Samnytt lämnar det medieetiska systemet

januari 17 2023


Före jul meddelade Samnytt att mediet lämnar det medieetiska systemet. Det betyder att att Samnytts publiceringar inte längre kan prövas av Medieombudsmannen eller Mediernas Etiknämnd.

Samnytt valde att frivilligt ansluta sig till systemet under hösten 2020 men begärde alltså att få lämna efter cirka två år. Under tiden som anslutna har mediet anmälts 18 gånger och klandrats vid sex tillfällen.

Tre anmälningar som gjordes under tiden då Samnytt var anslutet kommer att fortsätta utredas av MO, men några nya anmälningar tas inte emot.

Medieombudsmannen Caspar Opitz har kommenterat Samnytts avhopp i Journalisten och i Dagens Nyheter:

Samnytt lämnar det medieetiska systemet | Journalisten

Samnytt lämnar det medieetiska systemet – DN.SE