Ledamöter i Mediernas Etiknämnd


Presidium

Ordförande: Justitieråd Stefan Johansson
Vice ordförande: Justitieråd Kristina Svahn Starrsjö
2:e vice ordförande: Justitieråd Christine Lager
3:e vice ordförande: Justitieråd Johan Danelius

Ledamöter utsedda av medierna

Redaktör Nils Funcke
Journalist Martin Schori
Redaktör Ann Johansson
Journalist Andreas Ekström
Journalist Carina Löfkvist
Journalist Anna Hjorth
Publisher och VD Mikael Rothsten
Chefredaktör Eva Burman
Journalist Alice Petrén
Journalist Ingrid Östlund
F.d. kanalchef Thomas Nilsson
Journalist Nils Hanson
F.d. publisher och VD Anna Lindberg
Journalist Göran Ellung
Journalist Carina Tenor
Journalist Kerstin Brunnberg

Ledamöter utsedda av Riksdagens chefsjustitieombudsman och ordföranden i Sveriges advokatsamfund

Adj. Professor och Preses Lisa Sennerby Forsse
Direktör Sven Hagströmer
Konsult Annika Levin
Advokat Magnus Ramberg
Styrelsemedlem Filippa Bergin
Företagare Robert Hårdh
VD Johan Trouvé
Professor Ruth Mannelqvist
Chefsekonom Laura Hartman
Domprost Marika Markovits
Professor Emeritus Göran Collste
Specialistläkare Arash Sanari