Nya Wermlands-Tidningen klandras för integritetskänsliga uppgifter om brottsoffer

oktober 11 2021


Tidningen har inte tagit tillräcklig hänsyn vid utpekande och omständigheter och därmed har man brutit mot god publicistisk sed.

Nya Wermlands-Tidningen, exp.nr.37/2021 dnr. 21064

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Nya Wermlands-Tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.Genom beslut den 7 juli 2021 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Nya Wermlands-Tidningen.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Den 25 november 2020 publicerades artikeln Rättegång: Maskerad man misstänks för överfallsvåldtäkt på kvinna på nwt.se.

Vad tidningen publicerade

Artikelns ingress

Hon hade varit på väg hem från krogen när mannen kommit gående mot henne. Plötsligt hade han tagit av sig linnet, knutit det som en mask över ansiktet, knäppt upp gylfen och fällt kvinnan till marken, berättade hon i förhör: ”- Jag tänkte nu kommer jag dö, nu kommer jag liksom bli mördad.” Nu inleddes rättegången mot den 38-årige mannen som stod åtalad för våldtäkt.

Artikelns brödtext

Det hade varit en varm helg i början av augusti och kvinnan hade suttit ute på balkongen i hemmet i X-stad och läst en bok under dagen.

När en kompis hade kommit hem till henne under eftermiddagen hade de tagit ett par öl innan de fortsatt ut på krogen med ytterligare vänner. Sällskapet hade så småningom hamnat på nattklubben [namn angivet]. När den hade stängt gick de vidare till en pizzeria. Vännerna hade diskuterat efterfest, men kvinnan hade valt att promenera hemåt i stället.

Hennes tunna vita sommarklänning hade fladdrat i vinden samtidigt som hon messat med en kompis och lyssnat på musik i lurar.

Tystade skriken

När hon tittat upp såg hon plötsligt en man komma gående mot henne, sekunder senare insåg hon att något var fel:

– Så tar han av sig sin t-shirt och binder den runt näsa, mun liksom, över. Och sen börjar han knäppa upp gylfen och då vänder jag mig om börjar springa för jag fattar att det är någonting som inte stämmer”, sa kvinnan i förhör.

Mannen hade sprungit i kapp henne och dragit ned henne på marken.

Kvinnan beskrev sedan hur mannen tystat hennes skrik genom att stoppa in fyra fingrar i hennes mun samtidigt som han slitit ned hennes underkläder till knävecket och börjat förgripa sig på henne.

– Jag tänkte nu dör jag, nu kvävs jag, jag kommer dö nu, han kommer döda mig.

Nekar till brott

Men plötsligt hade han lämnat han henne och sprungit från platsen. Kvinnan hade krupit ut mot vägbanan i hopp om att få hjälp och lyckades även ringa 112.

Några timmar senare hade polisen gripit den 38-årige mannen i hans bostad, efter att ha spårat honom via en bil han använt under natten.

Mannen hade hela tiden nekat till brott.

Han förklarade att han sett kvinnan när han kommit körande med bil och att han stannat när hon signalerat att hon velat ha skjuts. Därefter skulle kvinnan, enligt mannens version, ha sagt att hon ville att de skulle promenera tillsammans. Hon hade sedan tagit hans hand och börjat suga på flera av hans fingrar och övertalat honom att börja ta på hennes kropp.

– Kjolen hon hade på sig, hon lyfte upp den bara”, sa mannen i förhör.

Ytterligare åtal

Den 38-årige mannen hade åtalats för våldtäkt i förra veckan. Han var även misstänkt för ett fall av försök till våldtäkt, efter ett överfall på en annan kvinna i X-stad en dryg halvtimme innan den misstänkta våldtäkten. Åtalet för försök till våldtäkt väntades bli klart inom en vecka. Rättegången mot mannen skulle inledas i dag.

