Årsberättelser


Varje år gör Medieombudsmannen en sammanställning med statistik över antal anmälningar, klandrade medier och sammanfattningar av Mediernas Etiknämnds beslut.

Årsberättelserna innehåller även en del texter av MO samt av Nämndens ordförande som berör sådant som varit viktigt för verksamheten under det gångna året.