Utpekad genom familjebild

mars 28 2006


Exp nr 35/2006 ExpressenEn kvinna och hennes barn pekades ut genom en familjebild. Ansiktena var pixlade, men fotot hade tidigare publicerats på familjesidan. Det fanns också en bild på bostadshuset. Bilderna i kombination med integritetskänsliga uppgifter om familjen innebar en oförsvarlig publicitetsskada.Publiceringen

Expressen skrev den 13 april 2005 att en man, kallad ”Indianhövdingen”, åtalats för sexövergrepp mot elva kvinnor, varav minst tre var minderåriga. Han påstod sig vara schaman och ha magiska krafter. Han utförde ett slags behandlingar där beröring av könsorgan och andra sexuella handlingar ingick.

Mannens sambo, med vilken han hade ett barn, sade att oralsex och samlag i detta sammanhang kunde se ut som sexuella handlingar men så var det inte. Hon hade själv genomgått behandlingen och hade belägg för att den fungerade. Den kunde förefalla konstig för människor som inte kände till den. Men om man varit med om behandlingen insåg man att det inte handlade om sex. Den liknade ingen annan terapi som folk kände till. Hon var helt säker på att mannen inte gjort det som han anklagades för.

I publiceringen ingick också en större bild på den åtalade, hans sambo och deras baby. Ansiktena var pixlade. Där fanns vidare en bild på en gård som uppgavs vara mannens, en annan fastighet där mannen hållit kurser och en sporthall där han lett karateträning.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av sambon till den åtalade mannen. Hon förnekade att hon gjort de uttalanden som tillskrivits henne. Hon hade sagt att hon läst om att beröring av könsorgan förekom i schamanistiska sammanhang men att det inte handlade om sexuella handlingar. Fotot på henne, mannen och babyn hade publicerats som födelseannons i lokaltidningar. Efter publiceringen hade hon kontaktats av släktingar och vänner och även av människor som hon inte hört av på länge. De undrade, efter att ha läst Expressen, om hon blivit knäpp. Hon kände maktlöshet och ilska.

Tidningens svar

Expressen framhöll att anmälaren måste ha uppfattat att det rörde sig om en intervju när tidningens reporter kontaktade henne. Hon hade sagt att hon hade belägg för att de behandlingar, som mannen gav, verkligen fungerade. Hon hade betonat att det inte var något konstigt med dem i den kultur som han kom från. Men behandlingssättet var kontroversiellt i Sverige. Familjefotot var anonymiserat i enlighet med god publicistisk sed.

Den 16 april, tre dagar efter publiceringen, hade Expressen en rättelse som godkänts av anmälaren. Där poängterade hon att hon inte sagt att behandlingen bestod av samlag eller oralsex. Den bestod bara av beröring av könsorganen. Dessutom framhöll hon att hon inte själv genomgått behandlingen.

Anmälarens kommentar

Anmälaren underströk att hennes anmälan inte gällde att Expressen skrivit om åtalet mot hennes sambo. Vad hon vände sig mot var att tidningen blandat in henne själv och hennes son. Dessutom framstod det som att hon ansåg att oralsex och samlag inte hade med sex att göra och att hon skulle ha genomgått den sorts behandling som mannen sysslade med. Det var vidrigt att publicera en bild på henne och sonen. Att ansiktena var suddiga minimerade inte möjligheterna till identifiering. Ett stort antal människor hade kontaktat henne därför att de sett henne i tidningen.

Ytterligare korrespondens

Expressen påpekade att tidningen aldrig skrivit att anmälaren ansåg att oralsex och samlag inte hade med sex att göra.

PO:s bedömning

I beslut den 15 december 2005 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Åtalet mot den omskrivne mannen har allmänintresse. Det omfattar dock inte sambons och sonens privatliv. De har inte någon del i de brott som mannen sedermera dömdes för.

Anmälaren och hennes son har utpekats för en inte obetydlig krets av läsare genom fotot av bostaden och framför allt genom familjebilden, som opixlad varit införd som födelseannons i andra tidningar. I kombination med integritetskänsliga uppgifter i texten har bildpubliceringarna tillfogat anmälaren, och inte minst hennes minderårige son, en oacceptabel publicitetsskada. För det bör Expressen klandras.

Yttranden till Pressens Opinionsnämnd

Expressen anser att publiceringen utformats så att anmälaren inte kan och inte skall kunna identifieras. Varken anmälaren eller hennes sambo förekommer med namn och bild. PO har felaktigt angett att ett av fotona föreställer anmälarens bostad. Hon bodde där fram till januari 2005. Intervjun med anmälaren är återhållsam och ger uttryck för hennes uppfattning om den terapi som hennes sambo sedermera fällts för. Några egentliga integritetskänsliga uppgifter har inte publicerats. Expressen har rapporterat vad tidningen menar är av intresse, sant och relevant. Det finns inga skäl att rikta pressetiskt klander mot tidningen.

Anmälaren framhåller att varken hon själv eller parets son hade något som helst med anklagelserna mot hennes sambo att göra och att folkkände igen dem på grund av det publicerade fotot som tidigare använts som födelseannons.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Det förhållandet att familjen vid tidpunkten för publiceringen sedan en kort tid inte längre bodde i den bostad som var med på bild saknar enligt nämnden betydelse för den pressetiska bedömningen. På de av PO anförda skälen finner nämnden att Expressen genom den anmälda publiceringen brutit mot god publicistisk sed.