Mediernas Etiknämnd klandrar TV4 för ett inslag i humorprogrammet Parlamentet

maj 10 2022


I ett fotomontage i programmet visades en nyhet från Expressen där polisen uppmanat allmänheten att sluta ta selfies med älgar, då det lett till att vissa djur blivit så stressade att de behövt avlivas. Samtidigt visades en bild på anmälaren i en selfie, tagen i en älgpark sju år tidigare. Då det inte framgick att det handlade om ett montage, kunde tittaren få uppfattningen att anmälaren hade en koppling till en polisnyhet.

TV4, exp. nr. 23/2022, dnr. 21396

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar TV4 för att ha brutit mot god publicistisk sed.Genom beslut den 21 december 2021 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot TV4.

MO:s beslut hade följande lydelse.

TV4 sände den 4 oktober 2021 ett avsnitt av Parlamentet. Avsnittet publicerades även på tv4play.

Vad mediet publicerade

Den anmälda delen av programmet ingick i segmentet ”tips från coachen”. Det inleddes med att programledaren sa:

”Vi ska prata om ett spännande fenomen. Det är älgar som förvirrar sig in i tätbebyggda områden. Det har blivit ett växande problem, inte minst för älgarna faktiskt. I Stockholm så blir vilsna älgar totalt uppstressade av folk som ska fram och ta selfies med dem. Så är det. Polisen har fått rycka ut och skjuta ihjäl ett flertal älgar.”

Samtidigt visades, under cirka fem sekunder, en bild på vad som såg ut att vara en riktig tidningsartikel. Högst upp stod ”Expressen”, med tidningen Expressens logga. Rubriken löd: ”Polisen: Sluta ta selfies med älgar”. Artikeln var ortsdaterad Stockholm och det stod ”Publicerad 28 sep 2021 kl. 05.39”. Bilden utgjordes till största del av ett foto på en mans ansikte och en älg. Programmet var textat och samtidigt som bilden visades syntes en textremsa med programledarens uttalande ”Polisen har fått rycka ut och skjuta ihjäl ett flertal älgar.”

Tillbaka i studiovy vände sig programledaren (P) till en av lagdeltagarna (D) och frågade: ”Men, du, skjuta älgar som snällt ställer upp på selfies, är inte det lite väl hårt?”

Därefter följde tävlingsmomentet, där deltagaren svarade på frågor samtidigt som han mottog absurda instruktioner från ”coachen”.

D: Men nu förstår jag ingenting. Menar du att det var en älg på bilden?

P: Det var en av flera bilder.

D: Då vill jag se bilden igen.

P: Kan vi få bilden igen.

Bilden på artikeln visades igen, i cirka sju sekunder.

D Då skulle jag vilja se en studie på att du ser en älg.

P: Där har du älgen till höger och där är killen som tar selfie.

D: Nej, det där är fake news.

P: Nej det här är bara en vanlig selfie på en älg.

D: Och var sa du att bilden var tagen?

P: Någonstans i stan tror jag.

D: Vad är stan för dig?

P: Stockholm.

Anmälan

Avsnittet anmäldes av Pouyan Pirouznia. Han var mannen på bilden.

För sju år sedan hade han tagit en selfie med en älg och vunnit ett pris i SVT. Han hade tagit bilden i en älgpark i norra Sverige.

TV4 hade visat hans bild i en artikel från Expressen med en rubrik: ”Polisen: Sluta ta selfies med älgar”. Parlamentet kopplade alltså hans bild till en nyhet från polisen. Därigenom blev han utpekad.

Han hade letat i Expressen men inte kunnat hitta bilden i den nyhet som tidningen hade publicerat den 28 september 2021, klockan 05.39. TV4 hade alltså använt Expressens nyhet ihop med hans bild, han visste inte var den kom ifrån, och kopplat den till en polisnyhet. Han hade blivit utpekad och det tyckte han inte kändes bra.

Mediets svar

Mediet svarade genom Ann-Sofie Andersson, TV4 Juridik.