I artikeln fanns fotografi från platsen där våldtäkten skulle ha skett och det stod att det var på Y-vägen i X-stad.

Anmälan

Artikeln anmäldes av NN [namn angivet]. Hon hade blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt i X-stad, som var en liten stad med cirka 25 000 invånare.

Dagen före rättegången hade tidningen publicerat artikeln, som enligt henne var oetisk. I artikeln hade tidningen, med namn, skrivit vilka platser hon varit på under kvällen, vad hon haft på sig för kläder och framför allt, detaljer från våldtäkten som inte ens hennes familj kände till. Tidningen hade även återgivit gärningsmannens version, vilken hade hållits hemlig för henne inför rättegången.

Hon ansåg sig ha blivit grovt kränkt av artikeln då den mer eller mindre avslöjade vem hon var och vad som hade hänt. Hon hade kanske varit den enda personen som hade haft en vit klänning på sig.

Hon menade att X-stad var en så pass liten stad att de flesta visste att det var hon som blivit överfallen. Genom artikeln avslöjades hur hon blivit överfallen och att hon hade blivit våldtagen, samt även detaljer kring hur det hela skett.

Det fanns bilder ur förundersökningen i artikeln, där polisutredningen fortfarande pågick och hennes hörlurar kunde ses ligga på asfalten på bilden. Det var den exakta platsen där hon blivit våldtagen. I bakgrunden sågs poliser och även ambulansen som tagit henne från platsen bara minuter senare. Hon trodde att det var mycket möjligt att hon var en av personerna i bakgrunden.

Hon kunde inte se nyhetsvärdet i att gärningsmannen ”slet ner hennes underkläder till knävecket”, eller att han ”tystade hennes skrik genom att stoppa in fyra fingrar i hennes mun”. Hon såg inte heller anledningen till att man redogjorde för hela händelseförloppet. Från att hon var hemma och läste en bok till att hon kröp ut och la sig på vägbanan – och alla detaljer däremellan.

Hon ansåg att det även var en stor kränkning att tidningen publicerade gärningsmannens historia. Av domstolen hade denna ansetts som en efterhandskonstruktion och helt otrovärdig. Varför uppmärksammade tidningen en häktad misstänkt våldtäktsmans historia?

NWT hade under hösten 2020 blivit fällda av Mediernas Etiknämnd för en liknande artikel. Hon ansåg att redaktionen behövde se över sina riktlinjer gällande etik.

Artikeln hade skadat henne rejält och det hade gått åt mycket tid för att bearbeta den. Natten efter att den publicerades hade hon inte kunnat sova, och det hade alltså varit dagen före det att hon skulle möta gärningsmannen i rätten.

Hon hade tillsammans med vänner och familj försökt kontakta redaktionen. Främlingar hade kontaktat henne och berättat att de läst artikeln och också mejlat redaktionen. Väldigt många personer hade blivit illa berörda av artikeln och hon kunde inte se hur det kunde vara värt att göra sådan stor skada för en nyhet som egentligen bara var att rapportera om att en rättegång skulle inledas. Hela förundersökningen sekretessbelades efter detta.

Mediets svar

Tidningen svarade genom den ansvarige utgivaren Mikael Rothsten.

Samma kväll som artikeln publicerats på nwt.se hade den ansvarige utgivaren blivit kontaktad av en vän till anmälaren. Anmälaren framförde via vännen flera av de synpunkter på artikeln som togs upp i anmälan till MO. Direkt efter samtalet hade han kontaktat redaktionen och en redigering av texten hade påbörjats. Under kvällen hade texten redigerats vid tre tillfällen. Samtliga versioner av artikeln lämnades in som underlag till MO. Redigeringarna var följande:

2020-11-25, klockan 20:19: Första redigering: Uppgifter om vilken nattklubb som besökts och uppgiften om besöket på den närliggande pizzeria togs bort. Detaljer kring övergreppet togs bort, bland annat uppgifterna om fingrar i munnen och hur han dragit av henne kläderna.

