TV4 klandras för kränkande utpekande i realityprogram

november 22 2022


I ett avsnitt av tv-programmet ”Elitstyrkans hemligheter” förekom kränkande uppgifter om en anhörig till en av deltagarna i tv-programmet.

TV4, exp. nr. 101/2022, dnr. 22166

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar TV4 för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 21 juni 2022 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot TV4.

MO:s beslut hade följande lydelse.

I en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktade NN klagomål mot TV4 för sändningen av programserien Elitstyrkans hemligheter, del 2, den 3 mars och del 3, den 10 mars 2022. Serien publicerades också på TV4 Play. Kritiken gällde hur hennes dotter AA hade beskrivit sin uppväxt och hur mamman skulle ha behandlat AA under barndomen.

Vad mediet publicerade

På sin hemsida, tv4.se, beskrev TV4 programmet enligt följande:

”En av världens tuffaste utmaningar väntar de 18 kvinnor och män som under ledning av fyra före detta elitsoldater ska genomgå prövningar liknande de uttagningstester som görs till ett elitförband.”

En av deltagarna var AA (namn angivet). Hon framträdde öppet med förnamn, ålder och yrke samt syntes tydligt i bild.

Under programmen varvades testerna/tävlingarna med korta intervjuer där deltagarna berättade om sin bakgrund.

I del 2 berättade AA (cirka 42 minuter in i sändningen) i sammandrag:

Hon hade blivit fysiskt och psykiskt misshandlad av sin mamma när hon var liten. AA hade tänkt att mamman inte mådde så bra och att hon tog ut det över AA. Hon hade fått höra att hon var ful och fet och blivit kallad hora fast hon bara var ett litet barn.

Från början hade hon skrikit och gråtit men hon hade snart lärt sig att vara tyst för då slutade misshandeln snabbare. Hon förstod inte varför hon hade blivit utsatt för det här, varför hon varit så hatad. Nu fick hon kämpa hårt med sin självbild.

I del 3 berättade hon (cirka 34 minuter in i sändningen) sammanfattningsvis:

AA hade aldrig känt att hon dög, och det satt djupt i henne sedan barndomen. Hon hade aldrig fått höra att hon räckte till, att någon var stolt över henne, utan i stället fått veta att hon var ett misstag. Det hade varit så mycket hat mot henne och inte bara i form av misshandel och slag. AA sa bland annat:

”– Hon kunde skicka ut henne (AA) på gården, naken, mitt i vintern.”

AA hade varit jätterädd många, många gånger.

Som en följd av det hon blivit utsatt för under barndomen, hade hon fått diagnosen PTSD. Nu kände hon att hon behövde göra något för att gå vidare i livet.

Anmälan

NN anförde att dottern AA hade kränkt henne grovt i TV-programmet. AA hade uttryckt saker om mamman som inte stämde och det var ingen som hade kontaktat anmälaren och frågat om hennes åsikt.

AA hade tydligt sagt att uppgifterna gällde mamman.

Många i anmälarens bekantskapskrets hade hört av sig till anmälaren och undrat vad det var fråga om. Hon hade dessutom blivit uppringd anonymt mitt natten där uppringaren sagt ”barnmisshandlare” och sedan slängt på luren.

Dottern hade fått prata oemotsagd och saken var mycket påfrestande för mamman. Hon sov dåligt om ens något alls.

Hon hade haft vårdnaden om AA hela livet och det fanns inga anmälningar mot henne. Flera personer som umgåtts mycket med familjen hade uttryckt att de inte förstod den bild som AA målat upp i media.

Publiceringarna låg dessutom kvar på nätet.

Mediets svar

TV4 svarade på klagomålen och anförde följande:

Elitstyrkans hemligheter var en realityserie där vanliga människor genomgick tuffa utmaningar under ledning av före detta elitsoldater. Deltagarna presenterade sig löpande i programmen och berättade om vad som präglat dem. I avsnitt två berättade en av deltagarna om sin problematiska barndom. Deltagaren nämnde då sin mamma, men talade enbart om henne som ”hon” i avsnitt tre.

Avsnitten var avpublicerade och utbytta mot anonymiserade versioner där mamman inte nämndes.

Anmälarens kommentar

Hon stod fast vid sin anmälan. Originalavsnitten hade legat ute länge på nätet och visats för hela Sveriges befolkning. Skadan var redan skedd – det spelade ingen roll att programmen redigerats i efterhand.

Hon mådde inte bra av detta och hade blivit uppringd från ett skyddat nummer och kallats ”barnmisshandlare”. Även om hon var den direkt utsatta, hade publiceringen inte varit okej för hennes andra barn heller.

Publiceringen var inte acceptabel.

Medieombudsmannens bedömning

Anmälarens dotter har rätt att berätta sin historia, som hon har upplevt den. Men från medieetisk utgångspunkt får det inte ske på bekostnad av att andra utpekade personer tillfogas oförsvarliga publicitetsskador.

Dottern syntes tydligt i bild och hennes förnamn, ålder och yrke framgick. För vänner, bekanta och andra som kände till familjen, blev även anmälaren, mamman, därigenom utpekad.

Inför denna krets pekades mamman ut med allvarliga anklagelser om fysisk och psykisk misshandel av dottern.

MO har inte att ta ställning till vad som är sant eller falskt. Det som kan konstateras är att mamman har en annan version än dottern. Mamman har anfört att uppgifterna inte stämmer och att flera i bekantskapskretsen ställt sig frågande inför de påståenden som gjordes. Mamman har också framfört att några anmälningar inte riktats mot henne när det gällde vårdnaden av dottern.

Det har inte funnits något tillräckligt starkt intresse som motiverar det intrång som skedde i anmälarens privatliv. Ett klandervärt utpekande har därmed skett och TV4 förtjänar kritik för det.

Det är bra att TV4 avpublicerade de integritetskänsliga uppgifterna på tv4play.se. Detta är dock inte tillräckligt för att mediet ska undgå medieetiskt klander.

Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Varken anmälaren eller TV4 har yttrat sig i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar TV4 för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit, Stefan Johansson, ordförande, Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Robert Hårdh, Johan Trouvé, Laura Hartman, Marika Markovits och Göran Collste, representerande allmänheten.