Fyll i din anmälan


Förutsättningar för anmälan. Nedan finns ett anmälningsformulär, men läs först de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att Medieombudsmannen ska kunna utreda en publicering.

1

Du måste vara personligen berörd och utpekad med skadliga uppgifter i publiceringen. Med utpekad menas att du antingen är identifierad med namn och/eller bild, alternativt att det finns uppgifter som gör att en viss krets kan identifiera dig via publiceringen. Generell kritik mot en publicering prövas inte av Medieombudsmannen. Vill du använda dig av ett ombud för din anmälan måste du inkomma med en fullmakt. Formulär för det hittar du här:

Även företag och organisationer (juridiska personer) kan anmäla. I de fallen prövar MO endast rätten till genmäle eller rättelse, det vill säga uppföljande publicering – om man som juridisk person till exempel kritiserats hårt utan att få bemöta saken eller om det förekommer ett allvarligt sakfel som mediet inte rättat (detta gäller dock inte SVT, SR, UR och TV4, som när det gäller juridiska personer hanteras av Granskningsnämnden). Observera att man som juridisk person självt förutsätts vända sig till mediet och begära rättelse eller genmäle för att MO ska kunna utreda saken. Mer om det här.

2

Du måste uppge ditt namn. Anonyma anmälningar skrivs av utan åtgärd. Vid ett eventuellt klander som ska publiceras kan anmälare välja att vara anonyma om de själva önskar.

3

Anmälan måste ha kommit till MO senast tre månader från att publiceringen skedde. Medieombudsmannen prövar inte publiceringar äldre än så, om inte särskilda skäl föreligger (till exempel att man varit oförmögen att anmäla på grund av häktning, allvarlig sjukdom eller motsvarande).

4

Mediet som anmäls måste vara en periodisk skrift som kommer ut minst fyra gånger per år, alternativt vara anslutet till det medieetiska systemet på annat vis. Anslutna är de flesta svenska tidningar och tidskrifter, samt deras sajter, om de är medlemmar i Tidningsutgivarna (TU) och Sveriges Tidskrifter.

Anslutna är också SVT, SR, UR och TV4.

Dessutom finns en rad frivilligt anslutna medier – hela listan hittar du här.