Pressombudsmannens årsberättelser

Pressombudsmannen, PO, och Pressens Opinionsnämnd, PON, ersattes 2020 med Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd. Här finner du årsberättelser med statistik över antal anmälningar, klandrade tidningar och sammanfattningar av de fällande besluten. Årsberättelserna innehåller även en del texter av PO och MO samt nämndens ordförande som berör sådant som varit viktigt för verksamheten under det gångna året.