Pressens Opinionsnämnd klandrar Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed när man publicerade felaktiga uppgifter om en filmskådespelares hälsa. Tidningen har bett anmälaren om ursäkt och avpublicerat innehållet. Nämnden anser dock att det inte i tillräcklig utsträckning lindrar den uppkomna publicitetsskadan.

Expressen, exp. nr. 6/2019, dnr. 18506

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 16 november 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Expressen till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 24 oktober 2018 publicerades artikeln ”[Filmtitel angiven]” succé – tillbaka efter sjukdomarna. I artikeln beskrevs sjukdomar som några av de som medverkade i filmen haft de senaste åren.

Sommaren [årtal angivet] började NN [namn angivet] känna yrsel och få plöts­liga svimningsanfall. När hon sökte hjälp hos läkare fick hon höra att det berodde på stress och utmattning. Men hon trodde inte på det, och fick en ILR inopererad i magen för att övervaka hjärtats aktivitet. 

Innan dess hade hon kollapsat flera gånger, och förts akut till sjukhus med ambu­lans. Det visade sig att hon led av ett allvarligt hjärtfel: förmaksflimmer. Efter det fattades beslut om att NN skulle genomgå ännu en operation. Då konstaterades att hon led av förmaksarytmi, som innebar att hjärtat ibland skenade.

Expressen hade kontaktat NN som inte ville kommentera ytterligare.

En i huvudsak överensstämmande artikel, med en snarlik rubrik, publicerades på tidningens webbplats. I nätversionen fanns också underrubriken NN fick opereras två gånger och ett citat ur en intervju i en annan tidning.

Innehållet i webbplatsens artikel har avpublicerats och en ursäkt har införts:

”Följande artikel innehöll i en tidigare version felaktigheter om NN, har Expressen konstaterat i efterhand. Innehållet har därför tagits bort. Expressen beklagar att felaktigheter fanns i texten.”

Anmälan

NN anmälde publiceringen och anförde att tidningen för andra gången publicerat felaktigheter rörande hennes hjärtåkomma.

I artikeln stod felaktigt att en ILR opererats in i magen. Det var också fel att hon hade förmaksflimmer och ”ett allvarligt hjärtfel”. Det stod vidare att beslut fattats om ytterligare en operation. Hon hade aldrig genomgått två operationer. Felaktigheterna var allvarliga och uppgifterna var tagna ur luften.

När Expressen skrev om vad hon tidigare berättat i en annan tidning, kunde den väl undvika att berätta felaktigheter?

Publiceringen skadade henne och hennes familj. De som fanns i hennes omgiv­ning blev oroliga.

Tidningens svar

Expressen svarade genom sin ställföreträdande utgivare, Karin Olsson, att deras kvalitetsrutiner hade brustit. Detta beklagade tidningen djupt. En rättelse hade in­förts, och tidningen hade också kontaktat anmälaren och bett om ursäkt.

Anmälarens kommentar

Tidningens ursäkt räckte inte. Hon upplevde inte att tidningen menade allvar eftersom den även vid den tidigare publiceringen bett om ursäkt.

PO:s bedömning

Frågor som rör hälso- och sjukvård är generellt av känslig karaktär.

När tidningen skriver om känsliga frågor, särskilt när en person är namngiven, är det av pressetisk betydelse att tidningen lämnar korrekta uppgifter.

Anmälaren och tidningen är överens om att den anmälda publiceringen innehåller felaktigheter. Felaktigheterna har i detta fall skadat anmälaren på ett oförsvarligt sätt.

Det är bra att tidningen avpublicerat innehållet och bett om ursäkt. Det kan dock inte i tillräcklig utsträckning lindra anmälarens publicitetsskada.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Aftonbladet fälls för publicering om Stadsteaterns förre chef
Pressens Opinionsnämnd klandrar ATL