Världen idag klandras – anmälaren fick inte kommentera

april 8 2024


Tidningen lät inte grundaren av Facebookgruppen ”Pink Room” få bemöta allvarlig kritik om påstådd antisemitism, varken direkt eller i referat.

Världen idag, dnr. 23480, exp. nr. 16/2024

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Världen idag för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 16 januari 2024 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Världen idag.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Roba Kadhem har till Allmänhetens Medieombudsman (MO) anmält artikeln Våg av grov antisemitism sprider sig i svensk offentlighet som publicerades på Världen idags sajt varldenidag.se den 21 november 2023.

Vad mediet publicerade

Ingressen

”Konstnären Stina Wollter sprider konspirationsteorin att Israel själva iscensatt terrordådet 7 oktober. Vänsterdebattören Kajsa Ekis Ekman försvarar Hamas massaker framför en skylt med texten ’Intifada’. En prisbelönt S-profil för vidare judehatisk propaganda i nivå med Nazitysklands. Här är några aktuella exempel på hur antisemitismen breder ut sig i offentligheten.”

Artikeln

Texten bestod av en uppradning av olika exempel på hur kända personer spridit antisemitism i svensk offentlighet den senaste tiden. Stycket som rör anmälaren i detta ärende löd:

”Expressen har avslöjat att ’Pink Room’, Sveriges största Facebookgrupp för ’kvinnor och icke-binära’ med över 184 000 medlemmar, den senaste tiden flödat över av judehat och desinformation.

– Det är Goebbels-nivå på den här antisemitismen, säger Christer Mattson, forskare vid Göteborgs universitet, till tidningen om innehållet i gruppen.

Grundaren Roba Kadhem som engagerat sig i Socialdemokraterna och har hörts i Sveriges Radio P3 har tidigare fått pris för att ha ’skapat en samtalston som präglas av respekt, medmänsklighet och gemenskap’.

Men i ’Pink Room’ har Kadhem underblåst vanliga antisemitiska teorier om judars makt över medier. På sin egen Instagramsida sprider hon även högerextrema påståenden om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu skulle ligga bakom massakern på israeler.”

Till texten publicerades en bild på anmälaren.

Anmälan

Den 13 november 2023 publicerade Expressen en artikel som insinuerade att anmälaren var antisemit. Artikeln hade rubriken ”Antisemitism och hat i forumet Pink Room”. Den var extremt vinklad och svartmålande och artikeln hade anmälts till Medieombudsmannen.

Denna anmälan handlade om Världen idags artikel. Mediet skrev:

”Men i ’Pink Room’ har Kadhem underblåst vanliga antisemitiska teorier om judars makt över medier. På sin egen Instagramsida sprider hon även högerextrema påståenden om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu skulle ligga bakom massakern på israeler.”

Detta stämde inte, det var djupt förnedrande och en attack på anmälarens karaktär. Att anmälaren hade underblåst vanliga antisemitiska teorier stämde inte. Hon svarade på en kommentar som hon uttalat sig om och gett en förklaring till, vilket inte framgick av Världen idags artikel.

Artikeln målade upp anmälaren som antisemit, vilket hon inte var. Vidare påstods i artikeln att anmälaren spred högerextrema påståenden. Det var helt ogrundat och det saknades bevis för det. Det stod i strid med allt som anmälaren arbetat för i sitt liv, vilket var rättvisa, och publiceringen var därför väldigt kränkande mot hennes person.

Världen idag hade använt anmälarens bild utan godkännande. Hon hade inte gett samtycke till att hennes personuppgifter fick vara med i artikeln. De citerade anmälaren utan hennes godkännande och länkade till Expressen-artikeln.

Anmälarens rätt till integritet och privatliv övervägde allmänintresset eftersom hon inte var en offentlig person. Hon var inte en politiker eller en känd medieperson. Hon hade bara en Facebookgrupp som hon drev tillsammans med nio andra administratörer, vilket inte framgick av artikeln.

Artikeln inverkade negativt på anmälarens liv. Den förstörde hennes rykte och påverkade hennes välbefinnande. Den skadade anmälarens personliga och professionella relationer. Hon hade fått mycket hot och hat online och hade även sökt vård.

Världen idag hade inte sökt anmälaren för en kommentar.

Mediets svar

Världen idag svarade genom chefredaktör Jonas Adolfsson, som i huvudsak anförde följande:

Mediet hade i en artikel om flera fall av antisemitism uppmärksammat Expressens avslöjande om omfattande antisemitism i Facebook-gruppen Pink Room. Världen i dag bedömde att det var relevant och av stort allmänintresse att också återge vem som drev och därmed bar ett ansvar för innehåll som spreds i gruppen. Den tidigare S-politikern Roba Kadhem var idag en offentlig person genom sitt stora inflytande på sociala medier. Hon hade uppmärksammats i nationella medier, bland annat för sitt arbete med ”Pink Room” som hade över 180 000 medlemmar.

