Senaste beslut

Mediernas Etiknämnd är den beslutande instansen som, efter Medieombudsmannens utredning, slutligt avgör om det finns anledning att rikta kritik mot ett medium för att det inte har följt de medieetiska reglerna. Från och med 2021 publiceras både friande och fällande beslut på hemsidan. Här hittar du nämndens beslut.

Friande beslut anonymiseras alltid av hänsyn till anmälaren. Vid ett fällande beslut kan anmälaren välja om beslutet ska anonymiseras eller inte.

 

Sök bland nämndens beslut

Sök bland besluten i sökfältet bredvid. Du kan söka på till exempel ämnen du är intresserad av eller specifika medier. Sökresultatet kommer att visas i en lista i datumordning med det senaste beslutet överst.

Senaste beslut

Sydsvenskan frias från kritik mot psykologprogram

Vintern 2020 publicerade Sydsvenskan ett antal artiklar om kritik som hade framförts från studenter mot ett kursmoment på ett psykologprogram. MO skriver i sin bedömning bland annat att anmälaren inte har pekats ut för en vidare krets och att det därmed inte heller...

läs mer

Sveriges Radio frias från kritik mot inslag i Studio Ett

Det anmälda inslaget handlar om kritik från studenter mot ett kursmoment på ett psykologprogram. Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att med beaktande av allmänintresset och att anmälaren fått bemöta kritiken har de uppgifter som publicerats inte orsakat...

läs mer

TV4 klandras för publicering av larmsamtal

I ett reportage om händelserna i Knutby publicerade TV4 ett larmsamtal med för anmälaren mycket känsliga uppgifter. Mediernas Etiknämnd framhåller att det är själva uppspelningen av larmsamtalet som medför att det framgår vilken utsatt situation anmälaren befinner sig...

läs mer

Kränkte brottsoffer och anhöriga

Mediernas Etiknämnd klandrar Nerikes Allehanda för att ha brutit mot god publicistisk sed. Den häktade kvinnans rätt att berätta sin version motiverar inte den skada som tillfogades den avlidne mannens anhöriga och hans minne. Nämnden beaktar vid be­dömningen särskilt...

läs mer

Anklagades för brott mot svensk grundlag

Mediernas Etiknämnd klandrar Sydöstran för att ha brutit mot god publicistisk sed. Nämnden menar att tidningens uppgift om att anmälaren skulle ha brutit mot efterforskningsförbudet var så allvarlig att anmälaren borde erbjudits ett samtidigt bemötande. Sydöstran,...

läs mer

Kungälvs-Posten klandras för artikel om sexualbrottsdom

Mediernas Etiknämnd klandrar Kungälvs-Posten för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen har genom sin detaljerade rapportering bidragit till att det minderåriga brottsoffret lättare kunnat identifieras samt även spridit detaljer från övergreppen till en...

läs mer

QX klandras för artikel om vårdnadstvist

Mediernas Etiknämnd klandrar QX för en artikel om en man som upplevde att han stängts ute av mamman till deras gemensamma barn. Den intervjuade mannens rätt att berätta sin historia motiverar inte den skada som tillfogades kvinnan. QX, exp. nr. 53/2020, dnr. 19628...

läs mer

Företag nekades genmäle

Sundsvalls Tidning klandras för att ha nekat ett finskt företag att komma till tals angående företagets betalningsalternativ. Nämnden delar MO:s bedömning och finner att tidningen därigenom har förorsakat det kritiserade företaget en oförsvarlig publicitetsskada....

läs mer

Nya Tider klandras för kränkande påståenden

Mediernas Etiknämnd klandrar Nya Tider för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen slog fast att en person antastat ett barn trots att inget åtal väckts. Uppgifterna som lämnades om anmälaren var mycket kränkande och skadande. Nya Tider, exp. nr. 50/2020,...

läs mer

Hemmets Veckotidning klandras för artikel om självmord

Mediernas Etiknämnd klandrar Hemmets Veckotidning och webbplatsen allas.se för att ha publicerat känsliga och kränkande uppgifter om anmälaren i en artikel om hennes dotters självmord.  Nämnden delar MO:s bedömning och finner att tidningen har brutit mot god...

läs mer

Torsås-Posten klandras för påstående om mobbning (2)

Mediernas Etiknämnd klandrar Torsås-Posten för att i ett par publiceringar ha påstått att två tjänstemän i Torsås kommun ägnat sig åt mobbning och trakasserier av en vikarierande miljöinspektör. Publiceringarna har förorsakat de utpekade en oförsvarlig...

läs mer