Medieetiska trendspaningar i MO:s Årsberättelse för 2023

mars 25 2024


Den konfrontativa samhällsdebatten märks på olika sätt i Medieombudsmannens inkorgar, allmänintresset för att namnge gangsterledare ökar och ett ord eller en enstaka formulering kan räcka för att stjälpa ett stort gräv.

Det är några av de medieetiska trender och spaningar som Medieombudsmannen (MO) tar upp i sin årsrapport för 2023.

I den listas också uppmärksammade fall, vilket medium som toppade ”klanderligan” samt hur stor andel av anmälningarna som frias respektive klandras

I Årsberättelsen, som även innefattar Mediernas Etiknämnd (MEN), sammanfattas även samtliga klander som uppgick till 36 stycken under 2023.

Årsberättelsen finns att läsa här. För frågor eller ytterligare information, kontakta:

caspar.opitz@medieombudsmannen.se Tel: 08-122 11 293