Ungdomsbrottsling utpekad

oktober 10 2006


Exp 90/2006 Vetlanda-Posten15-årig pojke pekades ut som ungdomsbrottsling. Pojkens ombud fick inte bemöta påståendena.


Publiceringen

Den 28 januari 2006 stod det på Vetlanda-Postens förstasida ”Vetlandabo åtalad för en mängd brott i A /namnet på en ort angivet/”. Inne i tidningen löd rubriken ”Vetlandabo värsting i A”. I artiklarna beskrevs att en 16-årig pojke från Vetlanda hade varit den drivande kraften i ett ungdomsgäng i A. 16-åringen misstänktes bl.a. för omfattande skadegörelse, stöld och misshandel. Åtal hade väckts mot honom och två andra pojkar.

Enligt artikeln bodde 16-åringen i Vetlanda men han hade sina rötter i A. Under september och oktober föregående år hade han spenderat mycket tid där. Det var under den tidsperioden flera fall av skadegörelse inträffat i de centrala delarna av staden. Därefter beskrevs ett antal brott 16-åringen gjort sig skyldig till.

En polis uttalade sig och uppgav att man hade haft stora problem med skadegörelse i A under hösten. Han menade att 16-åringen hade hamnat i fel sällskap. Han umgicks med ett gäng personer som sedan tidigare varit kända av polisen och socialtjänsten. Han hade velat visa upp sig för de andra i gänget. Enligt polismannen hade 16-åringen erkänt alla gärningar som han stod åtalad för. Det fanns ett skadeståndskrav på totalt 62 000 kronor.

Anmälan

Den omskrivne pojken och hans mamma anmälde gemensamt publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Han kände sig kränkt och utpekad. Han var 15 år. I skolan hade alla förstått att det var honom det handlade om. Han var den enda som mitt i skolterminen hade flyttat från A till Vetlanda.

Artikeln innehöll felaktigheter. Han hade hängts ut som en stor förbrytare och angivits vara den drivande kraften i gänget. I polisförhör framgick att han inte var det. Han hade erkänt några åtalspunkter men inte alla och inte i sin helhet.

Tidningens yttrande

I artikeln stod inte att pojken nyligen skulle ha flyttat från A. Det framgick bara att han hade sina rötter där. Vidare stod att han var 16 år, men enligt mamman var han 15. Det gick inte att med hjälp av uppgifterna identifiera honom. Uppgifterna i artikeln kom från åtalet och från polismannen. Tidningen hade övervägt om det var påkallat med ett genmäle. Dock gjorde tidningen bedömningen att det skulle ha förvärrat situationen för familjen att skriva om fallet igen.

PO:s bedömning

I beslut den 28 april 2006 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Ungdomsbrottslighet har ett allmänintresse. I det här fallet handlade emellertid publiceringen om skadegörelse och misshandel som skett långt från tidningens spridningsområde. Därav minskar det lokala allmänintresset.

Anmälaren har blivit utpekad inför skolkamrater och andra personer i hans omgivning eftersom han torde vara den enda 15-16-årige pojke i Vetlanda som flyttat dit från A. Tidningar bör visa särskild varsamhet och återhållsamhet vid publiceringar om unga brottslingar. Inget allmänintresse motiverar den publicitetsskada som utpekandet utsatt anmälaren för. Inte heller har anmälaren eller hans vårdnadshavare eller hans offentliga ombud fått komma till tals.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen skall klandras för att den genom den anmälda publiceringen brutit mot god publicistisk sed.