Vill du göra en anmälan?

Behöver du Medieombudsmannens hjälp? Om du har blivit personligen utpekad och kränkt i en publicering kan du göra en anmälan till oss. 

Det finns fyra förutsättningar:

1. Du måste uppge ditt namn. Anonyma anmälningar skrivs av utan åtgärd.

2. Medieombudsmannen kan pröva publiceringar i följande medier:

 • Tryckta tidningar och tidskrifter 
 • Publiceringar på webbplatser vars utgivare är medlem i TU – Medier i Sverige eller Sveriges Tidskrifter.
 • TV4 
 • Sveriges Television, SVT 
 • Sveriges Radio, SR
 • Utbildningsradion, UR 
 • Fristående medieplattformar, till exempel nättidningar, poddar och bloggar som frivilligt har anslutit sig till det pressetiska systemet.

Medieombudsmannen prövar publiceringar från TV4, SVT, SR och UR, oavsett om de är sända eller publicerade på nätet. 

Länk till listan över anslutna medieplattformar.

3. Anmälaren måste vara personligen berörd av den publicering som anmäls. Det innebär att anmälaren själv måste vara namngiven eller på annat sätt utpekad. 

4. Anmälan måste ha inkommit till Medieombudsmannen inom tre månader från dagen för publicering, om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl innebär i allmänhet att man ska ha varit oförmögen att anmäla tidigare, till exempel på grund av allvarlig sjukdom eller häktning med restriktioner.

Medieombudsmannens verksamhet inleddes 1 januari 2020 och ovanstående gäller publiceringar från detta datum. För publiceringar före 2020 gäller Pressombudsmannens regler, som är snarlika, men inte omfattar SVT, SR, UR och TV4.

Hur anmäler jag?

Anmälan görs via formuläret här på medieombudsmannen.se. Undantagsvis kan anmälningar tas emot via e-post eller brev.

Beskriv kortfattat vilka uppgifter i publiceringen som är kränkande för dig och på vilket sätt du är utpekad i den anmälda publiceringen. 

Vad behöver jag skicka med?

 • Länk, ett urklipp, en kopia eller skärmdump av publiceringen. 
 • Inslag i tv eller radio – ange var och när sändningen förekom. 
 • Nätpublicering – ladda upp en utskrift eller skärmdump av det som anmäls, där publiceringsdatum framgår. Detta för att säkerställa att Medieombudsmannen prövar rätt version, då nätpubliceringar ibland uppdateras.

Du kan använda ett ombud för att göra en anmälan. Ett ombud måste alltid skicka med en skriftlig fullmakt från den för vars räkning anmälan görs.

 

 

Vad kan MO pröva?

Medieombudsmannen kan pröva publiceringar i följande medier:

 • Tryckta tidningar och tidskrifter 
 • Publiceringar på webbplatser vars utgivare är medlem i TU – Medier i Sverige eller Sveriges Tidskrifter.
 • TV4 
 • Sveriges Television, SVT 
 • Sveriges Radio, SR
 • Utbildningsradion, UR 
 • Fristående medieplattformar, till exempel nättidningar, poddar och bloggar som frivilligt har anslutit sig till det pressetiska systemet. Se listan här.

Medieombudsmannen prövar publiceringar i TV4, SVT, SR och UR oavsett om de är sända eller publicerade på nätet. Medieombudsmannen kan alltså pröva publiceringar på tv4.se, svt.se, sr.se och ur.se, samt företagens playtjänster.

Medieombudsmannen kan också i allmänhet pröva anslutna mediers bloggar, poddar och sociala mediakonton. 

Medieombudsmannen kan bara pröva material som utgivaren har kontroll över. Det innebär till exempel att Medieombudsmannen kan pröva kommentarsfält där mediet har förhandsgranskat innan publicering. Om inlägget inte förhandsgranskats omfattas det inte av utgivarens ansvar och kan därmed inte prövas av Medieombudsmannen. 

Ett stort antal utgivare är medlemmar i TU – Medier i Sverige och Sveriges Tidskrifter. Här kan du se vilka:

TU – Medier i Sverige och Sveriges Tidskrifter.

Vad Medieombudsmannen inte kan pröva

 • Publiceringar där anmälaren inte är personligen utpekad.
 • Medieombudsmannen bedriver inte någon allmän granskning av medier. Till exempel om en uppgift är sann eller falsk. 
 • Journalistiska arbetsmetoder. Det kan i vissa fall prövas av Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN).
 • Radio och tv som sänds från utlandet, till exempel TV3, Kanal 5 eller TV6. 

