Ny MO

Nu söker vi en ny Medieombudsman som vill fortsätta att utveckla det medieetiska systemet och bidra till en lika stark som levande diskussion om publicistik, utgivarskap och etik.

Den person vi söker är en publicist med erfarenhet av att vara ansvarig utgivare och som har gedigen journalistisk erfarenhet, gärna från olika medieformer.

När förutsättningarna för journalistiken och media förändras i snabb takt, behöver även det medieetiska systemet utvecklas. Här finns utrymme för en ny MO att driva och påverka denna utveckling. Erfarenhet av utvecklingsarbete är därför en klar fördel.

Som MO deltar man med självklarhet och entusiasm i den offentliga debatten om medietik. Förutom att på ett begripligt och pedagogiskt sätt formulera de beslut som fattas, behöver MO arbeta aktivt för att kommunicera och föra en dialog med såväl mediabranschen som allmänheten på alla typer av plattformar.

I detta sammanhang är det också avgörande att med integritet och trovärdighet stå upp för MO:s beslut.

MO leder och fördelar arbetet vid MO:s kansli, vilket gör att det läggs stor vikt vid arbetsledarvana och erfarenhet av budgetansvar. I rollen som medieombudsman ansvarar man för fem medarbetare och en årsbudget på cirka sju miljoner kronor. MO har också löpande kontakt med Mediernas Etiknämnd.

Det är viktigt att känna sig trygg med att hantera juridiska frågeställningar inom det medieetiska området.

MO behöver inte utgå från Stockholm, men man måste självklart med regelbundet finnas på kansliet där.

Mandatperioden är tre år i ett första steg och som längst sex år.

Om Medieombudsmannen och det medieetiska systemet

Från och med 2020 finns ett nytt, utvidgat och självreglerande medieetiskt system där inte bara tidningar och tidskrifter ingår, utan också etermedier. 

Mediernas Etiknämnd är det medieetiska systemets beslutande instans som, efter MO:s utredning, avgör om mediet ska fällas. Nämnden är sammansatt av representanter för allmänheten och medierna och leds av erfarna jurister.

Bakom Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd står mediernas huvudorganisationer och företag: TU ‒ Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, TV4, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Journalistförbundet och Publicistklubben.

Om du har frågor runt tjänsten, kontakta gärna:
Ola Sigvardsson, nuvarande Medieombudsman, 070-828 01 77,
eller Anna Körnung, ordförande Utgivarna, 070-682 70 76

Välkommen med din ansökan senast den 2 oktober till anna.kornung@utgivarna.se