Västerviks-Tidningen klandras för kränkande formuleringar

mars 1 2023


Mediernas Etiknämnd klandrar Västerviks-Tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed, detta efter att i en text på ledarsidan ha kommit med utsagor om en offentlig persons sexuella liv.

Västerviks-Tidningen, dnr. 22346, exp. nr. 3/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Västerviks-Tidningen för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 7 oktober 2022 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Västerviks-Tidningen.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Nina Rung har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Västerviks-Tidningen (VT) för en ledartext med rubriken Barn ska utbildas – inte serveras åsikter som publicerades den 18 augusti 2022 på vt.se och i papperstidningen.

Vad tidningen publicerade

Ingressen

Förr hade det ansetts dåligt om träslöjdsläraren pratat sex med eleverna. Nu ville vissa att det plötsligt skulle bli norm i stället. När Skolverket i höst skulle byta namn på undervisningen om sex- och samlevnad till Sexualitet, samtycke och relationer ville debattören och entreprenören Nina Rung nämligen att detta skulle prägla alla skolämnen.

Ledartexten

”Det har aldrig varit så tydliga skrivningar i läroplanen att man ska få kunskap om exempelvis porr” förklarade Rung för SVT och fortsatte ”Nu ska alla lärare oavsett om man har matte eller idrott föra in ämnet på olika sätt”.

Rungs roll i förändringen var tämligen diffus, men hon hade alla fall tillsammans med den före detta läraren Erik Bäckström skrivit en bok som duon tänkte skulle utgöra kunskapsstöd för lärare. Som av en händelse hette boken Sexualitet, samtycke och relationer. Alltså samma som vad Skolverket döpt den nya utbildningen till. Skolverket hade dock inga planer på att använda boken i undervisningen. Ett mycket klokt beslut av Skolverket.

Ungdomar skulle givetvis få en ordentlig utbildning i både sex och samlevnad. Det var ju inte bara ett ämne som skulle följa dem genom livet. Det innefattade även en av de viktigaste, men också mest sårbara, relationerna med andra människor.

Det Rung ägnade sig åt var dock inte utbildning. Hon var varken forskare eller expert i ämnet, hon hade bara väldigt starka åsikter, och hennes tidigare bok om porr hade näppeligen varit baserad på forskning. Kärnan i hennes engagemang byggde i stället på att hon och hennes man hade en väldigt skruvad syn på sex, onani och porr.

Rung gillade inte sex och hennes man hade stoltserat med att han inte onanerat på tre år. Just onani var en av de saker paret hängt upp sig på, och menat att killar borde sluta titta på porr och onanera. Herr Rung hade även berättat att han inte tittat på porr på 20 år, typ paret gillade verkligen inte porr, och menade att titta på porr i en parrelation var att jämställa med otrohet samt var något som folk borde få sparken för.

Det var alltså inte bara sin egen högst personliga moralism Rung ville pracka på barnen – och ta betalt för det. Det var en väldigt apart och kontraproduktiv moralism.

Sex och samlevnad var ett viktigt ämne. Vad som var ok och inte skiljde inte bara mellan individer. Det skiljde även mellan humör och dagsform. Det fanns ingen mall. Kommunikation var således grundläggande. Det var därför beklagligt när människor som menade att en så basal sak som att ta på sig själv var fel, försökte slå sig in i skolans värld.

Med den uppfattningen blev ju allt när det kom till den egna och andras kroppar fel, och få eller ingen vågade av rädsla för att bli avvisad eller stämplad som avvikande prata om vad de gillade eller inte.

Ingen vågade prata om sina gränser eller fråga om andras. Så skulle det inte vara. Barn skulle läras och uppmuntras att vara bekväma med både sig själva och andra och att våga prata med varandra. De skulle inte prackas på personliga, och till stor del märkliga, åsikter förklädda i läromedelsskrud.

Avpublicering m.m.

