Sydsvenskan frias från kritik mot psykologprogram

Vintern 2020 publicerade Sydsvenskan ett antal artiklar om kritik som hade framförts från studenter mot ett kursmoment på ett psykologprogram. MO skriver i sin bedömning bland annat att anmälaren inte har pekats ut för en vidare krets och att det därmed inte heller...

Sveriges Radio frias från kritik mot inslag i P4 Malmöhus

Det anmälda inslaget handlar om kritik från studenter mot ett kursmoment på ett psykologprogram. Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att anmälaren inte har pekats ut för en vidare krets och att det därmed inte heller förelegat en medeetisk skyldighet att ge...

Sveriges Radio frias från kritik mot inslag i Studio Ett

Det anmälda inslaget handlar om kritik från studenter mot ett kursmoment på ett psykologprogram. Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att med beaktande av allmänintresset och att anmälaren fått bemöta kritiken har de uppgifter som publicerats inte orsakat...

Aftonbladet klandras för övervakningsfilm från fängelse

Mediernas Etiknämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed när tidningen publicerade en övervakningsfilm där en kriminalvårdare tas som gisslan på ett fängelse. Publiceringen har inneburit en långtgående exponering av anmälaren som...

TV4 klandras för publicering av larmsamtal

I ett reportage om händelserna i Knutby publicerade TV4 ett larmsamtal med för anmälaren mycket känsliga uppgifter. Mediernas Etiknämnd framhåller att det är själva uppspelningen av larmsamtalet som medför att det framgår vilken utsatt situation anmälaren befinner sig...