Utpekad i rapportering om brott

september 20 2011


Exp nr 81/2011, Norrtelje Tidning, 2011-09-20


En artikel som handlade om ett brott innehöll uppgifter som pekade ut brottsoffret. Genom utpekandet och de detaljer tidningen gav om det inträffade utsattes anmälaren för en oförsvarlig publicitetsskada.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Norrtelje Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_____________

Genom beslut den 18 maj 2011 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan från en kvinna till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen skrev

Den 3 mars 2011 hade tidningen en förstasidespuff med rubriken Fick fängelse för våldtäkt på hustrun. Inne i tidningen var rubriken Dömd till fängelse för hustru-våldtäkt.

Artikeln redogjorde för hur en X-årig (en ålder angavs) Y-bo (ett ortsnamn angavs) dömts till fängelse i två år och tre månader för våldtäkt på sin hustru. — Mannen kom hem berusad sent på natten och krävde att få gå igenom hennes mobiltelefon. När hon svarade att hon inte ville ha bråk blev han arg, kastade ned henne på sängen och våldtog henne. Sedan lämnade han bostaden och kvinnan ringde till polisen.

I förhören efteråt har båda berättat att deras relation tidvis varit problematisk. Enligt kvinnan bottnade problemen i mannens svartsjuka —.

Nu hade kvinnan begärt skilsmässa och enskild vårdnad om parets barn.

Anmälan

Norrtelje Tidnings artikel anmäldes av kvinnan. Hon lyfte fram två meningar i artikeln. —

Utöver den ångest övergreppet medförde fick hon nu gå med skammen när tidningen skrivit dessa detaljer. Y var ett litet samhälle med 5500 invånare och nu visste alla hur hon haft det —. Framför allt hade hon velat skydda sina barn från den här informationen.

Tidningens yttrande

Tidningen svarade genom sin utgivare att hon beklagade att kvinnan kände sig utpekad. Tidningen menade emellertid att så inte var fallet. Y är inte en liten ort utan en stor bygd med befolkningen spridd över en stor yta och i flera samhällen där alla inte känner alla.

Kvinnan var alltså inte utpekad och inte mannen heller eftersom tidningen varken skrivit exakt ålder eller var de bor.

Enligt utgivaren ger den här sortens händelser upphov till rykten, men i det här fallet kunde ryktena inte relateras till Norrtelje Tidnings publicering.

PO:s bedömning

Våldtäkt som företeelse i samhället är av stort allmänintresse, inte minst hur polis och rättsväsende hanterar frågan. Omständigheterna i det enskilda fallet är emellertid i allmänhet av lågt allmänintresse, eftersom det sällan går att dra några generella erfarenheter av vad som utspelat sig i ett enda fall. Dessutom kan en detaljerad beskrivning vara ytterst kränkande för de berörda.

I det här fallet redogör tidningen för händelseförloppet och tar med flera intima detaljer —.

Jag förstår att dessa uppgifter upplevs som kränkande av anmälaren. Men för att de ska vara grund för ett pressetiskt klander krävs att omgivningen förstår vem det handlar om, att det finns ett utpekande.

Min uppfattning är att den krets i kvinnansnärhet – grannar, vänner, släktingar – som vet att något inträffat kan förstå vem artikeln handlar om. Ledtrådar är inte bara att det handlar om en Y-bo i X-årsåldern — samt att kvinnan begärt skilsmässa och enskild vårdnad om parets barn.

Genom detta utpekande och de detaljer tidningen ger om det inträffade utsätts anmälaren för en oförsvarlig publicitetsskada.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd (PON).

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl anmälaren som tidningen har yttrat sig hos nämnden. Anmälaren uttalar att Y är en befolkningsmässigt liten bygd. Tidningen betonar som sin uppfattning att någon publicitetsskada inte kan uppstå i de fall där någon som redan kände till händelsen läste artikeln i tidningen och förstod vem den handlade om.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd delar PO:s bedömning. Norrtelje Tidning ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.