Kritik mot det medieetiska systemet måste tas på allvar

september 8 2022


MO Caspar Opitz uttalar sig i tidningen Journalisten om diskussionen kring potentiellt jäv i Mediernas Etiknämnd.