Mediernas Etiknämnd klandrar Aftonbladet för att ha åsidosatt god publicistisk sed när man publicerade en rubrik som citerade nedsättande omdömen om en fotbollstränare.

Aftonbladet, exp. nr. 28/2020, dnr. 19198

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Aftonbladet för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 21 augusti 2019 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) [1] ett ärende avseende en anmälan mot Aftonbladet till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 2 april 2019 publicerade Aftonbladet på sin webbplats, aftonbladet.se, rubriken ”Han framstår som ett komplett rövhål” och nedryckaren Attacken på NN [namn angivet]: Han är en besserwisser.

Direkt under fanns en bild på fotbollstränaren NN.

I ingressen stod att sportchefen för Laget X:s [namn angivet] damlag A [namn angivet] hade kallats till ett internt möte efter att han riktat hård kritik mot förre herrtränaren NN. A hade kallat NN för både ”rövhål” och ”besserwisser”.

” – Jag trodde först det var ett aprilskämt”, sade NN i en kommentar till VG.

Laget Y:s [namn angivet] tränare NN hade varit besviken efter lagets 1-1-match borta mot Laget X och allra mest besviken var han på underlaget. Något som fått sportchefen för Laget X:s damlag att reagera.

”NN framstår som ett komplett rövhål. Precis som han gjorde när han var i Laget X”, hade A skrivit på Twitter.

A hade varit sportchef i Laget X:s damsektion sedan 2010, och därmed arbetat samtidigt som NN under svenskens korta sejour som herrtränare i klubben 2010. Uttalandet hade väckt stor uppmärksamhet i Norge.

” – Jag trodde först det var ett aprilskämt. Utöver det har jag inga kommenta­rer”, sade NN själv i sin enda kommentar till VG.

Det avfärdade dock A som när VG pratade med honom i stället stod på sig i sin kritik.

” – Jag säger inte att han är det. Bara att han framstår så. Han kör samma stil då som nu. Han är en besserwisser”, sade A och fortsatte:

” – Han var alltid nedlåtande mot mig när han var i Laget X. Han brydde sig inte ens om att hälsa på mig, eftersom jag jobbar med damfotboll. Vi talade aldrig med varandra, eftersom han inte var intresserad. Det var inte på grund av mig.”

A hade nu kallats till ett möte med Laget X:s klubbledning för att förklara sig. Men någon ånger över kritiken uttryckte han inte.

” – Det får han tåla, troligtvis bryr han sig inte ens”, sade A.

När Sportbladet hade nått Laget X:s vd, B [namn angivet], under kvällen hade denne fördömt A:s kritik mot NN.

” – Vi har tagit in A på ett samtal i dag. Vi har varit väldigt tydliga med att den typen av uttalanden inte är okej”, sade B som heller inte kände igen A:s beskriv­ning av NN.

” – Vi som jobbar på kontoret har en helt annan bild av NN. Han var ansedd som lojal och god. NN gav ett väldigt gott intryck och han visade omtanke för sina medmänniskor.”

En därefter uppdaterad version av artikeln bar rubriken Ber om ursäkt efter attacken på NN med nedryckaren Sågade svensken i intervju. I ingressen hade en mening lagts till om att A bett om ursäkt efter det interna mötet. I slutet av artikeltexten stod också att A efter mötet hade bett om ursäkt i lokaltidningen.

” – Ja, jag kan gott be om ursäkt. Det är ingen stor grej för mig.”

Anmälan

NN anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman, PO. Han ansåg att artikeln utgjorde förtal och att den stred mot god publicistisk sed.

Rubrik och text om att ”Han framstår som ett komplett rövhål ” och att han var en ”besserwisser” straffade inte bara honom, utan hela hans familj. Det skadade också hans renommé och karriär, framför allt i Sverige.

Tidningens yttrande

Tidningen svarade genom sin ställföreträdande utgivare Lena Mellin.

Artikeln var en rewrite av en artikel i den norska dagstidningen Verdens Gang (VG), med vissa tillägg gjorda av Aftonbladet. Den handlade om att sportchefen för damfotbollslaget Laget X hade yttrat sig nedsättande om anmälaren. I bak­grunden tycktes finnas gammalt groll dem emellan.

NN hade svarat på kritiken redan i artikelns ingress. Det framgick också av publi­ceringen att sportchefen efter ett samtal med klubbens ledning hade bett om ur­säkt. Samt att klubbens vd inte delade sportchefens syn på NN.

Anmälaren hade inte varit intresserad av att ge någon utförligare kommentar.

Kontakter hade därefter förekommit mellan anmälaren, presschefen för anmäla­rens klubb och Laget X:s vd å ena sidan och tidningen å den andra sidan. Kon­takterna hade lett till uppdateringar av artikeln: rubrik och ingress hade ändrats och uppgifter om att en ursäkt framförts tillkom.

Anmälarens kommentar

Anmälaren kommenterade att det var tidningens första version av artikeln som han riktade sin anmälan mot. Den artikeln hade legat ute i tre timmar som topp­nyhet med stor rubrik och bild. Att tidningen sedan hade skrivit om artikeln vid minst två tillfällen visade bara hur fel publiceringen hade varit från början.

