Litteratur

  • Axberger, Hans-Gunnar (1994), Pressetik: en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt, Juristförlaget
  • Bergling, Michael, von Krogh, Torbjörn och Nejman, Fredrik (2009), 40 år av övertramp PO/PON 1969-2009 – Pressetikens framväxt, funktion och framtid, Juridisk Reportagebyrå
  • Cars, Thorsten (1991), Pressetiken i praktiken, Allmänna Förlaget
  • Groll, Lennart och Berg, Curt A (1976), Ett fall för PO, Pressens samarbetsnämnd
  • von Krogh, Torbjörn (2006), Värst i världen? Kritiken mot Expressen 1944-1954, i Presshistorisk årsbok 2006
  • von Krogh, Torbjörn (2008), Mediernas ansvarighet – om media accountability på svenska, Sim(o), Institutet för mediestudier
  • von Krogh, Torbjörn (2009), Medieetik, SNS-förlag
  • Stenholm, Olle (red) (1991), Pressens Opinionsnämnd 1916-1991, Pressens samarbetsnämnd
  • Weibull, Lennart och Börjesson, Britt (1995), Publicistiska seder. Svensk pressetik i teori och praktik 1900-1994, Tidens förlag
  • von Krogh, Torbjörn (2019), I pressetikens tjänst, Jubileumsskrift PO 50 år