Eskilstuna-Kuriren klandras för artikel om restaurangägare

september 21 2021


Anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada genom tidningens presentation av artikeln i den tryckta tidningen.

Eskilstuna-Kuriren, exp.nr. 29/2021, dnr.20374

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Eskilstuna-Kuriren för att ha brutit mot god publicistisk sed.Genom beslut den 25 maj 2021 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Eskilstuna-Kuriren.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Eskilstuna-Kuriren publicerade den 19 oktober 2020 en artikel med rubriken Oanträffbar restaurangägare bryter hyresavtal i den tryckta tidningen och med rubriken Restaurangägare gick under jorden – lokalen står tom i tidningens nätutgåva.

De små skillnaderna mellan den tryckta och digitala versionen av artikeln saknar betydelse för bedömningen.

Vad Eskilstuna-Kuriren publicerade

Den tryckta tidningens förstasida

Högst upp fanns rubriken Restaurangägare gick under jorden. Under rubriken fanns ingressen: ”Restauranghuset i Kjula skulle i dag haft fyra restauranger som hyresgäster. Dock har ägaren till en av restaurangerna sålt sitt bolag, gjort sig oanträffbar och struntar helt i gällande avtal.”

Artikelns ingress

Eskilstuna: Restauranghuset i Kjula var i gång. En av lokalerna gapade dock tom, trots att den skulle ha inrymt en restaurang med Sveriges största satsning på husmanskost.

Artikelns innehåll

För flera år sedan påbörjades en mångmiljonsatsning. Maxfastigheter planerade att bygga ett restauranghus i Eskilstuna logistikpark i Kjula. Efter att fyra restauranger var klara med långvariga hyreskontrakt påbörjades byggandet av huset förra året.

Nu hade tre av restaurangerna öppnat. Det var däremot helt mörkt och tomt i lokalen där Ekmans mat och event skulle husera.

En källa till tidningen hade uppgivit att Stefan Ekman, mannen bakom Ekmans mat och event, hade hoppat av satsningen, trots att ett långvarigt hyreskontrakt var påskrivet.

Hur kom det sig att det att det fanns en lucka i restauranghuset i Kjula, där Ekmans mat och event skulle ligga?

Håkan Karlsson, vd på Maxfastigheter som ägde restauranghuset sa:

– Vi kan meddela att Stefan Ekman har gått under jorden strax innan öppning. Ekman verkar övergett bolaget, struntar i gällande avtal och utöver det gjort sig oanträffbar”.

Han tillade att det var bekymmersamt eftersom de hade investerat i lokalerna. Nu gjorde de allt de kunde för att hitta en ny hyresgäst.

För ett år sedan hade tidningen skrivit om Ekmans mat och event, och de storslagna planerna. Enligt ägaren Stefan Ekman skulle restauranghuset få Sveriges största satsning på husmanskost. Han hade länge funderat på varför det inte fanns en drive-in för husmanskost. De skulle bli först i Sverige med en så stor satsning, hade han sagt då.

När tidningen nu, ganska exakt ett år senare, sökte efter svar upptäckte man att Ekmans mat och event hade bytt ägare i början av oktober i år.

Tidningen hade sökt Stefan Ekman vid ett par tillfällen, för att få reda på vad som hade hänt och varför han inte var i gång med verksamheten. På torsdagseftermiddagen hade tidningen till slut fått svar via sms av Stefan Ekman. Meddelandet innehöll endast tre ord:

– Kan inte kommentera.”

Enligt de uppgifter som en källa hade lämnat till tidningen skulle Maxfastigheter ha investerat miljonbelopp i lokalen. En lokal som nu gapade tom.

Anmälan

Stefan Ekman anmälde artikeln och invände också mot papperstidningens förstasida.

Han ansåg att artikeln handlade om honom som privatperson och att den var vinklad.

Han hade sålt företaget den 7 september. Artikeln skrevs den 19 oktober.

