Den journalistiska yrkesetiken


Medieombudsmannens arbete är inriktat på kränkningar av enskilda personer i det som faktiskt publicerats i de medier som omfattas av det medieetiska systemet.

Utöver det finns yrkesetiken. Den handlar om hur en journalist uppträder och vad hon eller han gör för att skaffa sig underlag för sina artiklar. Huvudregeln är att yrkesetiken inte ingår i Medieombudsmannens arbete.

I vissa fall går publicistik och yrkesetik in i varandra. Det kan till exempel handla om att en uppgiftslämnare fått löfte om att få ta del av sina citat, men sedan inte fått det. Om citatet visar sig felaktigt eller på annat sätt är till skada för uppgiftslämnaren kan detta vägas in i den bedömning Medieombudsmannen gör.

Det är Yrkesetiska Nämnden (YEN) som utreder bristande yrkesetik. YEN ligger under Svenska Journalistförbundet och har en rad yrkesetiska regler som journalister är satta att följa.