Klander för återpublicering av integritetskänslig bild

januari 25 2011


Tidningen publicerade för andra gången en bild på en person med bar överkropp. Anmälaren hade inte gett sitt medgivande till att figurera på bild på detta sätt. Efter den första publiceringen hade hon dessutom uttryckt sin tydliga motvilja till det som skett. Publiceringen tillfogade anmälaren en publicitetsskada som hon inte behövde tåla.

Exp nr 3/2011 Anmälan mot Folket, 2011-01-25

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Folket för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______

Genom beslut den 18 november 2010 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Folket till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

I Folket den 3 maj 2010 publicerades på tidningens familjesida under rubriken Det hände då… en notis om att det torsdagen den 3 maj 1990 hade varit rena sommarvärmen i Eskilstuna – så hett att (anmälaren och en väninna namngavs med för- och efternamn) hade tagit sig ett premiärdopp i Vilstabadet dagen före. Modiga tjejer, skrev tidningen, det var visserligen 25 grader varmt i luften men bara 14 i vattnet när Folkets fotograf hade fångat duon på väg ut i plurret. Bilden hade prytt hela ettan. Under fredagen kunde det bli ännu varmare. Invid notisen publicerades ett faksimil från tidningen Folket den 3 maj 1990 där två unga kvinnor på väg ut i vattnet figurerade på bild, den ena i baddräkt och den andra topless.

Anmälan

Kvinnan som figurerade topless på bilden anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman (PO) och anförde följande.

Bilden publicerades för första gången för 20 år sedan, då på förstasidan av tidningen Folket. Anmälaren och hennes väninna hade gått med på att bli fotograferade, men endast då de doppade sig och var under vattnet så att det inte syntes att anmälaren inte hade någon överdel på sig. Fotografen tog dock den aktuella bilden ändå. Anmälaren mådde mycket dåligt över publiceringen då och kände sig kränkt, förnedrad och utnyttjad. Bilden spreds vilket medförde att anmälaren fick höra oanständiga kommentarer och förslag. Vid tiden besökte anmälaren tidningen och påtalade att hon inte samtyckt till att figurera på bild på det sätt som var. Trots detta dök nu 20 år senare bilden upp i tidningen igen. Anmälaren kände sig arg, besviken och kränkt över detta.

Tidningens yttrande

Tidningen svarade att bilden togs med för att illustrera hur varmt det var för 20 år sedan jämfört med maj detta år. I samtal mellan anmälaren och tidningens chefredaktör hade framkommit att anmälaren redan 1990 tagit kontakt med tidningens fotoredaktion men inte fått något gehör. Anmälaren hade inte pratat med tidningens chefredaktör. Fotografen som tog den aktuella bilden hade nu gått i pension och tidningens dåvarande chefredaktör likaså. De personer som idag hanterade materialet var inte anställda på tidningen 1990. Tidningen ville endast berätta detta upplysningsvis, inte för att frånta sig ansvar.

Det var självklart att tidningen varje gång den återpublicerade bilder ur sitt arkiv skulle vara uppmärksamma på vilka bilder som användes. Även om den aktuella bilden såg ut att vara ett glatt fångat ögonblick så gav det inte tidningen rätt att oreflekterat återanvända den igen idag 20 år senare. Tidningen hade en redaktionell policy som betonade vikten av att vara försiktig med arkivbilder, att avstå från publiceringar som skulle kunna uppfattas som känsliga eller kontroversiella och att i sådana fall ta kontakt med personerna på bilderna innan återpublicering. Den rutinen hade inte följts den här gången vilket föranledde chefredaktören att ha ytterligare en etisk diskussion i ämnet på en halvdagskonferens med redaktionen. Tidningens ambition var nu att bli bättre på detta och chefredaktören bad anmälaren om ursäkt å tidningens vägnar. Tidningen hade erbjudit anmälaren en ursäkt i tidningen vilket anmälaren hade avböjt.

Anmälarens kommentar

Anmälaren anförde att hon, när hon 1990 besökte tidningen med anledning av bildpubliceringen, bad att få tala med den ansvarige för tidningen Folket, vilket hon också gjorde. Hon påpekade att bilden inte borde ha funnits kvar i tidningens arkiv efter hennes klagomål, eller att klagomålet åtminstone borde ha noterats i arkivet. När anmälaren tittade på bilden såg hon inte, som tidningen beskrev, ”ett glatt fångat ögonblick” utan en flicka som blev lurad av fotografen. Texten ”Bilden prydde hela ettan” i notisen tyckte hon inte hade en positiv utan snarare kränkande innebörd för en som var fotad topless. Beträffande en ursäkt i tidningen skrev anmälaren att hon tyckte att det räckte med att tidningen hade publicerat hennes bild två gånger och att en ytterligare publicering endast skulle förvärra kränkningen.

PO:s bedömning

En persons nakna kropp är något mycket privat och integritetskänsligt. Ett beslut att exponera en person delvis eller helt naken på bild bör noga övervägas. I detta fall publicerade tidningen för andra gången en bild på anmälaren med bar överkropp. Detta trots att anmälaren inte gett sitt medgivande till att figurera på bild på sätt som skedde vid någon tidpunkt, och efter den första publiceringen dessutom till tidningen uttryckt sin tydliga motvilja mot det som skett. Enligt min mening tillfogade publiceringen anmälaren en publicitetsskada som hon inte ska behöva tåla.

Arkivbilder på identifierbara personer ska alltid behandlas med stor försiktighet. Det är visserligen bra att tidningen nu sett över sina rutiner kring hanteringen av sådana bilder och att den även erbjöd anmälaren en ursäkt. Detta kunde dock inte avhjälpa den uppkomna skadan.

Mot denna bakgrund anser jag att Folket inte kan undgå pressetiskt klander. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd (PON).

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att Folket ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.