Press, radio och tv behövde ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna förmedla nyheter, granska samhällslivet, och för att kunna göra publiceringar av vikt och betydelse för medborgarna.

Parlamentet var ett etablerat underhållningsprogram som med satir och ironi gav en humoristisk bild av den gångna veckan.

En bit in i det aktuella programmet berättade programledaren om att polisen ansett det vara ett växande problem att folk tog selfies med älgar. Det illustrerades av ett kollage, med en rubrik från Expressen och en bild från SVT, gjort av programmets redaktion. På bilden syntes en man och en älg. Anmälaren hade skickat in fotot till en tävling i SVT, där den utsetts till veckans roligaste bild. Den hade publicerats med rubriken ”älg-selfie”.

Innehållet i det aktuella inslaget i Parlamentet var tydligt humoristiskt och kunde inte ha uppfattats som allvarligt menat. Inget påstods om personen på bilden. Bilden visade inget som var osant eller klandervärt.

TV4 ansåg att publiceringen av bilden och sammanhanget inte kunde anses bryta mot de medieetiska reglerna.

Anmälarens kommentar

TV4 hade sammankopplat honom med en rubrik från Expressen om en nyhet från polisen.

Några av hans kollegor hade frågat honom om bilden i Parlamentet direkt dagen efter. Han hade blivit utpekad. TV4 skrev att bilden inte visat något osant, men att sammankoppla nyheten med bilden på honom var fel.

Han hade skickat in bilden till en tävling i SVT och vunnit veckans roligaste bild. Bilden hade då publicerats med rubriken ”älg-selfie”, men det hade inte haft något med polisen att göra då.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen prövar om publiceringen har orsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra det bedömer MO om intrånget i anmälarens privatliv gått att motivera medieetiskt.

Vid tidpunkten för publiceringen hade flera av landets största medier, i närtid, rapporterat om att polisen uppmanat allmänheten att sluta ta selfies med älgar, eftersom det lett till att vissa djur blivit så stressade att de behövt avlivas. Den Expressen-artikel som förekom i det anmälda inslaget var tidningens verkliga artikel på temat. TV4 hade dock förändrat artikeln genom att klippa in bilden på anmälaren. Hans namn framgick inte, men ansiktet syntes klart och tydligt. Därigenom har han blivit utpekad.

För tittaren var det dock inget som signalerade att det rörde sig om ett montage. Därför kunde det uppfattas som att mannen på bilden faktiskt varit en av de personer som polisen syftat på och som indirekt kunde ha orsakat att älgar behövt avlivas.

Anmälaren skickade förvisso frivilligt in bilden till SVT för sju år sedan, men det innebär inte att han har behövt räkna med att den skulle kunna användas i ett sammanhang som det nu aktuella.

Humor och satir som uttryckssätt är en självklar del av den fria samhällsdebatten. Parlamentet är, precis som TV4 uppger, ett väletablerat humorprogram som beskriver aktuella händelser på ett humoristiskt sätt med satir och ironi. I den typen av program ska det vara mycket högt i tak att ironisera och kritisera.

Men att som privatperson, utan egen förskyllan, bli förlöjligad i ett sådant program är ett intrång i vederbörandes privatliv. Det finns inte skäl att ifrågasätta att anmälaren blivit igenkänd och att han haft en negativ upplevelse av det hela.

Sammanfattningsvis har mediet pekat ut anmälaren i ett sammanhang som varit negativt för honom genom att visa montaget med en bild på hans ansikte. Det faktum att det i programformatet finns en mycket stor frihet att ironisera och kritisera väger inte upp den skada det inneburit för anmälaren, som inte har någon ställning i offentligheten, att ha blivit förlöjligad och förknippad med en nyhet av negativ karaktär. Detta har orsakat honom en oförsvarlig publicitetsskada. För det bör mediet klandras.

Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.


Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Ingen av parterna har yttrat sig i sak i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar TV4 för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit, Johan Danelius, ordförande, Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Robert Hårdh och Marika Markovits, representerande allmänheten.