2020-11-25, klockan 22:06: Andra redigering: Uppgifter om klädsel togs bort, samt uppgiften att hon lyssnade på musik i lurar.

2020-11-25, klockan 23:13: Slutlig redigering: Ett flertal detaljer från den åtalade mannens version av händelsen har tagits bort.

Artikeln borde inte ha publicerats i sin ursprungliga form. Den ansvarige utgivaren beklagade att det hade skett.

Genom den första redigeringen hade risken för utpekande minskat väsentligt då uppgifterna om nattklubben och pizzerian tagits bort. Även detaljer kring övergreppet hade tagits bort i den första redigeringen. Utgivarens bedömning var att detta snabbt hade minskat den publicitetsskada som anmälaren utsatts för. Den ursprungliga versionen av artikeln kom därmed endast att vara publicerad under en begränsad tid (1 timme och 20 minuter).

På morgonen den 26 november, dagen efter publiceringen, hade tidningen omedelbart inlett ett internt arbete på redaktionen, där man dels diskuterade etiska avvägningar kopplade till publicering av artiklar om grova våldsbrott, dels skärpte de interna rutinerna för publicering av sådana texter.

Sammanfattningsvis: När den ansvarige utgivaren fick del av anmälarens synpunkter hade tidningen agerat så snabbt som omständigheterna tillät för att redigera artikeln. Den ansvarige utgivaren bedömde att det i hög grad hade minskat skadan för anmälaren, genom att detaljer som möjliggjorde identifiering tagits bort, samt att vissa detaljer kring övergreppet också avlägsnats från texten.

Anmälarens kommentar

Anmälaren ansåg att tidningen borde ha haft ett internt arbete gällande etiska avvägningar på agendan redan innan detta hände.

Hon ansåg att det faktum att tidningen behövde redigera artikeln tre gånger styrkte att den inte skulle ha publicerats överhuvudtaget, och att tidningen hade gjort ett stort publiceringsfel.

Hon ansåg inte att det stämde att skadan i hög grad hade minskat genom redigeringarna. De var helt irrelevanta för henne. Tidningen kunde väl själv se statistik på hur många som läst originalversionen av artikeln. Publicitetsskadan var redan skedd. Dessutom fanns den osynliga spridningen i form av printscreens, vilket ledde till att saker som publicerats online alltid fanns kvar, menade hon. Tidningen hade dessutom delat artikeln på Facebook.

På grund av artikeln fick många människor, som hon inte hade velat dela detaljerna kring överfallet med, reda på vad som hänt henne. Även hennes familjemedlemmar hade åsamkats smärta. Hon ansåg också att försöket att ”romantisera” i artikeln genom att skriva ”hennes vita tunna sommarklänning fladdrade i vinden”, inte hörde hemma i en artikel, utan snarare i en dålig roman.

Ytterligare skriftväxling

Tidningen

Tidningen påtalade att det på en redaktion alltid var ett pågående arbete att föra en pressetisk diskussion. Precis som det konstaterades i inledningen till publicitetsreglerna skulle etiken främst ta sig uttryck i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. En fällning i Mediernas Etiknämnd blev därför en utgångspunkt för en fördjupad pressetisk diskussion på en redaktion.

Fällningen som anmälaren refererade till kom tidningen till del vid lunchtid den 26 november, alltså dagen efter den nu anmälda publiceringen.

Den ansvarige utgivaren ansåg att den redigering som skedde under kvällen den 25 november uttryckte en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften och syftade till att minska skadan för anmälaren.

De uppgifter som tagits bort hade försvunnit från artikeln och var inte heller sökbara i efterhand. På samma sätt var det med Facebook-länken. Innehållet publicerades inte på Facebook, utan läsaren fick klicka sig vidare till webbplatsen för att ta del av innehållet. Publiceringen hade dessutom hela tiden legat bakom betalvägg.