 

Vem kan anmäla

Enskilda personer

Medieombudsmannen prövar klagomål från enskilda personer som upplever sig orättvist behandlade i medierna. 

För att Medieombudsmannen ska kunna pröva en anmälan krävs att anmälaren själv är utpekad med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om dennes personliga angelägenheter. 

Anmälaren måste vara utpekad genom namn, bild eller andra identifierande uppgifter. 

Juridiska personer

Anmälningar från juridiska personer prövas enbart i frågor om rättelse eller genmäle, det vill säga uppföljande publiceringar. Med juridisk person avses till exempel företag, organisationer, myndigheter, församling och motsvarande.

Juridiska personer har ett eget ansvar att tillvarata sin rätt gentemot media. I första hand bör den juridiska personen därför själv begära rättelse eller genmäle.  

Medieombudsmannen prövar inte anmälningar från juridiska personer gällande publiceringar i TV4, SVT, SR eller UR.

Från anmälan till beslut

Inför MO:s beslut

När en anmälan kommit in granskar Medieombudsmannen inledningsvis om förutsättningarna för anmälan är uppfyllda. 

Medieombudsmannen beslutar om ärendet ska utredas genom skriftväxling. Medieombudsmannen kan också skriva av ärendet utan föregående skriftväxling.

Om Medieombudsmannen inleder skriftväxling i ärendet skickas en kopia av anmälan till mediet som ansvarar för publiceringen. Ofta svarar den som publicerat inom två veckor. Svaret skickas till anmälaren för kommentar. Ytterligare skriftväxling kan förekomma. Medieombudsmannen förbehåller sig rätten att avsluta skriftväxlingen när det finns tillräckligt underlag för beslut.

MO:s beslut

När ärendet är utrett fattar Medieombudsmannen ett beslut. Det finns två alternativ:

 1. Medieombudsmannen föreslår att mediet ska klandras och hänskjuter ärendet till Mediernas Etiknämnd för slutligt avgörande.
 1. Medieombudsmannen anser att mediet inte ska klandras och avskriver ärendet. 

Anmälaren kan överklaga en avskrivning till Mediernas Etiknämnd inom en månad från beslutet.

Mediernas Etiknämnd

Mediernas Etiknämnd är den beslutande instansen som, efter Medieombudsmannens utredning, slutligt avgör om mediet ska fällas.

Nämnden består av representanter för huvudmännen bakom det medieetiska systemet och representanter för allmänheten. Allmänhetens representanter utses av chefs-JO och ordföranden i Sveriges advokatsamfund. Nämnden leds av en ordförande och tre vice ordföranden.  

Mediernas Etiknämnds beslut

Även inför beslut i Mediernas Etiknämnd kan viss skriftväxling ske. När ärendet är klart för avgörande tas det upp på ett sammanträde i nämnden. Sammanträden hålls cirka 12 gånger per år.

Mediernas Etiknämnd beslutar om mediet ska klandras. När nämnden har fattat sitt beslut skickas det till anmälaren och det anmälda mediet. Nämndens beslut går inte att överklaga. 

Om nämnden anser att det finns grund för klander, att mediet ska fällas, är mediet skyldigt att:

 1. publicera ett uttalande om fällningen och 
 2. betala en expeditionsavgift. 

Syftet med uttalandet som publiceras är att inför offentligheten ge anmälaren en upprättelse för den publicitetsskada han eller hon utsatts för. Anmälaren avgör om han eller hon vill vara anonym i beslutet och uttalandet. 

Expeditionsavgiften är 32 000 kronor för tv, radio, samt tidningar och tidskrifter med en större upplaga än 10 000 exemplar. Tidningar och tidskrifter med en upplaga upp till 10 000 exemplar, samt fristående nättidningar som anslutit sig till systemet betalar 13 000 kronor. Avgifterna delfinansierar Medieombudsmannens verksamhet.

Offentlighet och hederskodex 

Mediet som har blivit anmäld till Medieombudsmannen ska inte ge offentlighet åt att det skett en anmälan. Skälet till detta är att anmälaren inte ska drabbas av ytterligare publicitetsskada under utredningens gång. Det är en praxis som i flera fall bekräftats av beslut i Mediernas Etiknämnds föregångare Pressens Opinionsnämnd (tex PON exp nr 34/2011).

