Ledamöter i Mediernas Etiknämnd


Presidium

Ordförande: Justitieråd Stefan Johansson
Vice ordförande: Justitieråd Kristina Svahn Starrsjö
2:e vice ordförande: Justitieråd Christine Lager
3:e vice ordförande: Justitieråd Johan Danelius

Ledamöter utsedda av medierna

Journalist Sanna Gustavsson
Journalist Martin Schori
Journalist Hanna Nyberg
Journalist Andreas Ekström
Journalist Hermine Coyet Ohlén
Journalist Anna Hjorth
Publisher och VD Mikael Rothsten
Chefredaktör Eva Burman
Journalist Alice Petrén
Journalist Ingrid Östlund
F.d. kanalchef Thomas Nilsson
Journalist Nils Hanson
Journalist Kajsa Stål
Journalist Göran Ellung
Journalist Carina Tenor
Journalist Kerstin Brunnberg

Ledamöter utsedda av Riksdagens chefsjustitieombudsman och ordföranden i Sveriges advokatsamfund

Direktör Sven Hagströmer
Konsult Annika Levin
Styrelsemedlem Filippa Bergin
Företagare Robert Hårdh
VD Johan Trouvé
Professor Ruth Mannelqvist
Nationalekonom Laura Hartman
Professor Emeritus Göran Collste
Specialistläkare Arash Sanari
Gertrud Åström
Advokat Anders Forkman
Biskop Karin Johannesson