Uteslutningsmöjligheter införs i det medieetiska systemet

november 1 2021


PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2021-11-01

Uteslutningsmöjligheter införs i det medieetiska systemet


 Om ett medium vägrar att publicera uttalande efter en fällning eller på annat sätt trotsar regler och praxis inom det medieetiska systemet, så ska mediet kunna uteslutas.

Detta enligt ett nytt styrelsebeslut av Medieetikens Förvaltningsorgan (Mefo) som förvaltar det självsanerande svenska systemet med Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd.
– Vi har på senare år fått in en rad nya aktörer i systemet – sajter och andra som på många sätt skiljer sig från de traditionella medierna. Förhoppningsvis kommer de att följa regler och praxis, men om inte så har det saknats verktyg för att hantera det, säger Caspar Opitz, Allmänhetens Medieombudsman.

Hur man agerar inom det medieetiska systemet bygger i mångt och mycket på tradition och praxis. Det har fungerat så länge alla som är anslutna verkligen anstränger sig för att följa god publicistisk sed. Men en rad nya aktörer, vissa möjligen anslutna för att staten förordar anslutning för att ge ut mediestöd, är det viktigt att regler sätts på pränt, säger Caspar Opitz:
– Vi vet inte om det finns medier som gått med i systemet bara för att få bidrag från staten. Men blotta misstanken gör att vi behöver ha verktyg för att kunna hantera det. Är man med i det medieetiska systemet ska det vara för att man vill bedriva god och seriös journalistik, inte för att få pengar.

Den som bryter mot reglerna, vid upprepade tillfällen, ska få en skriftlig anmodan och möjlighet att rätta sig innan uteslutning kan bli aktuell. Det är Mefo:s styrelse som fattar beslut om eventuell uteslutning (mer info nedan).

För frågor, kontakta Medieombudsmannen Caspar Opitz

caspar.opitz@medieombudsmannen.se

Tel: 08-692 46 30

*************************

Regler för anslutna till det medieetiska systemet


Offentlighet och hederskodex
Mediet som har blivit anmäld till Medieombudsmannen ska inte ge offentlighet åt att det skett en anmälan. Skälet till detta är att anmälaren inte ska drabbas av ytterligare publicitetsskada under utredningens gång.
Anmälaren kan själv bestämma om han eller hon vill berätta om sin anmälan offentligt. I så fall får även det anmälda mediet kommentera anmälan.

Om mediet fälls av Mediernas Etiknämnd ska mediet publicera ett uttalande (se nedan). För att inte förta effekten av en fällning, och den upprättelse det innebär, bör mediet avstå från att kommentera eller argumentera mot fällningen i anslutning till uttalandet.
Om ett medium överväger att uppmärksamma ett friande beslut, bör mediet beakta den skada som anmälaren, som förlorat i nämnden, kan lida av en sådan publicering. Mediet bör avstå från att kommentera eller argumentera kring beslutets innehåll i anslutning till en eventuell publicering. 

Efter en anmälan
Anslutna medier ska utan dröjsmål avge yttranden när Medieombudsmannen begär det samt tillhandahålla kopior eller utskrifter av en anmäld publicering.

Vid klander
Om Mediernas etiknämnd anser att det finns grund för klander, att mediet ska fällas, är mediet skyldigt att:
-publicera ett uttalande om fällningen och
-betala en expeditionsavgift.

Syftet med uttalandet som publiceras är att inför offentligheten ge anmälaren upprättelse för den publicitetsskada han eller hon utsatts för. För att det ska ske bör uttalandet publiceras skyndsamt efter fällningen och det förväntas ske på väl synlig plats. Anmälaren avgör om han eller hon vill vara anonym i beslutet och uttalandet.

Expeditionsavgiften är 32 000 kronor för tv, radio, samt tidningar och tidskrifter med en större upplaga än 10 000 exemplar. Tidningar och tidskrifter med en upplaga upp till 10 000 exemplar, samt fristående nättidningar som anslutit sig till systemet betalar 13 000 kronor. Avgifterna delfinansierar det medieetiska systemet.

Uteslutning
Frivilligt anslutna medier som upprepade gånger bryter mot regler och praxis inom det medieetiska systemet kan komma att uteslutas.  Uteslutning kan ske under förutsättning att mediet inte vidtagit rättelse efter skriftlig anmodan från MO. Beslut om uteslutning fattas av Medieetikens Förvaltningsorgan (Mefo).