Journalisten januari 2012

Allt fler journalister blir PR-konsulter. Är det ett problem?

Saken diskuterades nyligen under ett seminarium vid Karlstads universitet.

Jag tror att man som journalist måste vänja sig vid PR-konsulterna. Påtryckare för ekonomiska ochpolitiska intressen har det funnits så länge det funnits journalister.

Å ena sidan är PR-konsulter ofta mycket inlästa på det ämne de vill föra fram. Ibland lyfter de nya ämnen, som journalisten annars inte skulle kommit på. Å den andra är de ute i ett ärende, jobbar på någons uppdrag, och förtiger därför den del av verkligheten som inte passar uppdragsgivaren.

Metoden att hantera detta är klassiskt journalistiskt grundjobb. Kolla fakta och hör båda sidor.

I Karlstad berättade jag om mötet med kampanjen för Ostlänken, tanken på en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping. Att en sådan vore bra för Nyköping, Norrköping och Linköping är tämligen uppenbart. Problemet är priset. Banan skulle kosta Sverige många miljarder.

Då behöver man en skicklig PR-byrå.

När det gäller Ostlänken byggdes i början av 2000-talet ett nätverk bestående av kommunerna längs den tänkta banan och de ledande företagen i regionen. För att skapa uppmärksamhet runt idén anlitades en PR-byrå, Erichs Communications i Linköping.

Byrån gjorde ett bra jobb. Under år bombarderades tidningsredaktionerna längs banan av idéer och pressmeddelanden med ständigt nya vinklar på frågan. Det arrangerades debatter, regeringen uppvaktades och varje år ett seminarium i Almedalen.

Och vi skrev. Jag var chefredaktör för Corren i Linköping under den här perioden och när jag tittar i arkivet ser jag mängder av texter vars ursprung är det skickliga lobbyarbetet och jag hittar också mina egna krönikor som argumenterar för projektet.

Jag anser fortfarande att Sverige behöver snabbtåg och att Ostlänken borde komma först, men under den här utdragna kampanjens gång dök allt fler frågor upp hos mig som handlade om hur det hela styrdes. Hur såg nätverket ut? Varfattades de verkliga besluten? Vad hade lobbyarbetet kostat allmänheten? Vad hade man egentligen fått för pengarna?

Svaret på den sista frågan är enkelt. Mycket lite. Ostlänken är efter mer än tio års propagandaarbete av skickliga PR-konsulter uppbackade av starka politiska och ekonomiska intressen bara en dröm. För dyrt, har beskedet hittills varit från regeringen.

Ett par av Correns reportrar gjorde en skicklig journalistisk granskning av lobbyarbetet. De kartlade både kostnader och ansvar. God journalistik, kort sagt.

När jag kommit så långt i min berättelse i Karlstad kom det en fråga från publiken:

Och er egen roll i PR-arbetet, granskade ni den också?

Frågan dröjer sig kvar hos mig medan taxin rullar mot flygplatsen i det bleka vinterljuset.

Nej, det gjorde vi inte. Vi granskade bara de andra makthavarna. Det är förvisso svårt att med trovärdighet granska sin egen verksamhet, men vi kunde kanske tagit hjälp utifrån med den delen. Det hade ökat tidningens trovärdighet.

Etiska ansvaret borde gälla även Facebook
Nyfikenhet är inte allmänintresse