Att det i gruppen, och av henne själv, spreds det som av forskare ansågs vara grov antisemitism var av stor vikt att rapportera om, särskilt för Världen idag som sedan starten regelbundet bevakat antisemitismens utbredning i Sverige och internationellt.

Världen idag hade endast använt nyhetsbyrån TT:s foto på Roba Kadhem, ingen annan bild.

Anmälarens kommentar

Det var felaktigt att anmälaren var en ”tidigare Socialdemokratisk politiker”. Hon var digital producent, med uppgift att skapa innehåll för sociala medier och hantera konton, likt vilken kommunikatör som helst. Anmälaren hade aldrig innehaft något politiskt ämbete.

Dessutom påstod Världen idag att anmälaren hade publicerat högerextrema påståenden som implicerade att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu låg bakom massakern på israeler. Detta baserades på en oklar bild publicerad av Expressen. I Expressens artikel sa anmälaren tydligt: ”Jag känner inte igen detta och finns heller inte i mitt händelsearkiv när jag tittar.”

Världen idag nämnde inte detta och sökte inte heller anmälarens åsikt, utan presenterade sin version som fakta, vilket var felaktigt.

Att anmälaren startade gruppen vid 18 års ålder innebar inte att hon personligen bar ansvar för innehåll som andra vuxna medlemmar publicerade på nätet. Att antyda något annat var orealistiskt. Pink Room hade aktivt bekämpat hatiskt innehåll i gruppen och tolererade det inte. Gruppens historia talade för det.

Världen idag hävdade felaktigt att anmälaren hade ett betydande inflytande på sociala medier. Medlemmarna i Pink Room utgjorde gruppen; de var inte anmälarens personliga följare. Anmälarens inlägg nådde inte fler medlemmar eller uppmärksammades mer än andra. Som individ tog anmälaren inte ansvar för över 500 000 kommentarer varje månad.

Trots allvaret i anklagelserna misslyckades Världen idag med att presentera en nyanserad artikel. Balanserad rapportering var avgörande i situationer som dessa. Expressens artikel, som Världen idag baserade sin information på, påpekade:

”Administratörerna skriver vidare att de inte är ansvariga utgivare för innehållet i Pink Room utan att forumet är något de driver ideellt. Enligt dem har det skrivits

577 000 interaktioner den senaste månaden och de menar att det är omöjligt för dem att se och bevaka allt i gruppen. Facebook har egna algoritmer som flaggar för oss när hatiska kommentarer skrivs. Det är dock självklart att vi jobbar aktivt för att bekämpa hat, oavsett vem den är riktad mot.”

Världen idags information och vinkel grundade sig på en enskild forskare med starka åsikter. Denna person hävdade felaktigt i artikeln att gruppmedlemmarna ”ersätter ordet ’judar’ med ’sionister’”, vilket inte stämde. Varken gruppen eller administratörerna hade uppmuntrat sådana ordbyten. Judendomen var en religion och sionism var en politisk rörelse, något som anmälaren förväntade sig att journalister förstod och kunde granska kritiskt.

Ytterligare skriftväxling

Mediet anförde avslutningsvis följande:

Publiceringen skedde i ett sammanhang där Världen idag lyfte fram olika typer av uttryck för antisemitism i linje med International Holocaust Remembrance Alliances, IHRA:s, definition. Det berörde flera olika svenska debattörer. Mediet gav exempel på hur olika typer av judehat spreds i den Facebookgrupp Roba Kadhem startat och vad hon själv skrivit. Roba Kadhem hade under flera år levt som makthavare och var väl medveten om sitt inflytande i sociala medier och det genomslag hon hade, samt den kraft en grupp som Pink Room hade på samhällsdebatten, inte minst bland unga.

Mediet hade inte fått någon påstötning från Roba Kadhem som givit det anledning att förtydliga eller korrigera detaljer i publiceringen.

Medieombudsmannens bedömning

MO ska pröva om anmälaren utsatts för en oförsvarlig skada av publiceringen. För att avgöra det väger jag allmänintresset, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i vissa frågor, mot det eventuella intrånget i den personliga integriteten. Medieombudsmannen prövar inte frågor om upphovsrätt gällande bilder.

Publiceringen innehåller uppgifter om att en prisbelönt S-profil, det vill säga Roba Kadhem, ”för vidare judehatisk propaganda i nivå med Nazitysklands”. Vidare innehöll texten information om att anmälaren underblåst vanliga antisemitiska teorier om judars makt över medier samt att hon spridit högerextrema påståenden. Detta är uppgifter som är skadliga för henne.

