Skillnaden mellan Granskningsnämnden och MO


Den som personligen blivit utpekad med skadliga uppgifter gällande något som publicerats i press, radio och tv, ska vända sig till Allmänhetens Medieombudsman, MO.

Men har man andra synpunkter på SVT, SR, UT eller TV4, som gäller saklighet eller opartiskhet, bör man vända sig till Granskningsnämnden.

Granskningsnämnden är en del av den statliga Mediemyndigheten. Nämnden har till uppdrag att granska radio och TV-sändningar från de bolag som har avtal med staten, som public service och TV4. Granskningen spänner över en rad områden som saklighet och opartiskhet.

Tidigare ingick även den typ av granskning av intrång i privatlivet som MO nu gör av SVT, SR, UR och TV4 i Granskningsnämndens verksamhet. Men detta prövas sedan 2020 av Medieombudsmannen.