Den första versionen av artikeln hade, enligt kontroll i tidningens system, hunnit läsas av 789 personer. De versioner som publicerades efter klockan 20:19 lästes av 613 unika besökare.

Den ansvarige utgivaren ville belysa att rapporteringen av grova våldsbrott, såsom våldtäkt, hade ett allmänintresse. I det aktuella fallet hade gärningsmannen dömts för att både ha våldtagit anmälaren och att ha försökt våldta en annan kvinna samma kväll. Att två sådana händelser inträffat på en ort som X-stad hade ett stort nyhetsvärde. Det tillhörde också en normal nyhetsbevakning att efter en sådan händelse rapportera ärendets rättsliga gång. I en sådan rapportering behövde även den åtalades inställning till anklagelserna redovisas.

Tidningen hade inte tagit del av förundersökningen på något otillbörligt sätt, utan hade begärt ut den i laga ordning.

Anmälaren

Anmälaren framförde ytterligare synpunkter på tidningens hantering, huvudsakligen i enlighet med vad hon tidigare framfört.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen har till uppdrag att pröva om publiceringen orsakat en utpekad person en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra det vägs publiceringens allmänintresse, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i olika förhållanden, mot intrånget i den enskildes privatliv.

Det finns ett allmänintresse av att rapportera om sexualbrott. Intresset stärks i detta fall ytterligare av att gärningen skedde på offentlig plats, eftersom det är en miljö som allmänheten rör sig i.

Ämnet är dock av ytterst integritetskänslig natur för brottsoffret. Tidningen måste därför iaktta mycket stor försiktighet vid rapportering om ett enskilt fall, och minska möjligheterna till identifiering av brottsoffret så långt det går.

Artikeln innehöll viss information om brottsoffret. Det stod på vilken ort hon bodde och var hon hade varit under kvällen. Med ledning av dessa uppgifter var det möjligt för en krets runt brottsoffret och hennes anhöriga, som vetat att något av känslig art inträffat, att identifiera anmälaren.

Denna krets har genom publiceringen fått information om vad anmälaren utsatts för och händelseförloppet kring det. Tidningen har publicerat ingående och utlämnande detaljer kring gärningen, vad anmälaren tänkt och känt medan den pågick, och hur anmälaren försökt tillkalla hjälp. Därtill redogjorde artikeln för anmälarens alkoholkonsumtion och klädsel under kvällen, vilket också är integritetskänsliga uppgifter i sammanhanget.

Dessa detaljerade beskrivningar kan inte anses motsvara de krav på återhållsamhet som ställs på tidningen när den rapporterar om ämnet. Det var bra att tidningen agerade när den gjordes uppmärksam på de känsliga formuleringarna. Tidningen lyckades dock inte uppväga den skada som redan uppstått.

Sammantaget: Tidningen har, genom den detaljerade rapporteringen och genom att inte tillräckligt skydda brottsoffret från utpekande, inte iakttagit den hänsyn som krävs vid rapportering om det integritetskänsliga ämnet. Allmänintresset av att rapportera om sexualbrott har inte motiverat den skada som brottsoffret orsakats. Publicitetsskadan är därmed oförsvarlig. För det bör tidningen klandras.

Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren/mediet har inte yttrat sig i sak i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Nämnden delar MO:s bedömning, men vill särskilt framhålla följande.

När det gäller brott som begås på offentlig plats där människor rör sig kan allmänheten ha ett berättigat intresse av att få närmare information om var brotten har begåtts. Som nämnden har framhållit i tidigare beslut är detta emellertid något som måste avgöras med stor försiktighet i varje enskilt fall så att uppgifterna inte bidrar till att ytterligare kränka brottsoffret. De ingående och utlämnande detaljer som tidningen har publicerat om såväl anmälaren som hur övergreppet utfördes var kränkande för anmälaren och saknar allmänintresse.

Tidningen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.