Vad händer om en publicering klandras?


Om Medieombudsmannen och sedan Mediernas Etiknämnd klandrar måste mediet publicera det uttalande som nämnden skriver. Det ska ske skyndsamt och på väl synlig plats.

Etermedier ska på samma sätt läsa upp en sammanfattning av klandret i motsvarande sändning som den klandrande publiceringen skedde. Som anmälare väljer man själv om man vill vara anonym eller inte i det beslut som offentliggörs.

Klandrat medium ska också betala en expeditionsavgift på 13 000 eller 32 000 kronor beroende på storlek. Pengarna används för att delfinansiera det medieetiska systemet.

Tanken med processen är att den person som utsatts för en skada får upprättelse genom publiceringen av klandret – ett slags erkännande att man utsatts för en skada. Något skadestånd eller motsvarande utgår inte.

Tre nivåer av klander

Det finns tre nivåer av klander – nämnden kan besluta att:

  1. mediet åsidosatt god publicistisk sed (den mildaste formen av kritik)
  2. mediet brutit mot god publicistisk sed (den vanligaste formen av kritik)
  3. mediet grovt brutit mot god publicistisk sed (den allvarligaste formen av kritik)