Utpekad genom bild i reportage om Full Moon Party

januari 25 2011


En ung kvinna var fullt igenkännbar på en bild som publicerades i ett reportage som handlade om orgier i alkohol, knark och sex under Full Moon Marty i Koh Phangan i Thailand. Enligt PO:s uppfattning behövde kvinnan inte tåla att pekas ut på det sätt som skedde. Denna bedömning delades också av PON som fällde tidningen för brott mot god publicistisk sed.

 


Exp 7/2011 Anmälan mot Magazin Café, 2011-01-25


 


Pressens Opinionsnämnds beslut


 


Pressens Opinionsnämnd klandrar Magazin Café för att ha åsidosatt god publicistisk sed.


 


_________


 


Genom beslut den 13 oktober 2010 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Magazin Café till Pressens Opinionsnämnd (PON).


 


PO:s beslut hade följande lydelse.


 


Vad tidningen publicerade


 


Tidskriften Magazin Café publicerade i sitt nummer ett som utkom i januari 2010 ett reportage från Koh Phangan i Thailand. Party på liv och död hette artikeln som sträckte sig över sju sidor i magasinet. På dess pärm fanns en puff för den ”dokumentära” berättelsen rubricerad Unga svenskars knarkfester i Thailand. I ingressen sades följande: Full moon party är festen som lockar turister från hela världen till Koh Phangan i Thailand. Det är en natt utan hämningar – full av dans, glädje, extas och sex. Men också droger våldtäkter och svineri.


 


I artikeltexten skildrades tillvaron i Koh Phangan på bl.a. följande sätt:


 


”Det är Full moon party på stranden Haad Rin Nok på ön Koh Phangan i Siambukten; södra halvklotets största fylleslag, ett party som alla är bjudna på. Hit vallfärdar man från hela världen bara för att festa… – Vi reste hit för att snorkla och sola. Men det enda vi gjort är attparta varenda natt i två veckor… alla spärrar släpper. Det är sjukt, den bästa fest jag varit med om säger Ann från Stockholm.”


 


”Hon sitter med sina svenska vänner och tar ett par Singhha på en bar bredvid stranden, det är så de flesta kvällar brukar börja. Sen går de över till grogghinkarna. – Det är en fantastisk stämning här. Alla är vänliga och glada. Det handlar om att kröka, röka, dansa och göra bort sig. Men inget bråk, säger Markus från Göteborg.”


 


Magazin Café återgav den lokala polisens beskrivning av festandet på Koh Phangan :”Mellan 20 000 och 40 000 människor besöker Full Moon Party, de flesta påverkade av sprit och droger”. En av polismännen hade varit med om många partyn och hade en luttrat osentimental syn på sitt jobb och de problem som alla utlänningar eller ”faranger” förde med sig. De flesta ”faranger” var stora och tunga, när de var fulla gick det inte heller att prata med dem. De var galna eller helt borta. Det krävdes fyra thailändare för att bära en ”farang” till en ”rest area”.


 


När det gällde knarket var polismannen också helt öppen: ”Du kan få vilken drog du vill här på stranden. Försäljarna har prislistor. Det är bara att välja.”


Mord, dödsfall och våldtäkter hade förekommit under Full Moon party, liksom spetsade drinkar som gjorde folk så drogade att de blev lätta offer för rånare som på så sätt då och då ”tog ut pengar”. Flera svenskar bekräftade i Cafés reportage att de råkat ut för spetsade drinkar.


 


På reportagets näst sista sida publicerade Café en bild på fyra ungdomar som hade målat svenska flaggor i sina ansikten. I texten sades: ”De ljushåriga och solbrända svenskar som målar en blågul flagga i neon på kinden och råfestar här följer egentligen bara en rak linje i vårt krökande utomlands: grisfest på Mallorca under 60-talet, tågluffande och billig sprit i Europa på 70-talet, följt av årtionden med after ski och glüwein i Alperna på sportlovet, sommar och semester på Kos och Ibiza, skumpartyn på Cypern fram till 2000-talets drogfester i tropikerna.”


 


Samma bild publicerades även på Cafés hemsida på nätet.


 


Anmälan


 


Cafés bildpublicering anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av en av de avbildade unga kvinnorna. Hon och hennes pojkvän var upprörda över att ha blivit uthängda i ett sammanhang som de absolut inte hade något samröre med. Artikeln med bildillustrationen hade upprört deras familjer och vänner då dessa hade fått en felaktig uppfattning om syftet med ungdomarnas resa.


 


Anmälaren och hennes pojkvän hade aldrig givit sitt godkännande till att vara med i den artikel Café publicerade och de hade inte blivit upplysta om vad bilden skulle användas till.