När han blivit kontaktad av VG för en kommentar, och då svarat att han trodde det var ett aprilskämt och att han inte hade några andra kommentarer, var det baserat på följande läge.

A var i Norge känd som en provokativ Twitter-aktivist och hade rykte därefter. De var tränare för olika lag och för anmälaren framstod det som oprofessionellt att gå i polemik med A.

Han visste att VG skulle publicera filmklippet från Eurosport där anmälaren ut­talat sig om förhållandena vid den nämnda matchen. Det gjorde att alla som läste VG själva kunde bilda sig en uppfattning om saken och då föll A:s uttalanden platt till marken.

Anmälaren visste också att Laget X:s ledning skulle bemöta påhoppet och ge klubbens version. Det gjorde att den riktiga bilden skulle förmedlas, utan att han behövde bemöta A:s åsikter och ordval.

Så blev det också. Slutklämmen i Norge var att både A personligen och klubben bad om ursäkt.

I Sverige kom dessvärre saken i ett annat ljus på grund av Aftonbladets felaktiga hantering i jakten på klick på nätet. Eurosports intervju publicerades inte på aftonbladet.se, förmodligen av rättighetsskäl. Dessutom hade klubbens tydliga försvar av honom klippts bort. Delar av detta hade lagt till först efter att klubbens vd ringt upp Aftonbladet. Personen som gjorde uttalandena var inte känd i Sverige och läsarna kände således inte till hans profil när de skulle värdera utta­landena.

Trots de nedsättande uppgifterna om ”komplett rövhål”, ”besserwisser” och att han skulle ha en nedlåtande attityd, hade han inte ens erbjudits ett samtidigt be­mötande av Aftonbladet.

Ytterligare skrivelse från tidningen

Det var oklart för tidningen vad anmälaren avsåg med den första versionen av artikeln. Artikeln hade skapats kl. 14.06 den 2 april och hade därefter uppdaterats vid elva tillfällen under den dagen, den sista gången var kl. 18.16. Därefter hade artikeln uppdaterats en gång till, den 4 april 16.05.

Det var så det gick till i den digitala världen. Artiklar uppdaterades vad gällde allt från stavfel till innehåll, tills den ansågs vara inaktuell. En artikel var levande materia.

Inte någon av de tider då uppdatering skedde var dock primetime för Aftonbladet. Bästa sändningstid var på morgonen, kring lunch och senare på kvällen.

Tidningen filmade sin förstasida och artikeln hade inte legat i topp där vid något tillfälle. På undersajten Sportbladet kunde den dock teoretiskt ha toppat, just den saken kunde tidningen inte fastställa på grund av brister i tekniken. Men det var svårt att tro att en kortfattad rewrite från en norsk tidning skulle ha toppat sport­sajten under tre timmar, såsom anmälaren hävdade.

Tidningen valde att inte kommentera vad anmälaren anfört om sina kontakter med VG och om Eurosports filmklipp. Det hade inte något med Aftonbladets publicering att göra.

Anmälarens svar till VG hade publicerats i Aftonbladets rewrite. Svaret från Laget X:s ledning och A:s ursäkt hade också publicerats.

Som tidningen anfört i sitt tidigare yttrande hade det förekommit kontakter med anmälaren, presschefen för anmälarens klubb och Laget X:s vd. Kontakterna hade lett till uppdateringar av artikeln.

PO:s bedömning

Efter vad som framkommit i ärendet hade tränaren som fällt uttalandena gjort det efter att anmälaren, även han tränare, uttryckt missnöje med förhållandena, främst underlaget, vid en fotbollsmatch i Norge. Den bakomliggande händelsen kan inte anses ha något betydande allmänintresse, men de fällda uttalandena var spektakulära.

Det finns inget krav på att allt som tidningar rapporterar om måste ha ett bety­dande allmänintresse, men nedsättande omdömen om enskilda, utpekade perso­ner ska i regel kunna motiveras av allmänintresse. Frågan blir därför om anmä­laren i sammanhanget skulle behöva tåla tidningens infallsvinkel och hur den valde att lyfta fram uppgifterna. Bara för att den andra tränaren fällt dessa utta­landen om honom.

Vid bedömningen beaktas att rapporteringen präglades av den inledande rubriken ”Han framstår som ett komplett rövhål”, publicerad tillsammans med bilden på anmälaren.

Att detta uppfattades som kränkande av anmälaren, är inte svårt att förstå. Och det har i ärendet inte framkommit något som innebär att presentationen var moti­verad av ett betydande allmänintresse. Publicitetsskadan för anmälaren var därför inte försvarlig.

Tidningen återgav i ingressen ett uttalande från anmälaren till VG, och i slutet av artikeln framgick att Laget X:s vd tog avstånd från uttalandena. Det innebär dock inte att rubriken blir acceptabel.

Det är inte heller tillräckligt att tidningen i efterhand gjort justeringar i rubrik och innehåll.

Artikeln strider mot god publicistisk sed.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Såväl anmälaren som tidningen har yttrat sig i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska kland­ras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

[1] Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

VLT klandras för artikel om skolbråk
Publicerade nedsättande uppgifter om anmälarens beteende