Handläggningen hos Medieombudsmannen är inte offentlig. Det innebär bland annat att Medieombudsmannen inte lämnar ut information eller handlingar i ärendet till andra än parterna. Medieombudsmannen redogör dock i sitt beslut för de argument som framförts av parterna i skriftväxlingen.

Anmälaren kan själv bestämma om han eller hon vill berätta om sin anmälan offentligt. I så fall får även det anmälda mediet kommentera anmälan. 

Mediernas Etiknämnds beslut är offentliga, både friande och fällande. Nämndens beslut innefattar Medieombudsmannens beslut i sin helhet samt nämndens bedömning. Anmälaren avgör om han eller hon vill vara anonym i beslutet. 

Fällande beslut publiceras på Medieombudsmannens webbplats. Du hittar fällningarna här.  Besluten skickas även till dem som prenumererar på nämndens beslut, bland annat TT.

Om mediet fälls av Mediernas Etiknämnd ska mediet publicera ett uttalande. För att inte förta effekten av en fällning, och den upprättelse det innebär, bör mediet avstå från att kommentera eller argumentera mot fällningen i anslutning till uttalandet. Om mediet frias bör detta inte heller uppmärksammas, för att den av anmälaren upplevda kränkningen inte ska upprepas. 

Anslutna medieplattformar

Medieplattformar som har utgivningsbevis och är anslutna till TU Medier i Sverige eller Sveriges Tidskrifter kan prövas utan att de aktivt behövt ansluta sig till det medieetiska systemet.

Nättidningar Datum
arbetaren.se 2017-08-30
arjeplognytt.se 2015-08-30
bandaproduktion.se 2020-05-22
battrestadsdel.se 2015-06-24
bjuvsnytt.se 2014-01-27
blankspotproject.se 2016-03-31
blogg.lbmultimedia.se (BLOGGEN – Lokaltidningen i Säter) 2017-05-18
bmz.se (Bjarnemagasinet) 2014-07-14
dagenshultsfred.se 2017-02-20
dagensjuridik.se 2011-09-05
dagensvimmerby.se 2017-02-20
dagensvastervik.se 2017-02-20
dinlt.se (Din Lokaltidning Gästrikland) 2019-05-24
E55.se 2020-06-15
epochtimes.se 2020-08-21
farad.se 2011-10-10
fightermag.se 2013-10-10
frilagt.se 2016-01-09
hoglandsnytt.se 2014-05-01
jkpngnews.se 2016-11-10
kallkritikbyran.se 2020-03-11
kit.se 2015-08-12
kvartal.se 2019-11-19
lidingosidan.se 2017-05-29
liivu.com 2020-02-12
lindenytt.com 2020-01-30
linkopingnews.se 2018-01-15
medievarlden.se 2011-10-06
mobilestories.se 2016-09-07
morgonkurir.se 2019-04-18
naringslivets-medieinstitut.se 2018-05-08
nattidningenfyren.se 2017-05-17
news55.se 2020-06-15
njus.me 2017-05-17
norrkopingnews.se 2018-01-15
nyheteridag.se 2014-11-04
nyhetsbyranjarva.se 2019-03-25
osp.nu (Östra Sörmlands Posten) 2019-05-28
photoferenc.se 2020-02-03
realtid.se 2011-10-10
samtiden.nu 2014-03-06
secondopinion.se 2011-11-27
siljannews.se 2017-08-20
socialpolitik.com 2017-07-26
spanaren.se 2017-04-10
sponsringonline.se 2013-08-27
stockholmsvarjehanda.se 2015-08-19
sveg.se 2019-02-05
sydnarkenytt.se 2019-03-20
tabyallehanda.se 2015-08-19
utgivarna.se 2017-12-21
utgivet.se 2014-11-11
varldenidag.se 2014-01-20
Dataskyddspolicy

Medieombudsmannen använder modern informationsteknik för behandling av personuppgifter. Uppgifterna används för att registrera ärenden som kommer in till Medieombudsmannen och hanteras av Medieombudsmannens kansli samt av Mediernas Etiknämnd. Medieombudsmannen lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag. Du kan när som helst ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig.
Kontakta info(a)medieombudsmannen.se

Läs mer om vår sekretesspolicy här.