Viveka Hansson ny ordförande för Medieetikens Förvaltningsorgan

juni 22 2023


Det blir TV4:s Viveka Hansson som tar över ordförandeskapet i Medieetikens Förvaltningsorgan – den organisation som förvaltar det medieetiska systemet med Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd.

Hon efterträder Sofia Wadensjö Karén som lämnar ordförandeposten då hon bytt roll från vd för UR till programdirektör på Sveriges Radio.

-Det självsanerande systemet är till för våra tittare, läsare och lyssnare. Jag är imponerad över med vilken respekt för dem vår medieombudsman Caspar Opitz och ledamöterna i nämnden tar sig an sina uppdrag i praktiken. Det ger systemet sin legitimitet, och jag ser fram emot att få vara en del av att värna och stötta detta viktiga uppdrag i en föränderlig tid, säger Viveka Hansson som är programdirektör för nyheter och samhälle på TV4.

Medieetikens Förvaltningsorgan (Mefo) bildades den 1 januari 2020 då Pressombudsmannen blev Medieombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd blev Mediernas Etiknämnd när SVT, UR, SR och TV4 blev en del av det självreglerande medieetiska systemet i Sverige.

Det tidigare Pressens samarbetsnämnd ersattes då av Mefo som huvudman för systemet. Bakom Mefo står Tidningsutgivarna (TU), Sveriges Tidskrifter, SVT, SR, UR, TV4, Journalistförbundet och Publicistklubben.

För mer information eller intervjuer, kontakta MO:s kansli på kansliet@medieombudsmannen.se eller 08-122 11 293