Om Medieombudsmannen

Bakom Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd står mediernas huvudorganisationer och företag:

  • TU ‒ Medier i Sverige
  • Sveriges Tidskrifter
  • TV4
  • Sveriges Television (SVT)
  • Sveriges Radio (SR)
  • Utbildningsradion (UR)
  • Journalistförbundet
  • Publicistklubben

Gemensamt organ för dessa åtta organisationer är Medieetikens Förvaltningsorgan.

Allmänhetens Medieombudsman är Ola Sigvardsson.

Numera Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd

Från och med 2020 ingår också radio och tv – SR, SVT, UR och TV4 – i det nya medieetiska systemet. Det betyder att allt som sänts i dessa kanaler och publicerats på deras webbsidor eller i andra kanaler under deras varumärke också kan anmälas till Medieombudsmannen, förutsatt att det rör privatlivet där anmälaren är personligen utpekad. Det är därför som Pressombudsmannen bytt namn till Medieombudsmannen.

Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd ersatte 2020 Pressombudsmannen (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON). Bytet av namn speglar en utvidgning och förnyelse av det pressetiska systemet, där numera inte bara tidningar och tidskrifter, utan också etermedierna ingår. Många publiceringar som tidigare inte kunde anmälas, till exempel på nätet, ingår nu. 

Ola Sigvardsson

Ola Sigvardsson

Allmänhetens Medieombudsman

Tel: 08-692 46 20,
mobil: 0708-28 01 77,
e-post: ola.sigvardsson(a)medieombudsmannen.se

Medarbetare på Medieombudsmannens kansli

Kersti Söderberg, handläggare (För närvarande ej i tjänst)
Tel: 08-692 46 03, e-post: kersti.soderberg(a)medieombudsmannen.se

Frida Bogenkrans, handläggare
Tel. 08-692 46 90, e-post: frida.bogenkrans(a)medieombudsmannen.se

Carina Vigede, administrativ chef
Tel: 08-692 46 02, e-post: carina.vigede(a)medieombudsmannen.se

Carina Raak-Olsson, nämndsekreterare Mediernas Etiknämnd
Tel: 08-692 46 04, e-post: carina.raak-olsson(a)medieombudsmannen.se