Frågan är om dessa uppgifter ändå kan försvaras. För att avgöra det tittar MO på allmänintresset för ämnet, anmälarens ställning, vilka belägg mediet haft för sina uppgifter samt om anmälaren fått möjlighet till ett bemötande.

Allmänintresset och anmälarens ställning

Det finns ett stort allmänintresse av att bevaka och granska frågor som rör antisemitism i samhället. När rasism sprids i stora grupper på sociala medier har tidningar goda skäl att ta upp detta. Att det sker i spåren efter den våldsamma konflikten mellan Hamas och Israel bidrar till allmänintresset. Jag har således inget emot att Världen idag uppmärksammat frågan.

Anmälaren har grundat och är med och administrerar vad som beskrivs som ett av Sveriges största forum för kvinnor och icke-binära på Facebook. Pink Room har närmare 200 000 medlemmar. Anmälaren har flera gånger tidigare låtit sig intervjuas, fått uppmärksamhet och prisats för sitt engagemang i Pink Room. Fram till nyligen har hon, som MO förstått saken, varit med och drivit ett offentligt och medialt uppmärksammat kommunalt projekt för att främja mångfald i Malmö. Tidigare har hon också uppmärksammats i medier för rollen som politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Malmö.

Mot bakgrund av ovanstående är min sammantagna bedömning att anmälaren som regel får tåla att namnges i medier när det rör saker som är kopplade till Pink Room. Även om hon formellt sett inte är en tung makthavare så är hennes position sådan att hon får tåla att granskas och kritiseras i det aktuella sammanhanget. Att anmälaren själv gjort inlägg när den aktuella Mellanösternfrågan diskuteras i Pink Room bidrar till att hon öppnat sig för kritik.

Frågan om belägg

MO avgör inte vad som är sant eller falskt i en publicering utan om mediet har ett relevant underlag, eller belägg, för de uppgifter som publiceras.

Texten om anmälaren är en så kallad rewrite och uppgifterna i Världen idag är hämtade från en artikel i tidningen Expressen. Det kan vara vanskligt att rakt av referera andra medier – ibland krävs att mediet som publicerar rewriten söker egen bekräftelse på andras uppgifter.

Dock är sammanfattningar av stora och uppmärksammade granskningar, som refereras i kortform och med källhänvisning, ofta att betrakta som medieetiskt acceptabla. I det aktuella fallet är Expressens granskning omfattande och öppen med sina källor så min bedömning är att Världen idag haft ett tillräckligt underlag för att göra sin publicering.

Frågan om bemötande

En medieetisk grundprincip är att den som blir kritiserad eller granskad i en publicering ska få möjlighet att svara och komma med sin version av det som inträffat. Ju allvarligare kritik, desto mer noggrant och generöst bör mediet vara när det gäller bemötandefrågan.

Det framgår inte av artikeln att Världen idag sökt anmälaren för en kommentar. Inte heller har mediet refererat något av de ganska omfattande svar och förklaringar som anmälaren ger i Expressen. Världen idags publicering är utgjord som en nyhetsartikel med offensiv rubrik och har en stor bild på anmälaren. MO:s slutsats är därför att mediet brustit i frågan om bemötande.

Sammanfattande slutsats

Det har funnits ett allmänintresse av publiceringen och anmälaren har en sådan ställning att hon får tåla kritik och tuffa omdömen i medier. Kritiken är dock långtgående, och hon borde givits möjlighet att svara på de allvarliga anklagelser som riktas mot henne. Mediet hade i vart fall kunnat bemöda sig med att referera anmälarens inställning till de kritiska uppgifter som läggs henne till last. Eftersom det inte skett har mediet utsatt henne för en oförsvarlig publicitetsskada.

Mediet bör därför klandras. Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Mediet har yttrat sig i nämnden och sammanfattningsvis anfört följande.

I artikeln som helhet ges en god helhetsbild av judehatets olika källor samt hur de som pekas ut för att bära ett ansvar för detta hat motiverar eller försvarar sina ställningstaganden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Utan att därmed ta ställning till Expressens bakomliggande publicering delar Mediernas Etiknämnd MO:s slutsats och klandrar Världen idag för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit ordförande Johan Danelius samt Hanna Nyberg, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Eva Burman, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Hermine Coyet Ohlén, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Ruth Mannelqvist, Göran Collste, Gertrud Åström och Karin Johannesson representerande allmänheten.

Dessutom har Anders Forkman, representerande allmänheten, närvarat vid ärendet behandling.