PRESSMEDDELANDE: MO och MEN:s Årsberättelse för 2022

mars 30 2023


Bör ledande brottslingar namnges vid publiceringar? Ska medier berätta om en skjuten person själv varit en del av de nätverk där det skjuts? Det, och en rad andra aktuella medieetiska frågeställningar tas upp i Medieombudsmannens Årsberättelse för 2022.

Den mest uppmärksammade nyheten under förra året var annars att sajten Samnytt lämnade det medieetiska systemet. Nyligen följde Exakt24 efter och därmed har två av de mest aktiva medierna, som anslöt sig hösten 2020 när staten kopplade samman mediestödet med det medieetiska systemet, lämnat. Samnytt är det medium som klandrades mest under 2022, följt av Expressen, Kvinnotryck och Aftonbladet.

MO listar också ett antal trender i anmälningarna, allt från att anonyma källor ibland används slarvigt till att vissa medier ibland berättar för mycket detaljer om sexualbrott.

I Årsberättelsen, som även innefattar Mediernas Etiknämnd (MEN), sammanfattas samtliga klander som uppgick till 35 stycken under förra året. Av de ärenden som formellt kunde utredas av MO rekommenderades klander i 12 procent av fallen.

Årsberättelsen finns att läsa här. För frågor eller ytterligare information, kontakta:

caspar.opitz@medieombudsmannen.se Tel: 08-122 11 293