Expressen frias för artikel om våld mot en kvinna

Ämnet har ett stort allmänintresse, tidningen har haft tillräckliga belägg för att publicera uppgifterna, mannen har varit begränsat utpekad i artikeln. Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta pressetisk kritik mot Expressen....

SVT frias för artiklar och inslag om en läkares behandlingsmetoder

Såsom läkare åtnjuter man ett förtroende från patienterna, vilket medför att man får tåla viss medial granskning i frågor gällande läkares yrkesutövning som är av stort allmänintresse. Etiknämnden delar MO:s bedömning att den skada anmälaren drabbats av inte utgör en...

UNT frias för artiklar gällande läkares bisysslor

Etiknämnden delar MO:s bedömning att den skada anmälaren drabbats av inte utgör en oförsvarlig publicitetsskada men vill framhålla att två rubriker är offensiva och har inte tillräcklig täckning i texten. Anmälaren har mot bakgrund av allmänintresset behövt tåla...