Den 20 augusti 2022 publicerades följande i papperstidningen under rubriken ”VT beklagar och ber om ursäkt”, undertecknad av Christoffer Nielsen, ansvarig utgivare:

Den 18 augusti publicerades i VT och på vt.se en nationell ledartext som kritiserade kriminologen och författaren Nina Rung. Det är i sig inget konstigt. Men i texten gjordes antaganden av Nina Rungs egen syn på sitt eget sexliv vilket var ett övertramp. Texten är avpublicerad från vår sajt och jag vill personligen be om ursäkt.

Samma text publicerades på vt.se den 19 augusti 2022.

Anmälan

Ledartexten anmäldes av Nina Rung, som i huvudsak anförde följande.

Ledartexten var inte bara extremt kränkande, utan skadade också henne som yrkesperson och hennes personliga integritet. Texten var helt och hållet fabricerad i delar som rörde hennes ”väldigt skeva syn på sex, onani och porr” samt påståendet om att hon ”inte gillar sex”. Därtill var syftet med texten obegriplig. Det enda möjliga syftet var att försöka få henne att framstå som klandervärd.

Texten skulle tydligen handla om att hon hade skrivit en bok om den nya läroplanens skrivningar, men handlade på flera ställen om skribentens idé om henne, hennes sexliv och dessutom hennes mans sexliv. Hennes man hade inte något med den nyutkomna boken att göra.

Hon var van att bli kritiserad och ifrågasatt då hon arbetade med och för jämställdhet, men den aktuella texten gick över anständighetens gränser på flera sätt och skadade både hennes gärning och integritet.

Mediets svar

Västerviks-Tidningen svarade genom Christoffer Nielsen, chefredaktör och ansvarig utgivare. I huvudsak anfördes följande.

Texten var en ledartext från SNB. Texten borde inte ha publicerats med antaganden gällande anmälarens syn på sin sexualitet. Det var ett misstag. När han blivit uppmärksammad på att texten publicerats så hade han avpublicerat den från nyhetssajten för att undvika vidare spridning. Texten hade publicerats i papperstidningen dagen innan. Han hade bett om ursäkt (utan att återupprepa ordagrant vad som skrevs) i såväl papperstidningen som på sajt. Ursäkten hade publicerats på sajten den 19 augusti och i papperstidningen dagen efter.

Anmälarens kommentar

Trots ursäkten och avpubliceringen var skadan redan skedd.

Medieombudsmannens bedömning

MO prövar om anmälaren genom den aktuella ledartexten har blivit utsatt för en oförsvarlig publicitetsskada.

I en ledartext är utgångspunkten att skribenten fritt ska få uttrycka sina åsikter. Det är högt i tak för att framföra kritik och ett tillspetsat språk accepteras i större utsträckning än i till exempel nyhetsartiklar. Det finns dock en medieetisk gräns för vad man kan påstå om en person.

Anmälaren har gett sig ut på en offentlig arena som debattör i frågor om jämställdhet och sexuellt våld. Hon är dessutom författare av den i ledartexten nämnda boken om sexualitet, samtycke och relationer. Hon får därmed tåla att ifrågasättas och kritiseras i den rollen.

I ledartexten görs dock påståenden om anmälarens sexualitet samt hennes och hennes mans sexliv. Det är fråga om klart integritetskänsliga uppgifter och påståenden som går utöver vad anmälaren i egenskap av sin roll i offentligheten ska behöva tåla. Det var bra av tidningen att avpublicera ledartexten och införa en ursäkt. Trots detta har publicitetsskadan varit oförsvarlig. Tidningen ska därför klandras.

Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Varken tidningen eller anmälaren har lagt till något ytterligare i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Västerviks-Tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit Christine Lager, ordförande, Martin Schori, Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Eva Burman, utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Carina Löfkvist, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Filippa Bergin, Sven Hagströmer, Ruth Mannelqvist och Arash Sanari, representerande allmänheten.