Här är medierna som MO kan pröva


För att Medieombudsmannen ska kunna göra en utredning måste mediet som anmälts vara ansluten till det medieetiska systemet.

Anslutna är:

  • Alla tryckta periodiska skrifter som kommer ut minst fyra gånger per år och som registrerat ansvarig utgivare.

  • De flesta svenska tidningar och magasin samt deras sajter, förutsatt att de är medlemmar i Tidningsutgivarna (TU), Sveriges Tidskrifter eller att de frivilligt anslutit sig till det medieetiska systemet. Hela listan över frivilligt anslutna hittar du här.

  • SVT, SR, UR samt TV4.