Det stämde att han hade avstått från att kommentera. Anledningen till det hade dock varit att den nya ägaren hade bett honom att inte kommentera. Dessutom hade han inte fått veta vad som skulle kommenteras. Hur som helst så ägde han inte företaget längre. Han var heller inte verksam i det.

Han hade länge varit verksam i restaurangbranschen i Eskilstuna och var en väl känd profil i den lilla staden.

Det hade blivit uppståndelse i hans kundrelationer, och på sociala medier, efter artikeln. Därför ansåg han att artikeln hade skadat honom och hans nuvarande jobb.

Mediets svar

Tidningen ansåg att publiceringen var försvarlig då det fanns ett stort allmänintresse i frågan. Logistikparken och de etableringar som skett där hade kostat skattebetalarna ansenliga summor och var en stor fråga lokalt, och i viss mån även nationellt då ett av de företag som etablerat sig där var Amazon. Restaurangparken som skulle byggas hade också ett allmänintresse.

Anmälaren var en av de krögare som skulle öppna restaurang och tidningen hade för ett år sedan intervjuat honom med anledning av det, i hans roll som företagare. Han var en för allmänheten känd person i Eskilstuna.

I den anmälda artikeln berättade fastighetsägaren om de problem som uppstått när han inte fått kontakt med Stefan Ekman, som hade skrivit på ett avtal för att öppna restaurang. Restaurangen stod tom och företaget var skyldigt entreprenören hyra.

Ingenstans påstods att det anmälaren gjort personligen var olagligt. Däremot framgick det att Ekman varit ägare då avtalet med fastighetsägaren slöts, men att företaget numera var sålt. Svaret på varför restaurangen inte öppnat hade tidningen inte kunnat få.

Tidningen hade sökt anmälaren tio dagar innan publicering för att ge honom möjlighet att ge sin version. Tidningen avvaktade alltså med att publicera uppgifterna under den tiden, eftersom man ville få en kommentar på hur det kunnat bli på detta sätt och varför han sålt.

Men det hade varit fruktlöst, trots flera påstötningar där tidningen i sms – som anmälaren för övrigt svarat på – förklarat varför man sökte honom.

I anmälan gjorde Ekman gällande att tidningen skrev om honom som privatperson, samt att han inte fått veta varför tidningen sökt honom.

Det stämde inte. Tidningen hade skrivit om honom i rollen som företagare och känd krögare i Eskilstuna. Och det framgick av de meddelanden som tidningen skickat varför de sökte honom. Anmälaren hade svarat på meddelandena och sagt att han avböjde att kommentera. Reportern hade förklarat att tidningen ändå skulle publicera uppgifterna. Trots det hade anmälaren inte agerat.

Eftersom den nya logistikparken med de nya restaurangernas etablering rönt stort intresse valde tidningen att publicera trots att anmälaren inte ville kommentera. Anmälaren hade för övrigt inte sökt tidningen efter publiceringen för att kommentera uppgifterna, eller kräva rättelse.

Tidningen bifogade sms skickade till anmälaren.

Anmälarens kommentar

Han hade valt att inte ge någon kommentar på grund av en rekommendation från jurist. Han hade förståelse för att tidningen ändå skrev artikeln.

Han var inte verksam eller ägde aktier i företaget när artikeln skrevs respektive publicerades. Det hade därför varit direkt felaktigt av honom om han hade kommenterat. Tidningen borde ha vänt sig till den nye ägaren för kommentarer.

Han ansåg att tidningen hade skrivit om honom som person på ett negativt sätt. På första sidan stod: restaurangägare gick under jorden. Han ägde ju ingen restaurang. Hans namn stod inte på förstasidan, men den väckte intresse för artikeln. Det var som att fastighetsägaren ville svärta ner honom och statuera exempel.

Det stod i artikeln att ”Stefan Ekman gick under jorden strax innan öppning”, vilket inte stämde. Han arbetade och hade synts i sociala medier. En utbildad journalist borde ha reagerat och sett igenom uppgifterna från fastighetsägaren.