 


Tidningens yttrande


 


Magazin Café yttrade sig genom sin ansvarige utgivare och anförde bl.a. följande:


 


Verkligheten bakom Full Moon-festerna var till stor del okänd för svensk allmänhet, även för de unga resenärer som kom dit för att festa. Att delta i en Full Moon fest var att utsätta sig för en betydande risk. Överdoser, alkoholförgiftningar, sexuella övergrepp, våldsbrott var en realitet. Att familjer och anhöriga i Sverige fick en ökad kännedom om förhållandena var bra och viktigt.


 


Cafés reportageteam hade utgjorts av två erfarna frilansjournalister bosatta i Thailand sedan många år. Teamet hade tillbringat ett helt dygn på Koh Phangan och arbetat helt öppet. Fotografen hade haft med sig två kameror och fotoväska och det måste ha framgått att han arbetade professionellt. Teamet hade umgåtts med några av de svenska festdeltagarna nästan hela dygnet, med andra hade kontakterna varit mer sporadiska. Anmälaren hade förmodligen tillhört de sistnämnda. Teamet hade vidhållit att de hade upplyst alla om att de var arbetande journalister och att texter och bilder skulle publiceras. Därför hade det varit full möjligt att tacka nej till medverkan på bilder.


 


Magazin Cafés ansvarige utgivare framhöll att han hade varit noga med att anonymisera de svenskar som nämndes i artikeln. Dessas namn och bostadsort hade anonymiserats. Ingen svensk påstods i text eller bildtext ha använt knark, ingen hade heller pekats ut som brottslig eller för att ha uppträtt klandervärt.


 


Anmälaren kom från Valbo i Hälsingland. Café sålde bara ett par hundra exemplar i Hälsingland. Bilden på anmälaren var sådan att endast de som kände henne mycket väl kunde identifiera henne. Publicitetsskadan Cafés publicering påstods ha vållat anmälaren måste anses som obefintlig.


 


Anmälarens kommentar


 


Anmälaren underströk i sin kommentar att tidningens team varken hade presenterat sig för henne eller hennes pojkvän och inte talat om syftet med fotograferingen. Bland de trettiotusen människorna på Full Moon Partyt fanns massor av turister som gick omkring med både en och två kameror.


 


Anmälaren hade blivit uppmärksamgjord på publiceringen i Café av en ytlig bekant i Båstad. Hon var klart identifierad av bildpubliceringen.


 


Till Cafés argument att tidningen inte hade pekat ut någon svensk för att ha använt knark eller uppträtt klandervärt genmälde anmälaren att tidningens pärm upptog rubriken ”Unga svenskars knarkfester i Thailand”.


 


PO:s bedömning


 


Magazin Cafés reportage om att det förekom olika typer av orgier i alkohol, knark och sex under Full Moon Party i Koh Phangan i Thailand ägde självklart allmänintresse, inte minst därför att svenska unga brukade besöka stället och festen, som konstaterades ha en mörk baksida.


 


Café skildrade ingående det föga uppbyggliga levernet på den thailändska ön där festdeltagarna ägnade sig åt orgier av olika slag och uppträdde i högsta grad klandervärt. Tidningen betonade själv i sitt yttrande till PO vikten av att de deltagande svenskarna anonymiserades då man intervjuade dem eller refererade till dem i sammanhanget.


 


Dessvärre uppmärksammade Magazin Café inte att anmälaren och hennes pojkvän var fullt igenkännbara på den bild tidningen publicerade på dem i anledning av att de prytt sina ansikten med svenska flaggor i neon. För anhöriga och vänner som utan svårighet kunde identifiera anmälaren låg slutsatsen nära till hands att det var hon och hennes pojkvän som avsågs med beskrivningen de råfestande svenskarna.


 


Vare sig anmälaren deltog i Full Moon Partys excesser eller inte behövde hon inte tåla att pekas ut på det sätt som skedde i Magazin Cafés publicering. Då PO inte har någon anledning att misstro anmälarens uppgift att hon inte hade något med det skildrade sammanhanget att göra, blir min slutsats att anmälaren vållades en oförsvarlig publicitetsskada.


 


Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd (PON).


 


Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd


 


Tidningen har anfört bl.a. följande. Magazin Café har inte namngett några av svenskarna i reportaget i text, bildtexter eller på hemsida. Inga svenskar pekas ut som knarkare, spritmissbrukare eller klandervärda. Reportageteamet vidhåller att de har jobbat öppet och tydligt deklarerat sitt ärende.


 


Anmälaren har poängterat att de blev igenkända av en ytlig bekant och dessutom framhållit att reportaget gav en väldigt vilseledande bild av syftet med resan inför vänner och bekanta. Enligt anmälaren deklarerade reportageteamet aldrig sitt ärende.  


 


Pressens Opinionsnämnds bedömning


 


Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att Magazin Café ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.