Senaste beslut

Mediernas Etiknämnd är den beslutande instansen som, efter Medieombudsmannens utredning, slutligt avgör om det finns anledning att rikta kritik mot ett medium för att det inte har följt de medieetiska reglerna. Från och med 2021 publiceras både friande och fällande beslut på hemsidan. Här hittar du nämndens beslut.

Friande beslut anonymiseras alltid av hänsyn till anmälaren. Vid ett fällande beslut kan anmälaren välja om beslutet ska anonymiseras eller inte.

 

Sök bland nämndens beslut

Sök bland besluten i sökfältet bredvid. Du kan söka på till exempel ämnen du är intresserad av eller specifika medier. Sökresultatet kommer att visas i en lista i datumordning med det senaste beslutet överst.

Senaste beslut

Nerikes Allehanda frias för publicering av e-post

Nerikes Allehanda bröt inte mot god publicistisk sed när man publicerade en persons e-post kopplat till ett brottmål. Nerikes Allehanda, exp.nr 40/2021 dnr. 20318 Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till pressetiskt klander av Nerikes Allehanda....

läs mer

TV4 klandras för intervju i Malou efter tio

Under en intervju i programmet framfördes uppgifter som innebar ett intrång i anmälarens privatliv. TV4, exp.nr. 35/2021, dnr. 20409 Mediernas Etiknämnds beslut Mediernas Etiknämnd klandrar TV4 för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.                            ...

läs mer

SVT Jönköping frias för inslag om mobbning

Anmälaren ansåg att SVT pekade ut hans son, men Mediernas Etiknämnd anser inte att det förekommit något tydligt utpekande och finner inga skäl till medieetiskt klander. Sveriges Television, exp.nr. 28/2021, dnr. 20284 Mediernas Etiknämnds beslut Mediernas Etiknämnd...

läs mer

Borås Tidning frias för texter om Förintelsens minnesdag

I den anmälda publiceringen riktade en kommunanställd projektledare kritik mot Judiska föreningen. Det finns dock ingen anledning att rikta pressetiskt klander mot Borås Tidning. Borås Tidning exp.nr. 27/2021, dnr 21102 Mediernas Etiknämnds beslut Mediernas Etiknämnd...

läs mer

Dagens Västervik klandras för artikel om våldtäkt

Tidningen redogjorde alltför ingående om detaljerna kring händelsen, vilket gjorde att brottsoffret drabbades av en publicitetsskada när hon pekades ut för en viss krets. Dagens Västervik, exp.nr. 25/2021, dnr. 20330 Mediernas Etiknämnds beslut Mediernas Etiknämnd...

läs mer

Expressen frias från kritik mot artikel om assistansbolag

Av publiceringen framgick att IVO beslutat att dra in bolagets tillstånd att bedriva personlig assistans. Bakom beslutet låg ett flertal anmälningar från bland annat Försäkringskassan. Beslutet hade överklagats av bolaget. Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att...

läs mer

Jämtlands Tidning klandras för anklagelser utan belägg

Mediernas Etiknämnd klandrar Jämtlands Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed. I en opinionstext anklagar tidningen anmälaren för att ha haft egen vinning av de brott han anklagats för. Nämnden delar MO:s bedömning att tidningen orsakat anmälaren en...

läs mer

Sydsvenskan frias från kritik mot psykologprogram

Vintern 2020 publicerade Sydsvenskan ett antal artiklar om kritik som hade framförts från studenter mot ett kursmoment på ett psykologprogram. MO skriver i sin bedömning bland annat att anmälaren inte har pekats ut för en vidare krets och att det därmed inte heller...

läs mer