för granskning av politiker som avgick efter anklagelser om sexchatt med barn

december 22 2022


Allmänintresset är stort, beläggen tillräckliga, anmälaren har getts möjlighet till bemötande och hans ställning som politiker har varit sådan att han får tåla namngivning.

Sveriges Television, exp. nr. 114/2022, dnr. 22341

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Sveriges Television.

Genom beslut den 31 augusti 2022 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Sveriges Television.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har till Allmänhetens Medieombudsman (MO) anmält artikeln X-partist (partitillhörighet angiven) polisanmäldes för sexchatt med minderåriga – partiet har brutit kontakten, publicerad på svt.se den 16 augusti 2022.

Vad mediet publicerade

Artikeln publicerades på SVT Region B:s sajt (lokalkanal angiven) och löd i sin helhet:

X-politikern NN i Y-ort (ort angiven) polisanmäldes för att ha sexchattat med minderåriga.

– Idag fick jag reda på att polisutredningen lagts ned, berättar AB (namn angivet), distriktsordförande för X-partiet i region B.

Under tisdagskvällen väljs en efterträdare på en kretsstämma i Y.

Strax innan midsommar uppdagades historien om att Y-politikern NN skulle ha sexchattat med minderåriga, vilket sajten ”Dumpen” avslöjade. AB berättar:

– NN sa att det här kommer svälla ut och bli något obehagligt. Han berättade för mig att det var ett rollspel där vuxna deltog. Men det är olämpligt att ens tänka tanken att motparten skulle vara minderårig, säger AB. 

NN, som bland annat var kretsordförande i X-partiet i Y, avsade sig alla politiska uppdrag av ”personliga skäl”, berättar AB. Uppgifterna om sexchatt med minderåriga polisanmäldes.

– Idag fick jag veta att polisutredningen lagts ned, säger AB till SVT på tisdagen.

Hon berättar vidare att NN kandiderade till kommunfullmäktige i Y och riksdagen, men att hans namn nu tagits bort från alla valblanketter.

– Vi har fått trycka om 640 000 valblanketter, säger AB.

När SVT når AB under måndagskvällen befinner hon sig på en kretsstämma i Y, där en ny kretsordförande som efterträder NN ska väljas.

Enligt AB har partiet nu brutit kontakten med NN.

– Det är ett förkastligt beteende och inget som är förenligt med x-partiskt politik. Det var hur jäkla fel som helst. Men han har klivit åt sidan och vi har skött det bra. Jag tror inte att det kommer att skada oss som parti, säger AB.

SVT har försökt kontakta NN, men han har inte gått att nå

Anmälan

SVT hade publicerat namn och bild på dig i ett känsligt ärende efter en publicering som den skandalomsusade och etiskt ifrågasatta sajten Dumpen gjort.

Uppgifterna som hade framkommit i artikeln var inte helt sanna och allmänintresset för namnpublicering förelåg inte då brott ej hade begåtts/styrkts. Framför allt hade publiceringen lett till ett utpekande inte bara av dig personligen utan även din familj – som var helt oskyldig.

Att SVT inte hade tagit sitt publicistiska ansvar var beklagansvärt och mediet borde därför fällas för den skada de åsamkat dig och dina anhöriga.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen har att bedöma om du genom den anmälda publiceringen utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. En sådan förutsätter att du pekats ut med kränkande eller skadliga uppgifter utan att det har varit försvarligt.

För att utröna om en skadlig publicering varit försvarlig eller inte tittar jag på allmänintresset, anmälarens ställning, beläggen som mediet haft samt den utpekades möjlighet till bemötande.

Allmänintresset

Det finns ett stort allmänintresse i att veta hur folkvalda politiker, eller personer som står på valbar plats, agerar. Detta allmänintresse kan även gälla privatlivet, om det handlar om saker som kan påverka förtroendet för hur det politiska uppdraget utförs.

I den aktuella publiceringen handlar det om att du sökt kontakt, av sexuell karaktär, med barn. Även om en sådan publicering kan vara mycket känslig för den enskilde så finns det ett allmänintresse i att veta om en politiker agerat på sådant vis.

Den utpekades ställning

Du har, som MO förstått det, varit ordförande för X-partiet i Y. Du har varit ledamot av kommunstyrelsen, ombudsman för X i region B samt stått högt upp på fullmäktigelistan inför årets kommunalval.

I en sådan ställning har man sökt allmänhetens förtroende och man gör det på nytt under ett valår. Positionen innebär att man får tåla tuff granskning från medier. Man måste kunna svara på frågor kring sin politik och även sin person, om det sistnämnda rör frågor som kan ha betydelse för väljarnas förtroende.

Belägg

MO avgör inte om det som SVT publicerat är sant eller falskt; i stället tittar jag på om det funnits ett underlag för att göra publiceringen. Det aktuella mediet har tagit del av flera chattloggar som sajten Dumpen publicerat. Man har också kontaktat ledningen för X-partiet i regionen och fått bekräftat att det rört sig om olämpligt beteende, och att saken polisanmälts. Ur ett medieetiskt perspektiv är det att betrakta som tillräckliga belägg för att göra publiceringen.

Bemötande

SVT redovisar i artikeln att man sökt dig för en kommentar, utan framgång. MO har ingen anledning att ifrågasätta den uppgiften.

Sammantaget är MO:s bedömning att SVT inte utsatt dig för en oförsvarlig publicitetsskada. Namngivningen är offensiv, den är känslig och den är skadlig för dig och dina anhöriga, men den är ändå försvarlig eftersom allmänintresset varit stort, din ställning som politiker varit sådan att du får tåla namngivning, beläggen har varit tillräckliga och du har givits möjlighet till bemötande.

Ärendet skrivs därför av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har anfört sammanfattningsvis följande. Namnpubliceringen har skapat onödig skada för honom men framför allt hans anhöriga. De publicerade namngivna uppgifterna står inte i paritet med vad som är med sanningen överensstämmande och särskilt inte i jämförelse med den skada som berör hans familj. Grunden och faktagranskningen har varit bristfällig och något brott har inte begåtts. Han hade redan lämnat uppdragen när han konfronterades med anklagelserna.

Sveriges television har anfört sammanfattningsvis följande. Händelserna som artikeln tar upp har skett under tiden som anmälaren bl.a. var ordförande för X-partiet i Y, ledamot av kommunstyrelsen samt stått högt upp på fullmäktigelistan inför årets kommunalval. Han kandiderade även till riksdagen. Anklagelserna var också anledningen till att han fick lämna partiet, vilket framgick av artikeln.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Sveriges Television.

I beslutet har deltagit ordförandena Stefan Johansson, Christine Lager och Johan Danelius samt Martin Schori, utsedd av Publicistklubben, Ann Johansson, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Eva Burman, utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Göran Ellung, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Filippa Bergin, Magnus Ramberg, Laura Hartman, Robert Hårdh, Johan Trouvé, och Göran Collste, representerande allmänheten.