Senaste beslut

Mediernas Etiknämnd är den beslutande instansen som, efter Medieombudsmannens utredning, slutligt avgör om det finns anledning att rikta kritik mot ett medium för att det inte har följt de medieetiska reglerna. Från och med 2021 publiceras både friande och fällande beslut på hemsidan. Här hittar du nämndens beslut.

Friande beslut anonymiseras alltid av hänsyn till anmälaren. Vid ett fällande beslut kan anmälaren välja om beslutet ska anonymiseras eller inte.

 

Sök bland nämndens beslut

Sök bland besluten i sökfältet bredvid. Du kan söka på till exempel ämnen du är intresserad av eller specifika medier. Sökresultatet kommer att visas i en lista i datumordning med det senaste beslutet överst.

Senaste beslut

Expressen frias från kritik mot artikel om assistansbolag

Av publiceringen framgick att IVO beslutat att dra in bolagets tillstånd att bedriva personlig assistans. Bakom beslutet låg ett flertal anmälningar från bland annat Försäkringskassan. Beslutet hade överklagats av bolaget. Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att...

läs mer

Jämtlands Tidning klandras för anklagelser utan belägg

Mediernas Etiknämnd klandrar Jämtlands Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed. I en opinionstext anklagar tidningen anmälaren för att ha haft egen vinning av de brott han anklagats för. Nämnden delar MO:s bedömning att tidningen orsakat anmälaren en...

läs mer

Sydsvenskan frias från kritik mot psykologprogram

Vintern 2020 publicerade Sydsvenskan ett antal artiklar om kritik som hade framförts från studenter mot ett kursmoment på ett psykologprogram. MO skriver i sin bedömning bland annat att anmälaren inte har pekats ut för en vidare krets och att det därmed inte heller...

läs mer

Sveriges Radio frias från kritik mot inslag i Studio Ett

Det anmälda inslaget handlar om kritik från studenter mot ett kursmoment på ett psykologprogram. Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att med beaktande av allmänintresset och att anmälaren fått bemöta kritiken har de uppgifter som publicerats inte orsakat...

läs mer

TV4 klandras för publicering av larmsamtal

I ett reportage om händelserna i Knutby publicerade TV4 ett larmsamtal med för anmälaren mycket känsliga uppgifter. Mediernas Etiknämnd framhåller att det är själva uppspelningen av larmsamtalet som medför att det framgår vilken utsatt situation anmälaren befinner sig...

läs mer