Regeringen föreslår att alla anmälningar om kränkningar av privatlivet från media ska prövas av Medieombudsmannen, MO, från den 1 januari 2021. Därmed lyfts uppdraget att granska Sveriges Television, UR, Sveriges Radio och TV4 ur detta perspektiv bort från Granskningsnämnden vid Myndigheten för Press, Radio och TV.

  • Det här är en milstolpe för det medieetiska systemet, säger Medieombudsman Ola Sigvardsson. Och det underlättar väsentligt för anmälaren. Har du personligen blivit illa behandlad är det MO du ska vända dig till.

Läs hela artikeln här.

Ola Sigvardsson, MO, är tillgänglig för frågor på 070-828 01 77

”En milstolpe för det medieetiska systemet”
Podd: ”Sanktioner hör inte hemma i medieetiken”