Vill du ansluta till det medieetiska systemet?


Det medieetiska systemet har funnits i Sverige i över 100 år. Syftet är att skydda enskilda mot oförsvarliga publicitetsskador utan att det kräver lagstiftning. Det ska försvara det fria ordet och skydda den enskilde.

Systemet är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan TU ‒ Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, TV4, SVT, SR, UR, Svenska Journalistförbundet och Publicistklubben. De har bildat Medieetikens Förvaltningsorgan, Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd.

För deltagarna i systemet är medverkan ett sätt att visa att man menar allvar med ett etiskt förhållningssätt. Att låta Medieombudsmannen granska allmänhetens klagomål stärker trovärdigheten.

Företräder du ett nyhetsmedium av något slag och har registrerat databas eller ansvarig utgivare hos Myndigheten för press, radio och tv så kan du ansluta ditt medieföretag till det medieetiska systemet. Blankett för ansökan om anslutning finns här:

Här kan du läsa mer om de regler som gäller för ett anslutet medium. Mer information om hur det medieetiska systemet fungerar finns här.