Bygget i Kjula var nästan ett år försenat. Det fanns också flera andra anledningar till att etableringen i Kjula inte varit möjlig för hans del. Detta hade skadat honom som person, hans familj och hans arbete. Detta underlättade inte i coronatider.

Ytterligare skriftväxling

Tidningen framförde att rubriken som anmälaren invänt emot hade satts utifrån vad entreprenören sagt. Det var dennes ord. Vidare hade tidningen ingen kännedom om att anmälaren hade avråtts från att kommentera av jurist. Anmälaren hade, även om han varit aktiv på sociala medier, inte gått att nå trots påstötningar.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen prövar om artikeln har orsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra det vägs allmänintresset, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i olika förhållanden, mot intrånget i anmälarens privatliv.

Ämnet för artikeln, etableringen av restauranghuset vid logistikparken, har haft ett allmänintresse. Anmälaren har inte haft någon sådan ställning i offentligheten som gör att han får tåla någon mer ingående granskning av sitt privatliv. Tidningen har dock haft fog för att rapportera om honom när det gäller restauranghuset, eftersom han tidigare uttalat sig såsom ställföreträdare för verksamheten, samt är en känd krögare i Eskilstuna.

En förutsättning för att en tidning ska kunna klandras är att den anmälda artikeln har innehållit negativa uppgifter om anmälaren, utan att uppgifterna varit belagda.

Det finns vidare ett medieetiskt krav på att en rapportering ska vara korrekt. Det innebär dock inte att MO prövar vad som är sant eller falskt i en publicering. Kravet betyder i stället att tidningen vid publiceringstillfället ska ha tillräckliga belägg för uppgifterna.

Kravet på korrekthet omfattar även artikelns presentation i rubrik och ingress.

Anmälaren var namngiven i artikeln, som också innehöll negativa uppgifter om honom. Det stod nämligen att han:

”gått under jorden”, ”gjort sig oanträffbar”, och ”struntar i gällande avtal”.

Uppgifterna förekom också på förstasidan, där anmälaren dock inte var namngiven. Belägget för uppgifterna, intervjun med fastighetsägaren, framgick i artikelns brödtext.

När läsarna tagit del av brödtexten har de själva kunnat värdera fastighetsägarens påståenden. Man förstod att uppgifterna om anmälaren kommit från en missnöjd person som talat i egen sak. På förstasidan fanns dock inte denna, eller någon annan, nyansering av uppgifterna.

Intrycket av förstasidan blev därför entydigt: anmälaren hade agerat klandervärt.

Tidningen har haft fog för att publicera citatet från fastighetsägaren i artikeln. Men presentationen på förstasidan kan ifrågasättas.

Även om tidningen inte kunnat få några svar från anmälaren inför publiceringen, har den behövt förhålla sig kritisk till fastighetsägarens omdömen. Att utan reservation eller förklaring på framsidan presentera nyheten att anmälaren struntat helt i gällande avtal, och att han gått under jorden, har man inte haft fog för. Intrycket av den missvisande presentationen på förstasidan har inte kompenserats av den ytterligare informationen i artikeln.

MO anser att de reservationslösa påståendena om ett klandervärt beteende har skadat anmälaren, även med beaktande av att han enbart namngavs i artikeln. Det finns heller inte anledning att ifrågasätta anmälarens uppgift om att artikeln påverkat hans yrkesliv negativt.

Sammanfattningsvis har anmälaren, som inte haft någon sådan ställning att han har behövt tåla någon mer ingående granskning, orsakats en oförsvarlig publicitetsskada genom tidningens presentation av artikeln i den tryckta tidningen.

För detta bör tidningen klandras. Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Varken anmälaren eller mediet har yttrat sig i sak i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Eskilstuna-Kuriren för att ha brutit mot god publicistisk sed.