Särskilt om anmälningar från företag och organisationer


När en anmälan kommer från ett företag eller en organisation (juridisk person) prövar Medieombudsmannen den på ett annat sätt än när en enskild person anmäler. Detta kallas för företagsanmälan. MO:s mandat sträcker sig vid sådana tillfällen till att pröva om den juridiska personen kan ha en medieetisk rätt till en uppföljande publicering, i form av till exempel ett genmäle eller en rättelse.

MO prövar alltså endast rätten till uppföljande publicering – inget annat.

Om den juridiska personen fått allvarlig kritik utan att ha fått bemöta saken kan den ha rätt till att få svara i form av ett genmäle eller motsvarande. Om det förekommer ett allvarligt och uppenbart sakfel kan mediet åläggas att korrigera detta.

I båda dessa fall förutsätts den juridiska personen som huvudregel först själv ha vänt sig till mediet och begärt en rättelse eller ett genmäle. Om det skett och den juridiska personen inte är nöjd med svaret från mediet, kan MO pröva saken.

Observeras att Medieombudsmannen inte alls prövar anmälningar från juridiska personer när det gäller public service (SVT, SR, UR) eller TV4. I de fallen kan anmälaren få sin sak prövad av Granskningsnämnden.