Det här är Medieombudsmannen


MO finns till för att allmänheten ska kunna få upprättelse om någon tagit skada av en publicering. Men Medieombudsmannen finns också till för att svenska medier ska få verka fritt, utan inblandning från lagstiftaren. Genom att medierna via MO och Mediernas Etiknämnd (MEN) hanterar skadliga publiceringar behöver politikerna inte stifta lagar som begränsar de fria medierna och det fria ordet.

Medieombudsmannen Caspar Opitz

Fördjupning för den som vill veta mer