Årsberättelser Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd

Pressombudsmannen, PO, och Pressens Opinionsnämnd, PON, ersattes 2020 med Medieombudsmannen, MO och Mediernas Etiknämnd, MEN. Här finner du årsberättelser med statistik över antal anmälningar, klandrade medier och sammanfattningar av nämndens beslut. Årsberättelserna innehåller även en del texter av MO samt Nämndens ordförande som berör sådant som varit viktigt för verksamheten under det gångna året.